The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2009, Vol. 503
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER VERLOSSING

Wat de wijzen zeiden†††††††††
Woorden zijn de enige juwelen die ik bezit.
Woorden zijn de enige kleren die ik draag.
Woorden zijn het enige voedsel dat mij in leven houdt.
Woorden zijn de enige rijkdom die ik met mensen deel.
Toekaa zegt:
Wees getuige van het woord dat Hem aanduidt,
die ik met mijn woorden vereer.
Toekaaraam (1398-1448)

Luister naar mij, mijn kind.
Ben je mijn discipel
zeg dan niet wat je doen zult.
Doe het en toon je kracht.

Kies je leermeester met zorg
zoals je drinkwater filtert.
Kies je onzorgvuldig dan beland je
beslist in de draaikolk van geboorte-dood.

Maar met de juiste leermeester
overwin je zorgen en gehechtheid.
Plezier en pijn zijn dan gelijk
en je verwerft de neiging van je leermeester.

Grote wijzen
Kabier, Toekaaraam en Gnyaanadev zijn drie grote wijzen, wier naam is blijven leven door hun geschriften. Kabier was een vondeling, die werd opgevoed door een kinderloos moslim echtpaar. Hij was een wever van beroep met een kroostrijk gezin. Hij woonde in Benares. Toen hij stierf wilden de moslims zijn lichaam begraven, want ze zeiden dat hij een moslim was. De hindoes wilden het cremeren, want ze zeiden dat hij een hindoe was. Hij staat zowel bij hindoes als moslims en sikhs in hoog aanzien. Hij vroeg een hindoe swami, ene Swami Ramananda, om inwijding. Maar dit werd geweigerd. Kabier wachtte elke morgen op het pad naar de Ganges dat werd gevolgd door Swami Ramananda en elke keer herhaalde hij zijn verzoek. Op zekere dag was hij in slaap gesukkeld en struikelde Ramananda in de duisternis over zijn benen. Hij riep: "Raam!" Dit betekent zoveel als: "God!" Raam (Sanskrit: Raama) is afgeleid van de werkwoordswortel rang, verrukken. Raam is dat wat zich uitdrukt in je hart als verrukking. Kabier beschouwde dit als zijn inwijding en hij begon deze naam te herhalen en erover te mediteren. Kabier betekent: de Grote. Hij wordt ook Kabierdaas genoemd: de dienaar van de Grote (God, Allah).

De Eeuwige Religie

Een misverstand

Wat niet opvalt, is vaak allerbelangrijkst

Verlossing

Levenslange opsluiting

Moeder van alle ziekten

Iedereen wil vrij zijn

De moeilijkheid

Het is dit wat Arjoena de volgende vraag ontlokt in de Bhagavad Gietaa (III 36):

Wat er te doorbreken is

Take it easy

Toen het vliegtuig van Dag Hammerskjold was neergestort, vond men zijn dagboek. Men vond er een zin in die de hele wereld rondging. Hij schreef: "Er zijn dingen die je kunt veranderen en er zijn dingen die je niet kunt veranderen. Kun je ze veranderen, doe dat dan. Kun je ze niet veranderen, aanvaard ze dan. En bid voor de wijsheid het onderscheid te kunnen maken tussen die twee."

Maak er een punt van elke dag enkele ogenblikken te mediteren over het lijden dat eigen is aan deze wereld en over de dood, die niemand vergeet. Denk er elke dag een ogenblik aan dat morgen aan niemand is beloofd. Malvina, een vrouw in de fleur van haar leven, leefde er lustig op los. Ze had verscheidene minnaars. De belangrijkste was een juwelier, een goudsmid. Daaraan dankte ze haar bijnaam, de Gouden Muis. Ze leefde of het niet opkon en ze had vele plannen. Op zekere dag werd ze onwel. Ze had water in de longen. "Haar hart decompenseerde", zei de dokter. Ze kreeg kort na elkaar twee hartinfarcten en twee herseninfarcten. Finish Malvina, exit de Gouden Muis.

Ashtavaakra

Ashtavaakra schreef De Ashtavaakra Gietaa, een boek dat vertaald werd in het Nederlands.

Soorten lessen
De dagelijkse Yogalessen worden druk bijgewoond. En dat is natuurlijk goed. Het is aanbevelenswaardig dat mensen zorg dragen voor hun gezondheid en dat ze ervoor zorgen dat ze veel minder een last zijn voor zichzelf en voor anderen. De Meditatie op vrijdag en de Satsang op zaterdag daarentegen zijn minder populair en toch zijn ze heel belangrijk. Ze halen het beste in jou naar boven en geven je een andere kijk op de dingen.

Op vrijdagavond staan er steevast drie soorten oefeningen op het programma: de diepe ontspanning, meditatie en wat ademoefeningen, niet noodzakelijk in die volgorde. Voor de meditatie maak ik doorgaans gebruik van een of andere mantra.

In de Satsang op zaterdag hebben we steevast kiertan, het meditatieve zingen, dat muizenissen uit het hoofd verjaagt en een diepe innerlijke vrede geeft.

DE OGEN

Rust doet wonderen, ook voor de ogen

Doe en doe niet

Traataka, een zuiveringsoefening /P>

Andere oogoefeningen

Speciale oogoefening

Twee steunpunten van de geest

In de handpalmen kijken

LEZERS SCHRIJVEN


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (10:1)

Edwin van Oostwaard

DE ROMPSPIEREN


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

I. SAMAADHI PAADA

Vervolg (2)