The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2001, Vol. 425
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

- Het kan ook anders

- Over dwingende meesters

- Over dwingende meesters

- Wiens fout?

- Hoe leren moeilijk wordt

- Dť vraag

- In de praktijk

- Een tweede geboorte

- De uitweg

- Vanaf de eerste les

Inderdaad, het komt al van in de eerste les aan bod. Want wat is een Yogahouding? En merk op dat ik het niet heb over Yogaoefening, al is het natuurlijk een oefening, die telkens weer moet worden herhaald, dosisgewijs, lepelgewijs, zodat het effect ervan wordt bestendigd. Je brengt het lichaam in een gemakkelijke en vaste houding, dat wil zeggen dat ze zo aangenaam en zo onbeweeglijk mogelijk is. Je laat het lichaam daarin een zo diep mogelijk gemak zoeken, zodat het ontspant. Je laat de adem vrij vloeien. Dat wil zeggen dat je hem op geen enkele manier blokkeert. De houding zelf zorgt voor een bepaalde ademhaling, maar dat gebeurt uit zichzelf. En je bent er tenslotte hier en nu bij. Je bent je bewust van alles wat in het veld van je ervaring ligt. Daartoe behoort ook het lichaam. Je maakt het lichaam, de adem en je gedachten, gevoelens of wat ook tot een ervaring. Je zult vaststellen dat iets wat je tot een ervaring maakt plots een veel beter evenwicht vindt en heel wat beter gaat functioneren. Als je in plaats van te voelen: "Ik adem", bewust bent van de adem, van het feit dat "het" ademt, dan zul je merken dat de adem plots veel evenwichtiger en rustiger wordt. En het belangrijkste is dat datgene wat ervaart -jij dus- zich dan veel vrijer kan uitdrukken waardoor je je plots veel beter, vrijer en zaliger voelt. Dit effect wordt, zoals ik zei, bestendigd door oefening.

- De les is maar een les

- Een noodzakelijke mate van ontspanning

- Psychisch

- De hoofdzaak

Goeroedev Swami Sivananda, onze gids op het Yogapad, zette zijn onderricht op muziek. Niet dat hij een groot toondichter was. Hij schreef gewoon teksten op bestaande melodieŽn of op het ritme van de grote spirituele mantras. Zijn liederen zijn een wonderbare leidraad op het Yogapad. In een ervan zegt hij: "Brahman is the only real entity, mister So and so is a false non-entity." Brahman wordt vertaald als het Absolute. Het betekent: dat wat alle begrenzingen overstijgt, wat licht en leven geeft aan het lichaam, de geest en de hele schepping, wat nooit door iets kan worden tegengesproken, wat onveranderlijk aanwezig is achter alles wat verandert en vergaat, wat je eigen wezenlijke werkelijkheid is. Met mister So and so bedoelt hij deze beperkte persoonlijkheid. Het is een false non-entity, zegt hij. Dat wil zeggen: een volstrekte onechtheid. In augustus stierf in Sivananda Aashram, Rishikesh, dokter Devaki Kutty. Ze was al vele jaren gepensioneerd. Ze had zich teruggetrokken in de Aashram. Bijna veertig jaar geleden verzorgde ze Goeroedev, die herstellende was van een beroerte. Dokter Devaki Kutty wilde nagaan hoe goed Swamiji's half verlamde rechterarm herstelde. Ze gaf hem pen en papier en vroeg hem iets op te schrijven. Hij schreef: "Remember. Forget." Dit betekent: onthoud, vergeet. Ze vroeg wat hij bedoelde. Hij antwoordde: "Vergeet dat je Devaki Kutty bent. Onthoud dat je Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid bent." Dit is de hoofdzaak in Yoga: je moet jezelf leren zien met andere ogen: je moet aan jezelf leren denken op een totaal andere manier.