The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Swami Krishnananda

Vertaald uit Your Questions Answered door Hans Nijs

Uit licht van Sivanada : januari 2006   Vol. 473

Swamiji: Als een druppel in de oceaan valt wat denkt hij dan op dat ogenblik? Die ervaring is het hogere Zelf. Begrijp je?

Malaya: Ik denk dat ik enkel een druppel ben, Swamiji.

Swamiji: Neen, wie heeft je gevraagd zo te denken? Overigens wat is wilskracht? Een mens heeft gevoel, begrip en ook een wil. Weet je wat wil is? Wil is een besluit: we besluiten dat "het" als "dit" is. Je bent verzonken in de oceaan en deze oceaan is je hogere Zelf.

Malaya: Kan de oceaan zichzelf niet zien?

Swamiji: Waarom wil je zien? Hoe kun je zien wat je bent? Je kunt iemand anders zien. Hoe wil je jezelf zien?

Malaya: Dit is het proces van denken, Swamiji.

Swamiji: Er is geen denken. Zolang je een druppel bent, is er denken, maar de oceaan denkt niet, omdat er niets te denken valt. Wat valt er te denken? Enkel "zichzelf" is er. Alle druppels zitten er in, dus wat zal het denken? Dat is het hogere Zelf. De druppel is het lagere Zelf; de oceaan is het hogere Zelf. Maar het betekent niet dat het hogere Zelf afgescheiden is, net zoals de oceaan niet afgescheiden is van de druppel. Je gebruikt je wil niet. Misschien ben je ook niet helemaal geïnteresseerd. Je hart verlangt niet hevig. Wil is niets anders dan de toepassing van interesse.

Malaya: Er is begrip, maar…

Swamiji: Nee, nee, interesse, geen begrip. Er is een verschil tussen begrip en interesse. Als je ergens in geïnteresseerd bent, vergeet je het niet. Als je niet echt geïnteresseerd bent, zoek je allerlei excuses. Je kunt een berg niet breken. Hoe vaak je het ook probeert, hij breekt niet. Maar als je dynamiet gebruikt, splijt de berg. Dynamiet is de wil. Het is zo'n wil die je moet zien te krijgen. Want slechts dat zal het egoïsme doen splijten en breken. Dat je het niet wilt, is een andere zaak. Als je vermoedt dat het misschien niet mogelijk voor je is, dan is het ook niet mogelijk. Maar als je zegt: "Neen, het is zeker mogelijk voor mij", dan wordt het ook mogelijk. Wat je voelt dat je bent, dat ben je werkelijk. Je moet niet zeggen dat het moeilijk is.

Het is niet moeilijk jezelf te dragen; een ander dragen is moeilijk. "O, hij is een erg zwaar mens; wie zal hem dragen?" Maar je kunt jezelf dragen, wat het gewicht ook is. Zelfs gezette mensen dragen zichzelf, maar ze kunnen een ander niet dragen. Dus is het ook geen probleem jezelf te hanteren.

Malaya: Swamiji, in het dagelijks leven…

Swamiji: Er is niet zoiets als het dagelijks leven. Je schept onnodig verschillen. Dat "dagelijks leven" is een activiteit van het lagere Zelf, en het lagere Zelf is opgenomen in het hogere Zelf. Zodoende is ook die activiteit enkel van het hogere Zelf. Wie zegt mij dan dat er een dagelijks leven is? Er is niet zoiets als een geïsoleerd dagelijks leven. Het is alleen het hogere Zelf dat al deze dingen doet. Begrijp je de gevolgen ervan?

Malaya: Ja, Swamiji.

Swamiji: Als het het hogere Zelf is dat je werk doet in het Magazine Department, wordt dat werk een kosmische activiteit. De hele wereld zal kloppen als jij in je kantoor bent. Feitelijk ging je niet jouw kantoor binnen; je gaat enkel jezelf binnen. Het kantoor is je eigen Zelf. Waar je ook gaat, je vindt enkel jezelf, net als in de oceaan, waar je ook gaat, je vindt de oceaan. Of je nu naar een station gaat, een markt of een eetzaal, je gaat feitelijk enkel jezelf binnen. Je moet niet zeggen dat je naar de eetzaal gaat en zo meer. Er is geen eetzaal. Je gaat jezelf binnen, in verschillende vormen.

Malaya: Er is geen…, Swamiji?

Swamiji: Dat is het binnengaan van het Zelf. Het zelf gaat het Zelf binnen. Het is een manier van spreken in gelijkenissen. Alles vindt plaats binnen één enkel ding. Je moet je een beetje oefenen in het denken over wat dit feitelijk betekent. Zeg niet dat je naar de markt gaat enz. Je gaat alleen naar jezelf, zelfs als je naar de markt gaat. De markt is in jezelf.

