The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2008, Vol. 493
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VANDE MAATARAM

Er werd me gevraagd wat Vande Maataram betekent en dat niet de eerste keer. Laat ik er dus hier over schrijven, dan heeft iedereen er wat aan. De werkwoordswortel vand betekent: groeten. Maataram is de accusatief (leidend voorwerp) van maatri (moeder). Vande Maataram betekent dus: ik groet de Moeder; met de onderliggende betekenis: ik vereer de Moeder. De Moeder is in dit geval India. Vande Maataram is de titel van een lied dat vanaf 1896 een belangrijke rol speelde in de onafhankelijkheidsstrijd. Maar het werd uiteindelijk toch niet het officiële vaderlandslied (Bhaaratadeshieya Gietam; Bhaarata is de Sanskrit naam voor India en desha betekent: land; gietaa betekent: lied).

VORMEN VAN BHAKTI
Veroordeel jezelf nooit. Verlies nooit het geloof in jezelf. Probeer jezelf te kennen. Bemoedig jezelf en herwin je vertrouwen. Bevestig en weet dat je een kind van God bent en dat alle weelde van het goddelijke je toebehoort. Sluit je geest voor de volgende verraders: vrees, ziekte en zorgen en nodig in hun plaats vertrouwen, moed, vrede en gezondheid uit. Als je maar weet dat er een onbegrensde kracht in jou is, is er geen enkele onderneming waarin je niet kunt slagen. De vooruitgang die je zult boeken zal verbazingwekkend zijn. Verspreid vreugde en je zult ze oogsten. Deel weelde uit en je zult overvloed kennen. Straal geluk uit en het zal op je weg komen.
Swami Sivananda

Het doel is één

Het pad van het hart

Dé moeilijkheid

Voorbij woorden gaan
De Ultieme Werkelijkheid of God ligt buiten het bereik van de spraak en de geest. Maar Hij is zijn-baar. Dat wil zeggen dat Hij kan worden benaderd door meditatie en Zelfbewustzijn of door voorbij de geest en de spraak te gaan.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

TRAATAKA

Een dieper facet

De hoofdzaak
Mediteer om te eindigen over de uitspraken: zien is zijn en de staat van zien is de hoogste werkelijkheid. Elke Yogameditatie gaat uiteindelijk immers over wat je in wezen bent.

Vormen van traataka
In de traditie wordt traataka gedaan op de zon, de maan, een vlam, bladeren van bomen, de einder, het OM-teken, een spiegel, afbeeldingen van goden, foto's van grote wijzen, de goeroe enz.

BASISKENNIS VOOR DE YOGABEOEFENAAR

Edwin van Oostwaard

Deel 3: De gewrichten van het been


DE SHROETI GIETAA

Inleiding
Shroeti Gietaa betekent: het lied van de Schriften (Shroeti, de openbaring of de Vedas). Wijzen bespreken er de Schriften in en de Schriften verdedigen er in een verpersoonlijkte vorm hun reden van bestaan in. De vragensteller is ene koning Pariekshit, uit de Chandravamsha-dynastie, die lange tijd over India heerste. Hij was de zoon van Abhimanyoe en een kleinzoon van Arjoena. Hij werd geboren in 3138 vóór Christus, kort na de Mahaabhaarata-oorlog. Zijn naam is afgeleid van pariekshaa, test. Een brahmaan voorspelde immers dat het kind zou worden getest terwijl het nog in de moederschoot verbleef. Oettaraa, de vrouw van Abhimayoe, was zwanger tijdens de oorlog. Ze werd gewond door een projectiel toen ze zes maanden zwanger was. Haar kind werd dood geboren, maar het werd weer tot leven gewekt door Shrie Krishna, die Ashvatthaaman, de zoon van Drona, vervloekte voor zijn snode aanslag tijdens de nacht in het kamp van de Paandavas. Hij voorspelde dat Pariekshit de volgende koning zou worden, die gedurende zestig jaar zou regeren. Pariekshit volgde Yoedhishthira op, die zesendertig jaar had geregeerd.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (22)

Wat voorafging:
Een oom en tante beroven Milarepa, zijn moeder en zijn zus van hun erfenis. Gedreven door wraakgevoelens stuurt zijn moeder hem bij een magiër. Milarepa leert er hoe de ondergang van zijn oom en tante te bewerkstelligen. Maar dit bezwaart zijn geweten, zodat de magiër hem bij de spirituele leraar Marpa stuurt. Milarepa wordt door Marpa op allerlei manieren vernederd en op de proef gesteld. Ook eist hij dat Milarepa zijn magische krachten gebruikt om een bende struikrovers te doden, die zijn discipelen belagen. Hij belooft Milarepa daarna te zullen inwijden. Na zijn inwijding beleeft Milarepa vele avonturen. Hij bereikt de verlichting en krijgt discipelen. Dit wekt ook de afgunst op van een bekende lama, die hem probeert te laten vermoorden door zijn bijzit. Milarepa legt zijn lichaam af. De crematie wordt voorbereid.

Vervolg van de hymne van de Daakinies:


 

Een van de 11 kiertans op onze CD met begeleidend boekje Een uur Kiertan met Krishna, die werd opgenomen in de Yoga Retraite in Drongen op zaterdag 14 oktober 2006:

ALLES IS DE ULTIEME WERKELIJKHEID