The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2006, Vol. 478
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER DE ESSENTIE

Huiswerk
Lezers geven me soms huiswerk met hun vragen, vooral sedert ze beschikken over e-mail. Meestal kan ik hen snel helpen, maar soms vraagt het opzoekingwerk. Zo vraagt iemand: "Wat betekent: Chatoehshlokie Bhaagavata?" Dit is eenvoudig genoeg. Het betekent: de Bhaagavata in vier (chatoeh) verzen. Maar ik veronderstel dat hij zal willen weten welke vier verzen dat zijn.


HOOFDSTUK NEGEN VAN DE BHAAGAVATA POERAANA

Shoeka's toespraak - Chatoehshlokie Bhaagavata


KORTE INHOUD EN DATERING VAN HET MAHAABHAARATA

Algemeen
India gaf ons twee epische gedichten, het Raamaayana-epos en het Mahaabhaarata-epos. Het eerste werd geschreven door Vaalmikie, het tweede door Vyaasa. Mahaabetekent: groot. Bhaarata is de Sanskrit naam voor India. Dit is afgeleid van Bharata, de eerste keizer van India. Het epos vertelt de strijd tussen twee geslachten die afstammen van de dynastie van Bharata. Het epos dankt zijn naam aan zijn lengte en aan de grote wijsheid die het bevat. Het bestaat uit meer dan honderdduizend tweeregelige verzen en is dubbel zo groot in omvang als de Ilias en de Odyssee van Homeros samen. Er is geen onderwerp dat er niet in wordt behandeld. Het heeft als zijn kern de Bhagavad Gietaa, het Yogaboek bij uitstek.

Het Mahaabhaarata bevat achttien boeken of parvas en 2109 hoofdstukken van verschillende lengte. Een bijvoegsel, Harivamsha genoemd, behandelt de geschiedenis van Shrie Krishna.

Stijl
Het Mahaabhaarata is voor het grootste gedeelte geschreven in een versvoet die anoeshtoep of shloka wordt genoemd. Er worden soms ook andere versvormen gebruikt. Sommige gedeelten zijn in proza. De poëzie is eenvoudig en heel levendig.


DE HINDOE GODEN EN GODINNEN

Fascinatie

God doet vier dingen

Een Godsbeeld dat niet leidt tot oorlog en geweld

Santaparivaar, de heilige familie


NOODZAKELIJKE BESTANDDELEN VAN EEN SUCCESVOL SPIRITUEEL LEVEN

Swami Chidananda

Toen de hemelbewoners niet in staat waren de duistere en grove krachten van de demonische horden te overwinnen, deden zij een beroep op de hoogste genade die God is om hen een leider of bevelhebber te geven, zodat ze weer hun krachten konden bundelen, strijd leveren op een beslissende wijze en de krachten van de duisternis overwinnen. Het gevecht verzinnebeeldt de eeuwige strijd, de eeuwige spanning in het veld van het bewustzijn van iedere individuele psyche, het in twee richtingen getrokken worden, door het positieve en het negatieve, het grove en het subtiele, licht en duisternis, Bewustzijn en dat wat het gebonden houdt in zijn huidige staat, een situatie, een staat die onverklaarbaar is en die daarom de kosmische illusie van de eeuwige tovenares of de grote kracht van Brahman (het Absolute), Maayaa; wordt genoemd. Het is deze spanning die wordt opgevoerd en opgelost tijdens de zesdaagse eredienst van Shrie Kaarttikeya.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (7)