The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2006, Vol. 473
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


2005: EEN TERUGBLIK


WOEDE OVERWONNEN

Swami Sivananda
(uit: Conquest of Anger; eerste uitgave: 1950)

OVER WOEDE EN DE BEHEERSING ERVAN

(Gietopadesha of het onderricht van de Bhagavad Gietaa)†††††
Arjoena zei: "Waardoor gedreven begaat een mens zonde, O Krishna, tegen zijn wil in, gedwongen als het ware met kracht?" III 36†††††††
De gezegende Heer zei: "Het is begeerte, het is woede, geboren uit de goena (eigenschap) rajas (rusteloosheid), alles verslindend, alzondevol. Ken dat als de vijand hier." III 37

WOEDE EN HAAR VORMEN

DE FILOSOFIE VAN WOEDE

WOEDE, KRACHTIGER DAN BEGEERTE

OORZAKEN VAN WOEDE


HET HOGERE ZELF

Swami Krishnananda

Vertaald uit Your Questions Answered door Hans Nijs


OVER DE OORSPRONG VAN YOGA

Edwin van Oostwaard

Om beter te begrijpen waar Yoga vandaan komt en waar Yoga voor staat wil ik om te beginnen stilstaan bij de betekenis van het woord Yoga zelf.

In de meeste populaire Yogaliteratuur verklaart men dat het woord Yoga is afgeleid van het Sanskrit werkwoordswortel yoej wat verbinden betekent. Het Sanskrit behoort tot de zogenaamde Indo-europese taalfamilie waar ook bijna alle Europese talen toe behoren. We zien de werkwoordswortel yoej dan ook weer terugkomen in het Latijn als iungere, verbinden, waar ook weer het woord religie van is afgeleid, wat duidt op de (her)verbintenis tussen God en de mens.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (2)

II. CONTACT MET HET LIJDEN

III. ZWARTE KUNST