The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2008, Vol. 498
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

GOEROEPOERNIMAA

De dag van de volle maan (poernimaa) in de hindoe maand asaadha (juli-augustus) is een heel voorspoedige dag. In 2008 valt volle maan op vrijdag 18 juli. We vieren het met een speciale Satsang op zaterdag 19 juli van 17u30 tot rond 19u.

Ik vertaalde voor de gelegenheid een boodschap van Sadgoeroedev Swami Sivananda en twee gelegenheidstoespraken, respectievelijk van Swami Chidananda en Swami Krishnananda. Het is me onbekend in welk jaar Goeroedevs tekst werd geschreven en waarin de andere twee werden uitgesproken, maar het heeft ook weinig belang. Hun boodschap is tijdloos.

KRISHNAJAYANTI

Op zaterdag 23 augustus hebben wij een andere belangrijke speciale Satsang, namelijk Krishnajayanti, de geboortedag van Shrie Krishna. Hij begint zoals anders om 17u30 en zal tot rond 19u duren. Breng die dag je exemplaar van de Bhagavad Gietaa mee.


GOEROEPOERNIMAA BOODSCHAP VAN GOEROEDEV

Beminde zoekers, ik stuur jullie gedachtestromen van vrede uit de vredige atmosfeer van de heilige Himaalayas, de verblijfplaats van de rishis (zieners, wijzen). Het doel van het leven is het bereiken van de uiteindelijke zaligheid van moksha (verlossing). Verlossing kan worden bereikt door voortdurende meditatie. De Werkelijkheid of Brahman (het Absolute) kan worden verwerkelijkt door de mens. Velen bereikten de Zelfverwerkelijking. Velen genoten de nirvikalpa samaadhi. Shankara; Dattaatreya, Mansoer, Shams Tabriez, Jezus, Boeddha waren allen verlichte wijzen, die de rechtstreekse waarneming van de Waarheid hadden. De uiteindelijke Waarheid of Brahman kan door iedereen worden ervaren door geregelde meditatie met een zuiver hart. Abstracte redeneringen en boekenwijsheid is niet genoeg. Wat je nodig hebt, is de rechtstreekse ervaring. De rechtstreekse ervaring is de bron van hogere intuïtieve kennis of goddelijke wijsheid. Deze ervaring is bovenbewust of transcendent. Er is dan noch het spel van de zinnen noch van het intellect. Het is geen emotionele ervaring. De zinnen, de geest en het intellect zijn er in volmaakte rust. Ze functioneren niet in het minste. Deze ervaring is geen dagdromerij. Ze is geen fantasie. Ze is geen hypnotische trance. Ze is een vaststaande, levende Waarheid, even duidelijk als een vrucht op de palm van je hand. Het derde oog of het oog van de wijsheid wordt geopend in degene die ervaart. Deze buitengewone ervaring komt van kennis door het spirituele oog of het oog van de intuïtie. Dit oog van de wijsheid kan worden geopend wanneer de zinnen, de geest en het intellect ophouden te werken.


GOEROE POERNIMAA BOODSCHAP VAN
SWAMI CHIDANANDA

Iedereen weet dat de maan geen licht heeft, zoals de zon en de sterren licht hebben. Sommige sterren zijn enorm groot. In vergelijking met de aarde zijn ze zoals voetballen en is de aarde zoals een erwt, een kleine zwarte zaadkorrel. Als de maan geen licht heeft hoe is poernimaa (volle maan) dan mogelijk? Al heeft de maan geen licht, ze bezit een weerkaatsend vermogen. In haar baan rond de aarde komt er een ogenblik dat het zonlicht volledig op haar valt. Dat noemen wij volle maan. In het Sanskrit en het Hindi wordt dit poernimaa genoemd. De maan is dan helemaal verlicht.


GOEROEPOERNIMAA BOODSCHAP VAN
SWAMI KRISHNANANDA

Op deze heilige, meest gezegende Shrie Goeroepoernimaa, op dit voorspoedige ogenblik in de vroege morgen, installeren we in ons hart de grote Shrie Nara-Naaraayana Bhagavaan, wiens genade de hele aarde doordringt, zoals draden een stuk stof doordringen, die volgens de traditie nog altijd verblijft in Badrikaashrama (in de Himaalayas) en die de incarnatie is van Shrieman Naaraayana zelf. Voor deze tweelingkracht buigen we diep neer. We buigen voor Bhagavaan Shrie Krishna Dvaipayana Vyaasa, naar wie deze dag ook wordt genoemd als Vyaasa Poernimaa. Hij is de grote Goeroe van alle Goeroes. Ononderbroken door het proces van de tijd zegent deze Goeroe de hele schepping. We groeten en buigen ook voor de eerbiedwaardige Shrie Swami Sivanandaji Mahaaraaj, die onze rechtstreekse Goeroe is, die niet alleen aanwezig is in deze aashram, maar ook in dit gehele land en in de gehele wereld.


SOEPTAVAJRAASANA
SLAPENDE DIAMANTHOUDING

Soepta betekent: slapend; Vajraasana is de Diamanthouding.


UIT DE BHAAGAVATA POERAANA

Hoofdstuk VIII van deel VIII†††††
zoals verteld door Shoeka aan koning Pariekshit

De manifestatie van de Heer als Mohinie

Hoofdstuk IX

Verdeling van de nectar door Mohinie


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (7)

Edwin van Oostwaard

MYOLOGIE
STUDIE VAN DE SPIEREN