The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2009, Vol. 504
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VOOR BEGINNERS

PIJN EN LIJDEN

Waar maken wij ons druk over?
De hindoe mythologie is weergaloos en bevat vele wonderbare verhalen (lees in dit nummer mijn vertaling van een van die verhalen: Giridhara, Degene die de berg opheft). Hindoes genieten ervan en vragen zich niet af of het allemaal wel echt is gebeurd. Ik was jaren geleden in Amerika voor een Yoga Retraite met Swami Chidananda. Op zeker ogenblik zaten we samen met enkele mensen van verscheidene nationaliteiten, allen met een andere achtergrond. Er waren Fransen, Engelsen, Libanezen, Duitsers enz. Swami Vimalananda, die jarenlang Swami Chidananda's secretaris was en die ooit een jaar lang in Aalst verbleef en nu voorzitter van The Divine Life Society is, was bezig thee te zetten voor ons allen. Ons gespreksonderwerp was de maagdelijkheid van Maria. Dit ging na een tijd wellicht op Swami Vimalananda's zenuwen werken, want hij zei terwijl hij de thee uitschonk: "Waar jullie je druk over maken. Voor een maagdelijke geboorte min of meer keren wij onze hand nog niet om." En ik die de hindoe religie en hindoe mythologie tamelijk goed ken, weet dat dit niet gelogen is.

De beste drager

Voorbij tegenstellingen
De dingen bestaan op deze wereld in paren. In het Sanskrit worden dat dvandvas genoemd, paren van tegenstellingen.

Waar de geest tekortschiet

De grote moeilijkheid

Ook woorden schieten tekort


OVER BUIGEN EN
SPIRITUELE LUMBAGO

Het verschil
Een lezer vraagt of Dandapranaamaen Ashtaangapranaamahetzelfde zijn. Niet helemaal, er is een verschil. Deze woorden zijn allebei samenstellingen. Ze hebben het laatste woord van de samenstelling gemeen: pranaama. Pranaama betekent: buiging; afgeleid van de werkwoordswortel nam, buigen;ashtaangabetekent: acht (ashta) delen (anga). Ashtaangapranaama is de zesde van de twaalf houdingen van de Soeryanamaskaaram of Groet aan de Zon. Acht verzinnebeeldt de natuur. Zie Bhagavad Gietaa VII 4:

Bhoemiraapo'nalo vaayoeh kham mano boeddhireva cha,
Ahamkaara itieyam me bhinnaa prakritirashtadhaa.

Aarde (bhoemi), water (aapa), vuur (anala), lucht (vaayoe), ether (kham), de geest (manas), het intellect (boeddhi) en ik-heid (ahamkaara; letterlijk ik-maker), aldus is mijn natuur (prakriti) achtvoudig verdeeld.

Het bewijs van de taart ligt in het eten van de taart

Steek je neus of iets anders niet in andermans zaken

De lichaamloze staat


NAJAARS YOGA RETRAITE
EEN VERSLAG

Deelnemers schrijven


GIRIDHARA

Opgedragen aan Sadgoeroedev Swami Sivananda en aan al degenen die van kiertan houden


BOEK X VAN DE BHAAGAVATA POERAANA

HOOFDSTUK VIERENTWINTIG

Het verhinderen van het offer van Indra

HOOFDSTUK VIJFENTWINTIG

Het opheffen van de berg Govardhana


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (10:2)

Edwin van Oostwaard

DE ROMPSPIEREN
TOEPASSING OP YOGAHOUDINGEN