The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2005, Vol. 468
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE: YA2005

Hoe het groeide†††††††††††
De Yoga Academie (YA) werd gesticht in 1969 in de schoot van Yoga Vedanta Aalst vzw (YV Aalst), afdeling Aalst van The Divine Life Society (DLS), India. De DLS werd gesticht in 1936 door Goeroedev Swami Sivananda. YV Aalst ontstond als een afdeling van de DLS in 1962. Al in 1962 begonnen we Yogalessen te organiseren in het stedelijk zwembad. We kregen van de bevoegde schepen een sleutel en mochten beschikken over lokalen van het zwembad vóór de uren van het publiek. Dat publiek kwam om zeven uur 's morgens. Wij gaven onze lessen om vijf uur 's morgens. We verhuisden later naar de stadsschool De Kat.

We hadden in 1969 al enkele mensen warm gemaakt om in de schoot van de vereniging Yogales te geven. Ze drukten de wens uit wat ze beoefenden en in de vorm van hun lessen doorgaven eens systematisch te kunnen bekijken. Om die reden organiseerden we een cursus voor Yogaleraren in tien lessen. De lessen vonden plaats op zaterdag. Er waren ook al spoedig geïnteresseerden van buiten Aalst en zelfs uit Nederland. Die tien lessen werden spoedig twintig lessen enz. Ik liet me ergens in de zestiger jaren overhalen om lid te worden van het bestuur van de pas gestichte Belgische Yoga Federatie en om les (Yogafilosofie) te geven in Gent in de vormingscursussen van de federatie voor toekomstige Yogaleraren. Ik was ook een tijdlang lid van een comité van vijf man dat de Europese Yoga Unie bestuurde en trok daarvoor elke maand naar Parijs en bezocht in die functie verscheidene Europese Yoga Federaties. De ervaring die ik daarbij opdeed hielp me ook in de uitbouw van de YA, die sedert 1969 ononderbroken is blijven functioneren. Overal in Vlaanderen en Nederland vind je Yogaleraren die in Aalst werden gevormd.

Drie luiken†††††
De YA bestaat uit drie grote luiken:††
de Yogafilosofie††
de Yogapsychologie††††††††
en de Yogabeoefening.††††††††
Met andere woorden moet er ten eerste worden stilgestaan bij het waarom van Yoga, ten tweede bij de hindernissen en ten derde moeten de middelen worden bestudeerd om de hindernissen te overwinnen.

Drie bronnen†
Er zijn drie belangrijke bronnen die wij gebruiken bij onze studie:††††††
de Yoga Soetra†††††††††††
de Bhagavad Gietaa†
en de werken van Swami Sivananda.

Yoga van de Samenvatting†

Getuigenissen


DE YOGA RETRAITE
VERSLAG MET HET OOG
OP DE VOLGENDE

Hoogtepunten
De twee Yoga Retraites die we ieder jaar in de Oude Abdij van Drongen organiseren al sedert 1968 zijn hoogtepunten in de werking van YV Aalst. Het zijn uitgelezen gelegenheden om de batterijen op te laden. Ook de voorbije voorjaars Yoga Retraite bruiste en zal allen bijblijven die het voorrecht genoten hem bij te wonen.

Hoe kan het anders worden gedaan?††††††††††

Over de zon en de maan†††††

Psychohygiëne†††††††††

Op de Yogamanier††††

Noch ik noch jij††††††††

Het programma†††††


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

METHODE OM TE ONTSPANNEN MET DE MAHAAMANTRA

De mahaamantra††
Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare††††††
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

De maalaa††††††

De chakras en aadhaaras†††††

De bloemenkrans

Alleen het hart kan smelten††††††††††

Het lichaam volgt de geest


GNYAANADEVA'S INLEIDENDE COMMENTAAR OP HOOFDSTUK I

van de SHRIE GNYAANESHVARIE, ook SHRIE BHAAVAARTHA DIEPIKAA genoemd
(Lamp van de verborgen Kennis)


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 449 tot 470