The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2001
>

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2001, Vol. 423
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

-Wie zal het zeggen?

-Vele antwoorden

-Kringlopen

-Het onpeilbare

-De oplossing

-Bewustzijn

-Illusie

-Eigen natuur

-Discipline

-De oplossing van problemen: maak de mens heel

Swami Satchidananda vertelde ons een verhaal dat me altijd is bijgebleven. Tijdens de Vietnamoorlog waren twee vrienden aan het discussiŽren over het verloop van de oorlog. Ze bestudeerden op een landkaart in de krant de troepenbewegingen. Het jongetje van een van hen kwam bedelen om aandacht. Om van zijn gezeur verlost te zijn, nam de vader het blad met de landkaart uit de krant en scheurde het in verscheiden stukken. Hij zei: "Hier, vent, als je dit weer aan elkaar kunt plakken, gaan we vanavond zwemmen." Korte tijd nadien was het jongetje terug. Hij had de stukken weer netjes aan elkaar geplakt. Verbaasd bekeek de vader het werk van zijn zoontje. Hij zag dat alle stukken op hun plaats zaten en vroeg zich af hoe de kleine jongen dit voor elkaar had gekregen. Het antwoord was eenvoudig: op de achterkant stond een mens afgebeeld. En de jongen had de stukken van de mens aan elkaar geplakt. Ik hoor het Swamiji nog zeggen: "Om de wereld heel te maken, moet de mens heel worden gemaakt."

Het Sanskrit dvija betekent tweemaal geborene. Dat kan "vogel" betekenen, die immers de eerste maal wordt geboren als ei en de tweede maal als kuiken. Het Sanskrit kent vele dergelijke woordvormen. Een aan-zijn-voeten-drinker bijvoorbeeld is een boom, de weg-van-de-wind is een raam, een honinglikker is een bij. Een dvija kan ook een ingewijde zijn. Hij is een eerste maal geboren uit een moeder en een tweede maal uit een goeroe of spirituele leraar. Zijn moeder gaf hem dit lichaam, de goeroe toonde hem de uitweg uit de vereenzelviging met dit lichaam of uit zijn onwetendheid. Ooit moest ik met Swami Satchidananda's paspoort naar Sabena. In de vragenlijst had hij naast "Vader" "God" ingevuld en naast "Moeder" "Goeroe".
Je weet dat er domme moppen bestaan over het invullen van formulieren: naast "Geboren:" vulde een soldaat in: "ja" en naast "Geslacht:" vulde hij in "nog niet".
Swamiji's verstrekte informatie was evenwel ver van dom, maar van een diepe filosofische aard. Ik heb het altijd onthouden en het is me altijd blijven inspireren. In een van de programma's van OHM (Organisatie Hindoe Media) op zondagmiddag op Nederland 1 vertelde een hindoe hoe zijn vader hem levenswijsheid bijbracht. Zijn vader had zich ontfermd over een gewonde duif. Hij had haar wonden verzorgd en haar met geduld gevoederd. Toen ze weer sterk begon te worden, nam hij haar elke dag in zijn handen. Hij opende zijn handen en wierp de duif enkele centimeters in de lucht. Ze viel telkens fladderend weer neer, maar elke dag ging ze wat hoger de lucht in. De vader toonde zijn zoontje hoe ze steeds sterker werd.
Op zekere dag zei hij: "Kijk, ze kŠn wegvliegen, maar ze wil nog niet." Hij opende van dan af zijn handen, maar wierp de duif niet meer in de lucht. Ze bleef gewoon zitten. Enkele dagen later echter sloeg ze haar vleugels uit en vloog weg om nooit terug te keren.
De vader zei: "Zo is ook dit leven. Je wordt behoed en je wordt getraind tot ook jij je engelenvleugels vindt."

-In naam van

-Yoga Vedanta Aalst zit op Internet.

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

- MYSTICISME

- VIER SOORTEN MEDITATIE

- ZELFVERWERKELIJKING IS GEEN PROCES

- STILTE

- GA IN STILTE

- ERVARING GEHEEL

- SIVA'S ERVARING

- HOOFDSTUK NEGEN

- DE HEER EN ZIJN NAAM

- ALOMTEGENWOORDIGHEID VAN DE HEER

- VERGEET JE SCHEPPER NIET

- HEMEL IN JE HART

- GOD IS IN JE HART

- IMMANENTIE VAN RAAMA

- ZIE DE HEER IN ALLE VORMEN