The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2003, Vol. 443
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

Drie definities van Yoga die je in de Bhagavad Gietaa vindt.

"Samatvam Yoga oechyate. Yoga wordt gelijkmoedigheid genoemd."

Yogah karmasoe kaushalam. Yoga is bedrevenheid in de handeling."

"Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam. Dat moet worden gekend onder de naam Yoga, de verbreking van de vereniging met pijn."

In de zes uur durende film over het Mahaabhaarata-epos, die een aantal jaren geleden werd uitgezonden op de Nederlandse televisie, komt een interessante episode voor waarin aan Yoedhishthira, de oudste van de Paandavas, vragen worden gesteld. Een lezer die de film onlangs op video zag, stuurde me een kopie van een hoofdstuk over diezelfde episode uit "Le Mahabharata", een boek van ene Jean-Claude Carrière. In de film en in het boek wordt slechts een selectie uit de vragen en antwoorden gegeven, die voorkomen in de Vana Parva van het epos. Vana Parva betekent: Woudboek. De vijf Paandavas zijn in verbanning en beleven allerlei avonturen. Op zekere dag zijn ze na een lange tocht uitgeput en dorstig. Terwijl ze aan het rusten zijn, gaat een van hen op zoek naar water, maar hij keert niet terug. Een andere gaat dan op zoek. Uiteindelijk blijft de oudste van de vijf broers, Yoedhishthira, nog alleen over. Ook hij gaat op zoek. Hij komt aan een vijver waar hij zijn vier broers levenloos op de oever ziet liggen. Hij hoort op dat ogenblik een stem die hem verbiedt wat dan ook te doen alvorens een aantal vragen te hebben beantwoord. De stem stelt zich voor als een yaksha, een speciaal wezen, maar blijkt achteraf Yoedhishthira's vader, de god van Dharma (de rechtvaardigheid) zelf te zijn. De broers van Yoedhishthira hadden geen aandacht geschonken aan de stem. De god Dharma had hen voor hun ongeduld van het leven beroofd. Nadat Yoedhishthira alle vragen heeft beantwoord wekt Dharma hen weer tot leven en laat hen toe hun dorst te lessen.

De vragen zijn soms filosofisch, soms humoristisch, soms beide. De antwoorden zijn vaak verrassend, soms grappig en dikwijls inspirerend. Het Mahaabhaarata zegt van zichzelf dat het bestaat uit een miljoen verzen, waarvan er tweehonderdduizend op aarde werden geopenbaard. Het epos werd niet gelezen, maar verteld. De vertellers wisten hun publiek dagen lang te boeien met hun onuitputtelijke verhalen. Soms waren hun vertellingen aangenaam en speels, soms gingen ze de filosofische toer op en werd het zeer ernstig. Een van de vertellers heette bijvoorbeeld Romaharshana. Dit betekent letterlijk dat hij het haar op het lichaam overeind deed staan. Hij kon zo boeiend vertellen dat de haren van zijn toehoorders er overeind van kwamen.

Ik heb er twee Engelse vertalingen op nageslagen, die van M.N. Dutt, die gepubliceerd werd in 1896 en die van P. Laal, een moderne vertaling.

- De vragen en de antwoorden.

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

BORSTEL DE GEEST-RADIO

Er werd een nieuwe radio gebracht.

Alle onderdelen waren perfect in orde,

Maar er kwam geen muziek uit.

Er zat wat stof in het mechanisme.

De radio werd uitgeborsteld en het stof verwijderd.

De uitzendingen konden nu goed worden ontvangen.

Zo is het ook met de innerlijke radio, de geest.

Al is er maar een kleine fout,

Hij kan dan geen echte vreugde, zaligheid of liefde,

Noch de geest van zelfopoffering,

Noch het aroma van de waarheid manifesteren.

Verwijder het vuil dat de kortsluiting veroorzaakt,

Het negatieve en vul hem met goddelijke deugden,

Goddelijke gedachten, positieve idealen.

Je zult schitteren met een spirituele aura,

Met het licht van de Zelfverwerkelijking.

HOOFDSTUK ZESTIEN

MATERIALISME VERSUS YOGA

OOST EN WEST

Wie in het Westen veel bezit, wagens, huizen enz. is rijk.

Wie in het Oosten begiftigd is met onthechting is rijk.

Dit is het markante verschil tussen Oost en West.

wordt voortgezet