The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2004, Vol. 453
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

LIEFDE, MEEST NODIG
OP DIT OGENBLIK

Swami Sivananda's nieuwjaarsboodschap, 1 januari 1950

Een woord van aanmoediging

EEN OPROEP

In de loop van jaren, vanaf 1966, gaven Swami Satchidananda en Swami Chidananda tijdens hun vele bezoeken aan talloze mensen een mantra. We schreven in dit maandblad meermaals over Japa Yoga (herhaling van een mantra). Zo raakten mensen geïnteresseerd en benaderden ze ons om door de Swamis te worden ingewijd. Want zo heet dit in Yoga: mantra-inwijding, mantradiekshaa.

EEN JAAR TERUGBLIK

Licht van Sivananda, Yoga Magazine, viel in 2003 tienmaal in je bus.

Een lezer uit Breda schreef op 14 oktober 2003:

"In het Yogamagazine staan enkele heel goede stukken. Het verhaal van Indra met het varken is heel goed. Ik heb het nog nooit gehoord. Het is zo waar. Ik ga de oude nummers weer eens herlezen. Er hoeft niet veel in te staan, maar als wat er in staat goed en toepasbaar is, is dat heel veel waard. Alleen al met wat ik in het laatste nummer gelezen heb, kan men een heel leven bezig zijn."

DE YOGA RETRAITE

Karma Yoga
De abdij was helemaal vervallen. Het stonk in de gangen naar de riolering. Kamers en lokalen waren verwaarloosd en vervuild. Er was dat weekend een hevige storm, waarbij veel takken van de bomen waaiden. We maakten het hele klooster schoon, de vloeren, de ramen, de wc's. We ruimden de afgewaaide takken op. Swamiji noemde dat Karma Yoga en beschouwde het als een belangrijk onderdeel van het programma.

Wees er op tijd bij
We mogen, zei men ons, bijna met zekerheid aannemen dat we voor de volgende Yoga Retraite helemaal zullen aangewezen zijn op vleugel B. Dit betekent dat het aantal deelnemers opnieuw moet worden beperkt tot 50. Schrijf dus tijdig in als je erbij wil zijn, want voor de Najaars Yoga Retraite heb ik meerdere mensen uit Vlaanderen en Nederland moeten ontgoochelen, want we zaten al met acht deelnemers meer dan het vooropgestelde aantal. Ik heb er immers moeite mee om neen te zeggen tegen mensen. Met spijt in het hart moest ik hen ontgoochelen.

Antar Yoga
Retraite is een vertaling van het Sanskrit Antar Yoga. Antar Yoga betekent: Innerlijke Yoga. Je trekt je terug uit de wereld in de stilte. De abdij van Drongen is natuurlijk ook de wereld, maar het is niet de wereld van elke dag. En je trekt je terug zoals een leger dat zich terugtrekt, niet omdat het verslagen is, maar om de inventaris op te maken van de geleden verliezen en het gewonnen terrein, om zich te reorganiseren en om op krachten te komen. Zo ook in de Yoga Retraite. Retraite betekent: terugtrekking.

De belangrijkste opgave

De organisatie
Het morgenprogramma van 5u30 tot 8u werd verzorgd door Mira De Bock en door mezelf.

Hilda Verbeeck en Prabhat Waszink lieten respectievelijk op zaterdag- en zondagvoormiddag de deelnemers diep ontspannen.

Geert Roeland, An Desanghere, Edwin van Oostwaart en Petra De Coninck wekten ons om vijf uur met OM. Hilde Van Lommel zorgde ervoor dat de Karma Yoga in de eetzaal en de afwasplaats vlot verliep.

Krishna Van Lierde kwam de zaterdagavond kiertan doen, waarmee iedereen heel gelukkig was, want het was enkele jaren geleden. En het was geweldig. De zaal bruiste, lichtte op en veranderde als het ware in een hemel.

Goeroedevs liederen en de kiertans deden de inspiratie onstuitbaar vloeien. Frans Moens speelde ten minste een uur vóór de programma's op het harmonium en zong met de devotie die hem eigen is zijn kiertans en bhajans.

Enkele mensen zorgden voor prasaad. Ik zag Prabhat van de winkel komen met dozen pralines. En toen die uitgedeeld werden, dacht ik: "En leid ons niet in bekoring." Op het einde kwamen er nog van onder het altaardoek lekkere, door Godelieve gebakken cakejes te voorschijn.

