The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2002, Vol. 433
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

-de onwil

-Oefening en onthechting

-Wijsheid in actie

-Een belangrijke leidraad

-Spirituele injecties

Ashtanga Yoga

-Hoe ze aan ons Heer zijnen baard trekken

-Yama, niyama

-Aasana, houding

-Praanaayaama

-Pratyaahaara

(Terloops, voor degenen die ernaar vroegen, nadat ik het er al oppervlakkiger over had in het decembernummer. De chakras worden ook padmas, lotussen genoemd, omdat ze symbolisch worden voorgesteld als lotussen met een verschillend aantal bloembladen naargelang van de energieën die er werkzaam zijn of de naadies of energiekanalen die er samenkomen. Op elk bloemblad staat een letter. Dit zijn de vijftig letters van het Sanskrit. Als ze nasaal worden gemaakt door toevoeging van de visarga (nasale m op het einde van een woord) worden ze biejamantras, zaadklanken genoemd.

De aagnyaachakra heeft twee bloembladen met de biejamantras ksham en ham. De biejamantra van de chakra is Om.

Op de zestien bloembladen van de vishoeddhachakra staan de zestien klinkers van het Sanskrit: a aa i ie oe oe ri ri lri lri e ai o au am ah ( aa ie oe ri en lri zijn lang, e en o zijn altijd lang). Om de biejamantras te vormen, zet je er een nasale m achter: am aam im iem enz. De biejamantra van de vishoeddhachakra is ham.

De anaahatachakra heeft twaalf bloembladen met de medeklinkers ka kha ga gha anga cha chha ja jha ña ta tha. De biejamantra van de anaahatachakra is yam.

De manipoerachakra heeft tien bloembladen met de medeklinkers da dha na (ta tha da dha en na zijn cerebralen of retroflexen die worden uitgesproken met de tong opgerold naar achteren) ta tha da dha na pa pha. De biejamantra van de manipoerachakra is ram.

De svaadhishthaanachakra heeft zes bloembladen met de letters ba bha ma ya ra la va (ya ra la va zijn halfklinkers). De biejamantra van de svaadhishthaanachakra is vam.

De moelaadhaarachakra heeft vier bloembladen: va sha sja (gecerebraliseerd) en sa. De biejamantra van de moelaadhaarachakra is lam.)

-Dhaaranaa, concentratie

-Dhyaana, meditatie

-Samaadhi

-Koninklijk

-SANSKRIT

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

- HOOFDSTUK DERTIEN

- AANMANINGEN

- O DWAAS, ONTWAAK

- ONTWAAK, VRIEND

- ZOEK EEUWIGE ZALIGHEID

- DOOD ALLE BEGEERTEN