The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2001, Vol. 428
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

Een taal moet worden onderhouden. Als je er niets mee doet, vervaagt de kennis ervan heel snel. Om mijn Sanskrit te onderhouden en te verbeteren, nadat met zoveel moeite de basisprincipes werden geleerd en ingeoefend, ga ik geregeld zitten aan de pc en vertaal enkele zinnen of verzen. Wat moet je je daarbij voorstellen? Je moet om te beginnen de woordsamenstellingen uit elkaar halen, de woorden in hun grondvorm zetten, zodat hun betekenis kan worden opgezocht in het woordenboek, je moet de werkwoordsvormen zoeken en nagaan van welke wortel ze zijn afgeleid, in welke tijd, wijs en persoon ze staan, je moet de naamvallen bepalen en zien welke woorden en woordgroepen bij elkaar horen. En dan kun je proberen er een betekenis uit te distilleren. Vele mensen zouden dit vertaalwerk als een ongelooflijk karwei beschouwen. Ik vergeet er uur en tijd bij en het geeft me een diepe rust en bovendien is het een onuitputtelijke bron van inspiratie.

De Shriemad Bhaagavatam is een van de achttien Poeraanas (hindoemythologie). Het elfde boek bevat de laatste boodschap van Shrie Krishna. Oeddhava is de discipel die wordt onderricht en die allerlei interessante vragen stelt. _Shrie Krishna vertelt hem onder andere over de vierentwintig goeroes van de avadhoeta. Een avadhoeta is een asceet. Het woord betekent letterlijk: gekleed in lucht. Dit gedeelte van Shrie Krishna's onderricht komt voor in de tweede helft van hoofdstuk VII en in de hoofdstukken VIII en IX.

Wie India's heilige plaatsen bezoekt, ziet er overal in grote aantallen de saadhoes of asceten. Saadhoe betekent letterlijk: heilig man. Het kan natuurlijk niet anders of er is kaf onder het koren. Tijdens de laatste Koembha Mela in Allahabad was ook de Westerse pers aanwezig. In een weekblad zag je een saadhoe met een sigaret in zijn ene en een gsm in zijn andere hand. Westerlingen pikken zulke beelden eruit en stellen dat dan voor als de norm. Het zegt meer over de Westerse mentaliteit, dan over de kwaliteit van de saadhoes. Een mela is een kermis, een festival. Koembha Mela betekent: kermis van de pot. Het inhouden van de adem bijvoorbeeld wordt koembhaka genoemd: de longen worden gesloten als een pot. In de mythologie wordt verteld dat de goden en antigoden de melkoceaan karnden om de nectar te vinden. Er vielen vier druppels uit de kruik met nectar op aarde: in Allahabad, Haridwar, Nasik en Oejjain. In die steden vinden op geregelde tijdstippen Koembha Melas plaats. De Mahaa of grote Koembha Mela vindt plaats om de twaalf jaar. De laatste was in Allahabad in het begin van 2001. Miljoenen pelgrims komen er baden in de samenvloeiing van de Ganges, de Yamoenaa en de onzichtbare Sarasvatie.

De tekst over de vierentwintig goeroes van de avadhoeta geeft een goed idee over de drijfveren van India's saadhoes of heilige mannen. Het is ook goed en gezond de wereld eens anders te bekijken dan op de ziekmakende manier waarop dat in deze moderne tijd wordt gedaan. Moge het je geest en hart beroeren en je levenskoers bijsturen.

De vierentwintig goeroes van de asceet

hoofdstuk VII

hoofdstuk VIII

hoofdstuk IX

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

DE SLEUTEL VAN RAAMRAAJYA'S POORT

Mij zijn kinderen even dierbaar als volwassen mensen.

De zaak van het kind is mijn hart nabij,

Want zij zijn van elke generatie de spits.

Ik zie in hen volmaakte wezens,

Die de wereld van morgen zullen bevolken.

In al hun kleine, kinderlijke daden

Ligt de belofte van welriekendheid besloten.

Als ieder kind ertoe werd aangezet te schitteren

Met het Licht van waarheid en liefde,

Dan zou de wet van het goddelijke

Heersen op aarde, hier en nu.

Streef ernaar hun verborgen goddelijkheid te ontvouwen.

Dit is de sleutel van Raamraajya's Poort.

TIEN GEBODEN

Beoefen waarheidszin, geweldloosheid en zuiverheid. _

Wees goed, doe goed.

Wees verdraagzaam.

Wees vriendelijk voor allen.

Dien allen, dien de Heer in allen, heb allen lief.

Deel wat je hebt met anderen.

Geef, zuiver, mediteer en verwerkelijk.

Denk juist, handel juist.

Zie het ene Zelf in allen.

Zie God in ieder gezicht.

Voel: "Ik ben aldoordringend, onsterfelijk Zelf."