The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2003, Vol. 448
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

Zuivering

Zuivering of reiniging is in het leven uiterst belangrijk. Een aantal lichamelijke functies zijn belast met het zuiveren van het organisme. Als die in orde zijn, is de gezondheid meestal in orde. Moeilijkheden met de gezondheid of ziekten hebben vaak te maken met het ledigen of het zich ontdoen van afvalstoffen. Dat is zo met de spijsvertering, met de bloedsomloop, met de ademhaling enz. Als het spijsverteringskanaal erin slaagt zich vlot te ledigen dan verlopen het eten en de opname van het voedsel veelal probleemloos. Als de aders zich vlot kunnen ledigen, verloopt de bloedsomloop moeiteloos. Als de uitademing in orde is, is de inademing vanzelf in orde. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Hatha-Yogaschriften beginnen met het voorschrijven van een aantal zuiveringsoefeningen, de shat kriyaas of shat karmas, de zes zuiveringsoefeningen. De neus wordt gereinigd, de luchtwegen worden gereinigd, de maag en de ingewanden worden gereinigd, de ogen worden gereinigd door de traanklieren aan het werk te zetten enz.

De grote stoorzender

In de schepping is er één grote storende factor, de enige storende factor eigenlijk. En die factor is de mens. Dat hij een storende factor kan zijn, is tevens zijn grootheid.

Hier en nu

Hoe de ouden ook met humor hun wijsheid aankaartten

Ik had het hier vroeger nog al eens over de god Indra die een varken werd. Ik val dus in herhaling met oude koek kun je zeggen. En dat het oude koek is, kan niet worden ontkend, want het verhaal is duizenden jaren oud. Maar er zijn altijd nieuwe leden, lezers en zoekers en die maken het verhaal altijd weer even verrassend en nieuw. En het wil iets duidelijk maken dat op ieder ogenblik brandend actueel is. Het is ook een pracht van een verhaal. Als je het ten volle begreep en waar het voor staat consequent toepaste, bereikte je zo de verlichting.

De goden hadden Indra naar de aarde gestuurd met een missie. De demonen, hun gezworen vijanden, hadden hierover gehoord en hadden enkele van hun trawanten achter Indra aangestuurd. Op zeker ogenblik zaten de demonen Indra op de hielen. Hij zocht zijn toevlucht in een boerderij en vluchtte het varkenshok in en nam de gedaante van een varken aan. Zo ontsnapte hij aan zijn belagers, maar er overkwam hem iets vreselijks: hij werd verliefd op de zeug die er haar verblijfplaats had. Ze trouwden kort nadien en kregen vele biggen. De goden in hun hemel waren tegen die tijd zeer ongerust geworden, zich bang afvragend waar hun leider toch bleef. Ze stuurden enkele goden naar de aarde om hem te zoeken. Na een lange speurtocht ontdekten ze hem eindelijk. Ze discussieerden met hem en probeerden tevergeefs hem ervan te overtuigen dat hij geen varken was, maar dat hij de god Indra was. Ze praatten urenlang op hem in, maar tevergeefs.Verbijsterd keerden ze tenslotte naar hun hemel terug en brachten er verslag uit. Daar kwam de hoge raad tot het besluit dat de situatie dramatisch was en dat dus ook de oplossing dramatisch moest zijn. Ze zetten de god van de dood op de zaak. Er stierf dus spoedig daarna een big aan de varkenspest. De intense smart van het varken dat Indra was, opende hem toch niet de ogen. Een tweede big stierf en een derde en een vierdeÖ Tenslotte nam de god van de dood ook het leven van de zeug. In het diepste van zijn smart gingen de ogen van het varken dat Indra was eindelijk open en ontdekte het zijn ware aard. Zijn extatische vreugde bij die Zelfontdekking kende geen grenzen en hij maakte zich klaar om terug te keren naar zijn oorspronkelijke staat. Maar eerst wilde hij iets doen voor de andere varkens van wie hij veel was gaan houden en wier situatie zijn hart deed overlopen van medelijden. Hij zei: "Komt met mij mee naar de hemel, broeders en zusters. Daar zullen jullie aanzitten aan rijk gedekte tafels en worden bediend door hemelse wezens." Eerst waren ze erg opgewonden over dat vooruitzicht, maar spoedig stak een twijfel de kop op: "Zijn daar verse uitwerpselen, heer?" Indra moest bekennen dat die er niet waren. "Dan interesseert het ons niet", zeiden ze.

Psychohygiëne

God

Om Namah Shivaaya

OM Namah Shivaaya is de panchaakshara mantra, de vijflettergrepige mantra: na, mah, shi, vaa, ya. OM wordt niet meegeteld, omdat OM gelijk is aan Namah Shivaaya. Shivaaya is de datief van Shiva en betekent: aan Shiva. Shiva betekent: de Voorspoedige, degene die in wezen voorspoed is en die eigenlijk door iedereen wordt vereerd, door een kleine minderheid bewust en door de anderen onbewust, want is voorspoed niet datgene wat we allen verlangen? Pancha betekent: vijf. Akshara betekent: letter; of juister: lettergreep; het Sanskrit is immers een lettergrepenschrift.

Instructies voor Japa Yoga

De vorm is de klank zichtbaar gemaakt voor het oog

Over de geest

Een tegenspraak?

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

VRITTI-ZIEKTEN

VRITTIS VAN DE NATUURGENEZER

HET PRAARABDHA KARMA VAN DE GENEZER