Denk erover na; er wacht je een prachtige ervaring en een wonder zal plaatsvinden. Maar als je twijfelt, gebeurt er niets. "God is ergens en het dagelijkse leven is iets anders." Dit is ieders argument. Het is een dwaas argument, omdat het de kern niet vat. "Het dagelijks leven is iets anders", zeg je me. Er is niet zoiets als een dagelijks leven. Het bestaat niet. Het is je eigen Zelf dat binnen zichzelf beweegt.

Er rollen geweldige golven over de oceaan. De oceaan zegt niet: "Ik ben rustig. De golven zijn het dagelijks leven." De golven zijn niet het dagelijks leven van de oceaan. Er is geen dagelijks leven voor de oceaan. De oceaan is de golven. De golven zijn de oceaan. Het Zelf is zelf dit gehele dagelijkse leven.

Er is niet zoiets als werelds leven en spiritueel leven. Er is geen onderscheid. Mensen maken een onderscheid tussen aarde en hemel, God en de wereld, spiritualiteit en de wereld. Deze bestaan niet echt. Het zijn allemaal trucs van de geest, die je beletten iets waardevols te doen. "Ik werk elke dag in de fabriek en ik heb geen tijd om te denken." Zoiets moet je niet zeggen. Je werkt niet in een fabriek; je werkt enkel in jezelf. Er is geen fabriek buiten jezelf. Vat je geest wat ik zeg?

Malaya: Ja, Swamiji

Swamiji: Je zult binnen een dag een ander mens zijn. Je zult niet zijn wat je bent. Het duurt een dag of zelfs minder dan een dag om zo'n transformatie plaats te laten vinden. De hele aarde zal trillen, als je zo denkt.

Malaya: De geest moet…

Swamiji: Er is daar geen geest. Het is bewustzijn. Je bent niet een geest en ook niet een lichaam, omdat je in de staat van diepe slaap geen geest en geen lichaam hebt. Je ware aard is dus puur bewustzijn, zoals in de staat van de diepe slaap. Dus zeg niet "geest" en dergelijke. Dat is een ander "dagelijks leven" dat je inbrengt. Er is niet zoiets. Je hebt in de staat van de diepe slaap gezien dat het lichaam en de geest daar niet zijn. Wie was daar dan wel? Het was niet Malaya die daar bestond. Ook zij was daar niet. Wie was daar dan wel? Dat ding dat jij begrijpt en overdenkt.

In de droomloze slaap had je geen vader, moeder, relaties. Er was "zijn" daar. Alleen jij was daar. En de staat van de slaap bracht je zulke vreugde dat je geen andere vreugde kent die daarmee vergeleken kan worden. Zelfs een koning kan niet zo gelukkig zijn als iemand die de diepe slaap is binnengegaan, want hij is het Zelf binnengegaan, de oceaan van het Zelf. En je had op dat ogenblik geen relaties, geen bezittingen, geen vrienden, geen lichaam, geen geest. Wat was daar? "Jij" was daar.

Dit is het wat ik de oceaan noem. Maak geen onderscheid tussen dagelijks leven, fabrieksleven, kantoorleven enz. Er is echt niet zoiets. Zie, dit is een heel interessant en belangrijk punt. Je moet altijd gelukkig, verrukt zijn. Alles is prachtig; niets is verkeerd. Alles is goed; alles is goed met mij. Waarom zou dat niet zo zijn? Het moet zo zijn. Niemand kan moeilijkheden voor je scheppen. Wie kan moeilijkheden scheppen? Jij schept moeilijkheden voor jezelf, want je bent de moeilijkheden zelf. Waarom zou je dan klagen? De geest is heel subtiel. Het kan niet zo denken. Als hij zo begint te denken, wordt hij duizelig en valt hij opnieuw in slaap.

Dit is het hoogste zuiverende proces dat ik je ter overweging geef. Je vergissingen en je zonden worden alle volledig uitgewist door dit soort meditatie. De zonden van vele levens die je geleid hebt worden alle uitgewist, zoals honderden jaren duisternis in een seconde eindigen als de zon opkomt. De duisternis kan daar honderden jaren lang geweest zijn, maar het verwijderen van die honderden jaren van diepe duisternis heeft enkel een minuut van de opkomende zon nodig. Wat de vergissingen ook zijn die je in vele levens hebt gemaakt, ze hebben geen gevolgen voor het licht van dit soort ervaring. Al je oude karmas zijn als bergen stro. Ze kunnen tot as worden verbrand door enkel één luciferhoutje.