The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Uit licht van Sivanada : Juni 2007, Vol. 488

In juli en augustus verschijnt Licht van Sivananda niet. Op de dag van de volle maan in de maand aashaadha (juli-augustus) wordt de voorspoedige Goeroepoernimaa gevierd. Daar moet ik het dus in het juninummer over hebben. In India wordt in die periode van het jaar, na de verschroeiende zomerhitte, uitgekeken naar de langverwachte regens. Rondtrekkende asceten houden ergens halt, ter herinnering aan de grote wijze Vyaasa, voor studie en prediking van de Brahma Soetras of Aforismen over het Absolute. Vyaasa was de zoon van de kluizenaar Paraa-shara en de vissersdochter Satyavatie. Zijn naam als kind was Krishna, wegens zijn donkere huidskleur, en aangezien hij werd geboren op een eiland of dviepa wordt hij ook Krishnadvaipaayana genoemd. Omdat hij de Vedas ordende en te boek stelde wordt hij tevens Vedavyaasa genoemd. Hij schreef ook het Mahaabhaarata, het langste epos van de wereld. Vyaasa betekent: die alles zorgvuldig opschrijft, scribent. Hij schreef het Mahaabhaarata met de hulp van Ganesha, de God van de wijsheid, die hij aanriep op aanraden van Brahmaa, de schepper (Mahaabhaarata, eerste boek, vanaf vers 75):

75, 76. Vyaasa begon dan in zijn geest aan Ganesha te denken. Zodra aan hem werd gedacht kwam Ganesha, de verwijderaar van hindernissen, die altijd bereid is de begeerten te vervullen van degenen die hem vereren, onmiddellijk naar de plaats waar Vyaasa zat.
77. Nadat hij hem had gegroet en hem een zitplaats had aangeboden, sprak Vyaasa hem als volgt toe: "O leider van de Ganas (cijfers), ik bid u, word de schrijver van het Bhaarata, dat ik in mijn geest heb gedicht en dat ik nu zal dicteren."
78. Toen hij dit hoorde antwoordde Ganesha: "Ik zal de schrijver van het Bhaarata worden op voorwaarde dat mijn pen zelfs niet een ogenblik moet stoppen."
79. En Vyaasa zei hem: "Stop slechts met schrijven wanneer ge een passage niet begrijpt." Ganesha beaamde dit door OM te zeggen. Hij begon op te schrijven wat Vyaasa hem dicteerde.
80. Om te kunnen rusten breide Vyaasa de steken van zijn compositie soms heel dicht opeen. Op die manier dicteerde hij zijn werk zoals hij zich had voorgenomen.
De verteller ging door:
81, 82. Ik ken achtduizend achthonderd verzen, alsook Soeka en misschien kent Sanjaya er evenveel. O Moeni, niemand kan tot op heden de dicht bijeen gebreide shlokas (verzen) begrijpen wegens de geheimzinnigheid van hun betekenis.
83. Zelfs de alwetende Ganesha moest tijd nemen om na te denken terwijl Vyaasa verzen bleef componeren in grote aantallen.
84. De wijsheid van dit werk heeft zoals oogzalf de ogen van de wereld geopend die waren verblind door de duisternis van onwetendheid.
85. Zoals de zon de duisternis verdrijft, zo verdrijft deze Bhaarata met zijn uiteenzettingen over dharma, artha, kaama en moksha (de vier doelstellingen van het leven: rechtvaardigheid, het verwerven van welstand, het genieten en de verlossing) de onwetendheid van de mensen.
86. Zoals de volle maan met haar mild licht de knoppen van de waterlelies opent, zo verruimt deze Poeraana (wat oud, maar toch altijd jong is) het menselijke intellect met het licht van de Shroeti (de openbaring).

Dit gebeurde in Badarikaashrama (Badrienaath), een zeer heilige vallei in de Himalayas op meer dan 3000 meter hoogte. Badrienaath is bekend voor zijn tempel (Badrienaath mandir) en zijn warmwaterbronnen (Tapta koend). Het water wordt opgevangen in grote betonnen bassins, een voor de mannen en een voor de vrouwen. 's Avonds worden die bassins leeggepompt en 's morgens zijn ze weer volgelopen. Bij mijn tweede bezoek was het water zo gloeiend heet dat ik er amper mijn tenen kort in en uit kon steken. De Alakanandaa ontspringt ten noorden van Badrienaath. Hij vloeit in Devaprayaag samen met de Bhaagirathie. Vanaf Devaprayaag wordt de rivier Gangaa, Ganges, genoemd. Een prayaag is een samenvloeiing. In Badrienaath zie je de machtige Nielakantha Parvata (6597 meter hoog). Bij helder weer zie je de besneeuwde berg (parvata) schitterend met een blauwachtige glans. Het is een overweldigend schouwspel. Nielakantha betekent: die een blauwe keel heeft. Dit is een naam van Shiva. Hij houdt een wonderbare boodschap in. Shiva heeft in het lichaam zijn verblijfplaats op de top van het hoofd. Hij zit er in diepe meditatie. Als je wordt gekweld door demonen, die je onderbewuste vergiftigen, zoals bijvoorbeeld door de demon angst, dan moet je Shiva, de Voorspoedige, aanroepen. Hij komt dan uit zijn meditatie, vangt het vergif op in zijn handpalm en drinkt het op. Het brandt een blauwe vlek in zijn keel.

De gids toonde me in Badrienaath de plaats waar Vyaasa het Mahaabhaarata dicteerde aan Shrie Ganesha. Als je bij de lectuur van het Mahaabhaarata aan een moeilijke passage komt, weet je dat Vyaasa aan rust toe was, wat hij deed terwijl Ganeshadiep en soms lange tijd zat na te denken over de betekenis van wat hem werd gedicteerd.. De oude wijzen waren zeker niet gespeend van humor. Ik geniet telkens intens van hun geschriften.

Op Goeroepoernimaa vereren zoekers hun goeroe of spirituele leraar. De volle maan schittert met het heldere licht van de zon. Ze verheerlijkt de zon. De goeroe is zoals de volle maan: hij schittert met het licht van de Waarheid of van Zelfverwerkelijking. Zoekers zuiveren zich door Karma Yoga (onzelfzuchtig dienen) en Yogasaadhanaa (Yogabeoefening), zodat ze, zoals de volle maan het licht van de zon, het licht van het Zelf, weerspiegelen.