The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

Hoe Bespeel je het Harmonium?

Er zijn verschillende manieren om het Harmonium te bespelen, iedere muzikant heeft zo zijn eigen manier en zijn eigen inbreng om muziek ten gehore te brengen.
De manier die we hier gaan bespreken is een manier die iedereen kan leren als hij een beetje wil doorzetten in zijn studie.
De meeste harmoniums zijn twee stemmig wat wil zeggen dat er twee klanken tegelijk kunnen gehoord worden, deze twee klanken vormen de typische harmonium klank.

Laten we dus eerst even het toetsenbord bekijken.
Het toetsenbord is opgedeeld in witten en zwarte toetsen (zie fig. 1).
Als je het toetsenbord bekijkt merk je dat het is opgedeeld in verschillende blokken.
In deze blokken merken we een patroon van twee zwarten toetsen omgeven door drie witte en drie zwarte omgeven door vier witte toetsen.
Een blok van twee zwarte omgeven door drie witte en drie zwarte omgeven door vier witte noemen we: één octaaf.
De meeste harmoniums hebben drie en een half octaaf.
In deze cursus gebruiken we de witte toets voor het blok van twee zwarte voor do.
We gaan hier niet in detail in op muzieknotatie, het is hier de bedoeling een simpele cursus op te bouwen wat iedereen in staat moet stellen om na een korte oefening het harmonium te kunnen bespelen.
In plaats van de gebruikelijke manier van muzieknotatie te gebruiken, heb ik hier mijn eigen systeem opgebouwd.
De normale notatie van muziek is : C D E F G A B.
C staat voor Do, D staat voor Re, E voor mi, F voor fa, G voor sol, A voor la, B voor si.
De indische methode is: Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni
Sa staat voor Do, Ri staat voor Re, Ga voor mi, Ma voor fa, Pa voor sol, Dha voor la, Ni voor si.
Mijn methode is : 1 2 3 4 5 6 7.
1 staat voor Do, 2 staat voor Re, 3 voor mi, 4 voor fa, 5 voor sol, 6 voor la, 7 voor si.
In muziek hebben we twee opeenvolgende hele noten een halve noot drie hele noten en een halve noot, dit is voor één octaaf.
Laat ons nu even het toetsenbord bekijken:

Hier geef ik de Indische notatie weer, maar deze gaan we hier niet gebruiken. De manier die ik gebruik staan weergegeven in fig. 2

Zoals je merkt begin ik niet zomaar ergens willekeurig op het toetsenbord.
Zoals hierboven staat aangegeven geef ik met nummer "1" aan, als do.
Nu kan je op elke willekeurige noot beginnen met nummer 1 en dus met do, je gaat dan de overige telling ook aanpassen. In de structuur van twee opeenvolgende hele noten een halve noot drie hele noten en een halve noot zie fig. 3.

Hoe Begin ik er nu aan?

In de eerste fase dien je je instrument te leren kennen. We gebruiken het harmonium maar je kan natuurlijk ook een elektronisch keyboard gebruiken.
Je moet weten op welke manier je moet spelen, wanneer je lucht moet pompen, net genoeg om geen overdruk te krijgen en het muziekniveau te behouden, het is een beetje voelen en je denken los te laten.
Je kan in een beginfase nummertjes op je harmonium kleven zodat je snel je toetsen weet te vinden.
Ieder middel is goed om het je gemakkelijk te maken.
Zoals hierboven staat aangegeven gebruiken we de telling van fig. 2.
Als je nu de afbeelding bekijkt in figuur 2 merken we dat er op de zwarten toetsen "+" en "-" opstaan.
Deze dienen om halve noten weer te geven en hebben dezelfde waarde als een "#" of een "b" in de normale muzieknotatie.
Een "#" kruis is een halve toon hoger en "b" bemol is een halve toon lager.
Bij het nummer "1" staat dan "1+" en heeft dezelfde waarde als "-2", "+" staat achter het getal, "-" staat voor het getal, als "speel de volgende noot hoger, of lager voor "-", zie fig. 2.