The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2005, Vol. 463
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


DE NAJAARS YOGA RETRAITE

Voor de Najaars Yoga Retraite waren we met 65. We moesten een twintigtal mensen weigeren. Wie er dus in maart bij wil zijn, mag niet te lang wachten. D.I.N., zoals Goeroedev placht te zeggen of: Doe Het Nu.

Yoga is een universele wetenschap. Ze heeft drie belangrijke facetten: de Yogafilosofie, de Yogapsychologie en de Yogabeoefening.

Het thema van de Yoga Retraite is steevast hetzelfde eeuwenoude en toch altijd even jonge thema: wie ben ik? We zongen dit keer bijvoorbeeld: "Met de opgaande zon verdwijnt alle vrede, verblijf daarom in de Heer van de slaap, Om Namah Shivaaya."

Jan De Smedt gaf in de zaterdagmorgensatsang een lezing over de elementenleer. Krishna kwam op zaterdagavond de kiertan leiden. Als we dat hebben gehad kan het nog moeilijk stuk.

Voor de Voorjaars Yoga Retraite zullen we nog aangewezen zijn op vleugel B waardoor we natuurlijk het aantal moeten blijven beperken. Tijdig inschrijven dus. In september zou vleugel A klaar moeten zijn. We zullen maar kunnen beschikken over 37 kamers, omdat alle kamers zullen voorzien zijn van sanitair. We zullen wel nog een aantal kamers kunnen huren in vleugel B. Frans Moens zorgde tussen en enkele keren tijdens de programma's voor sankiertan, het meditatieve zingen. Kiertan betekent: het bezingen van de kierti of faam. Men noemt het sankiertan als er ook muziekinstrumenten worden gebruikt, zoals het harmonium, de trom, cimbalen enz. Het maakt Frans onvermoeibaar. Iemand vroeg hem: "Van wie heb je het geleerd?" Hij antwoordde: "Van Narayana." Ik heb het aan zoveel mensen proberen te leren. Het grote verschil is dat hij ermee oefende en er een expert in werd.


JAAROVERZICHT

Op het einde van het jaar herlees ik alle tien de nummers van Licht van Sivananda, die in het voorbije jaar verschenen, beleef er nog genoegen aan ook en put er zelfs heel wat inspiratie uit. Veel is immers gegroeid uit fantastische momentopnamen en het herlezen brengt de vreugde terug. Het gaat natuurlijk altijd over hetzelfde. Het is namelijk noodzakelijk vele keren op een spijker te kloppen voor hij stevig in de plank zit. Bovendien zijn eten, drinken en seks ook altijd hetzelfde, maar dat worden we nooit moe. Het gepubliceerde is vaak ook de vrucht van diepe studie, geduldig zoekwerk en intens beleefde eigen ervaringen. Enthousiasme is moeilijk over te brengen.


HET VALLEN EN HET SCHIETEN VAN DE BLADEREN

Mensen voelen zich in de lente en de herfst vaak slecht, gedeprimeerd, lusteloos en futloos. Ze krijgen griep, verkoudheden die niet vlot genezen enz. Je hoort dat dan toeschrijven aan het vallen of het schieten van de bladeren. Maar mocht dat de oorzaak zijn dan zou iedereen zich slecht, gedeprimeerd en lusteloos voelen. Maar dat is niet zo. In een gezin van vier bijvoorbeeld krijgen er drie griep en één niet. Er speelt immers nog een andere factor mee, namelijk de weerstand. De weerstand beschermt tegen ziektekiemen.

Kapaalabhaati wordt beoefend in een goede, stevige zithouding. De techniek is eenvoudig: trek de buik met kracht in en ontspan. Doe dit elf keer na elkaar en adem dan enkele keren gewoon.†††††††††
Doe daarna nog een tweede ronde.
Doe tenslotte hetzelfde wisselend. Vorm daarvoor met de rechterhand de Vishnoemoedraa: buig de middenvinger en de ringvinger in de handpalm; de duim zal dienen om het rechterneusgat te sluiten, de ringvinger en de pink om het linkerneusgat te sluiten. Adem in door beide neusgaten, adem met een krachtige ademstoot uit door één neusgat: eerst door het rechter en dus ook de laatste keer door het rechter.


DE GNYAANESHVARIE

De Gnyaaneshvarieis de beroemde commentaar op de Bhagavad Gietaa door de grote wijze Gnyaanadeva. Het is eigenlijk meer dan een commentaar. De wijze noemt zijn werk Shrie Bhavaartha Diepika of De Lamp van de verborgen Betekenis. Gnyaanadevaof Dhyaanadev ook Dhyaaneshavar en in de volksmond Dhyaanobaaof Gnyaanobaa genoemd, is de belangrijkste van de wijzen-dichters uit deMahaaraashtra, het land van het Marathavolk. Hij schreef in het Marathi. Hij werd geboren in 1275 en stierf op éénentwintigjarige leeftijd in 1296. Zijn lichaam wordt bewaard in Aalandi, twintig kilometer ten noorden van Poona.


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

ECHTE YOGA

DE GEEST, EEN EEUWIGE MACHINERIE

VERBRAND DE BEGEERTEN


GNYAANESHVARIE OF GNYAANADEVA'S COMMENTAAR OP HOOFDSTUK VIII VAN DE BHAGAVAD GIETAA

DE YOGA VAN HET ONVERGANKELIJKE BRAHMAN


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 323 tot 338