Prasaad is voedsel, maar het is voedsel dat aan het altaar heeft gelegen, waarop in ons geval het OM-teken en de foto van Goeroedev Swami Sivananda staan. Voedsel symboliseert de vruchten van je leven. Je daden, gedachten, gevoelens, je hele bestaan is als een boom. De vruchten aan die boom zijn de verboden vrucht. Ook Krishna zegt in de Bhagavad Gietaa: "Wees een verzaker van de vruchten van je handeling."

Allerbelangrijkst

De sfeer was fantastisch en saattvisch. En dat zag ik op de vele gelukkige gezichten, die me altijd mateloos stimuleren. Ik kreeg 's anderdaags al vele e-mails, telefoons en de volgende dagen een paar brieven. Enkele uittreksels:

F.M. (en hij komt al vele jaren): "Het was mijn beste retraite tot nu toe."

N.: "In de wandelgangen gonsde het van positieve commentaren. Er was een fijne energie, liefde, toewijding en sereniteit. Een heerlijke sfeer, ook jij was heerlijk. We genoten ervan je zo ontspannen te zien. Ik vond het zo leuk toen je je armen omhoog stak toen Krishna 'Naaraayana' aankondigde en zong. Je straalde geluk uit en dat voelden we."

H.V.: "Mijn oprechte dank voor de retraite. Het was heel vermoeiend voor mij, maar het was vooral heel vruchtbaar."

S.H. vanuit Nederland: "Ik wil je nogmaals bedanken voor de fijne dagen in Drongen. Ik merk dat er zoveel licht en ruimte bij mij te voorschijn is gekomen. Nieuwe energie om me verder in te zetten voor Yoga. Ben bezig om de les van deze week voor te bereiden. Dat loopt als een trein door jouw woorden die steeds in me opkomen en de echo's van de mantras en de liederen pulseren door mijn hoofd. Vooral je devotie en inzet voor Yoga heeft me enorm geraakt."

L.M.: "Ik dank jullie voor een indrukwekkend weekeinde. Thuis zijn ze ook gelukkig en met een positieve impuls zijn we weer een stapje verder gekomen op het pad."

F.V.d.N.: "Dit Yogaweekend heeft een ander mens van mij gemaakt."

M.N. uit Nederland: "Met dank voor het inspirerende weekend. Van te voren vroeg ik mij echt af hoe het zou zijn zonder je broer en of jij het in je eentje wel boeiend en inspirerend zou kunnen maken. Maar, wellicht met hulp van Goeroedev, is dat meer dan gelukt. Ik kan me voorstellen dat je het zelf ook wel spannend vond, maar gaandeweg het weekend werd de sfeer steeds meer ontspannen en krachtig."

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE LOTUSHOUDING (3)

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

ANGST VOOR DE DOOD
Iedereen ervaart angst voor de dood.
Waarom?
Je stierf nog niet
En toch ben je bang voor de dood.
Deze angst voor de dood bewijst
Dat je vorige levens had
En dat de angst voor de dood
Sluimert in je geest.
Er is een onbewuste herinnering
In een potentiële staat
Aan de ervaring van de pijn van het sterven
In vorige levens.
Om die reden is er nu angst voor de dood.

HOOP EN VERWACHTING
Aashaa is hoop.
Pratiekshaa is verwachting.
Hoop heeft betrekking op niet geziene dingen,
Zoals de vreugden van de hemel.
Verwachting heeft betrekking op geziene dingen,
Zoals rijkdom.
Hoop en verwachting brengen ontgoocheling.
Geef hoop en verwachting op
En geniet de verheven vrede van het eeuwige.
Hopeloos zijn is een heel hoge staat
In de spirituele betekenis.
In wereldse zin zeggen mensen:
"Hij is hopeloos.
Hij is onverbeterlijk."
Dit heeft een negatieve betekenis.
Hoop is een tonicum van Maayaa (illusie),
Dat de mens ertoe aanzet zich vast te klampen aan deze wereld.


einde

STEUN ONS WERK:
KOOP EEN BOEK

DIT IS SWAMIJI

152 blz.; geïllustreerd

.

WEES DE MEESTER VAN DE GEEST EN HET INTELLECT

Swami Chidananda

Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 151 tot 155