The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2003, Vol. 445
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

-Een woord van aanmoediging

Elke reis begint met de eerste meter

Het valt me met Carnaval telkens weer op hoeveel mannen zich graag verkleden als vrouw. Vroeger deden ze dat ongeremd, omdat ze gemaskerd waren. Door een masker op te zetten, trokken ze in feite hun masker af en lieten ze in hun kaarten kijken. Dat maskeren mag al enkele jaren niet meer van de politie. Maar de als vrouw verklede mannen kunnen nu ook ongeremd hun gang gaan zonder masker, want de maatschappij is heel wat toleranter geworden op dat gebied. De vasten die door Carnaval werd ingeluid is afgeschaft. Carnaval daarentegen bestaat nog, daar zorgen de handelaars wel voor. Maar met de vasten is geen geld te verdienen. Toch is het lichaam in de lente, na de lange winter, aan zuivering en vernieuwing toe. Het moet zich bij het schieten van de bladeren kunnen ontdoen van zijn afvalstoffen. Om die reden is het begin van de vasten een uitstekende periode om met Yoga te beginnen. Al vele jaren lang hebben we dan ook op de tweede woensdag na Carnaval een uiteenzetting voor beginners. De lessen beginnen al de dag nadien. Ze duren tot einde juni, waarna de cursisten kunnen deelnemen aan de vakantielessen die we inrichten naargelang van de beschikbaarheid van de leraren. In september kunnen ze overgaan naar de gevorderden. Er is elke weekdag les.

De hoofdzaak

Kabier, de beroemde wijze en dichter die in de vijftiende eeuw in Benares leefde, zegt in een van zijn dohas of tweeregelige gedichten:

Wat als men zijn Yogahoudingen vervolmaakt,

maar zijn hartsbegeerte niet vervult?

Zoals de os van de olieman:

al is hij dichtbij huis, toch denkt hij dat het ver is.

(Aasan maare kyaa bhayaa, gaie na man kie aas,

jyon telie ke bail ko, ghar hie kos pachaas.)

Iets meer aan de hand

Er is natuurlijk iets meer aan de hand in Yoga. De Yogaschrift zegt: "Yoga is bedrevenheid in de handeling." Een wijze die hierop commentaar gaf, zei: "Iemand die weet hoe hij moet handelen, handelt niet." Misschien zeggen beide uitspraken je niets en doe je ze af als vaagspraak. Laten wij als voorbeeld de adem nemen. Je zegt: "Ik adem." Je bent immers een doener. "Ik adem" is een leugen zo groot als een kerk. Jij ademt niet, want als je het zelf zou moeten doen, zou je het al eens vergeten en dan mocht je er een kruis over maken. "Het" ademt. Als je nu eens je adem observeert, en daarmee bedoel ik niet dat je anders moet gaan ademen, de longen weten immers hoe ze moeten ademen, maar als je je gewoon bewust bent van het in- en het uitstromen van de adem, zul je spoedig vaststellen dat je ademhaling veel rustiger en harmonischer wordt. Het is immers je doenerschap dat je in alles parten speelt.

Mooi als theorie

Dit is allemaal mooi als theorie, hoor ik iemand zeggen. Inderdaad, maar Yoga maakte er een wetenschap van waarover Swami Satchidananda zei dat ze ouderen de vitaliteit van de jeugd en jongeren de wijsheid van eeuwen geeft. Hij zei ook dat de meeste mensen denken dat Yoga op je hoofd leren staan is, maar dat het veeleer op je voeten leren staan is.

Over kriyaas en aasanas

Iemand heeft hoofdpijn en gaat ermee bij de dokter. Die schrijft hem iets voor, want hij moet ook leven en de apotheker moet ook leven, maar tenslotte moet de patiënt ook leven en, als hij dat goed wil doen, vroeg of laat zijn pillen in de afvalemmer gooien. De hoofdpijn betert niet en hij voelt zich van al die pillen alles behalve lekker. Hij komt bij de Yogaleraar en zegt: "Ik heb hoofdpijn." Hij is het stadium voorbij dat hij zegt: "Geef me een pilletje", en dat hij daar alle heil van verwacht. Hij voelt nu dat er iets moet worden rechtgezet.

En toch

Maar ook als ze louter symptoomgericht worden beoefend, werken kriyaas en aasanas op een buitengewone manier. En zoals ik vaak zeg, voel ik me niet te beroerd om over het buik- en billenwerk te spreken, als het maar mensen helpt. En als de tijd rijp is, gaan hun ogen vanzelf open. Dat is mijn vertrouwen.

Ademoefeningen

Meditatie geen medicatie

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

WETENSCHAP, PSYCHOLOGIE, RATIONALISME

In de dagen van weleer weerlegden rishis en wijzen

Chaarvaka (materialisme), saankhya (dualisme) enz.,

Aangezien dit atheïstische filosofieën waren.

Ook nu nog doen aachaaryas (leraren) dit.

Maar dit is een spijtige vergissing.

Ze zouden de wetenschap, de psychologie

En het rationalisme moeten weerleggen.

De wetenschap is defect.

Ze neemt alleen de waakervaringen in overweging,

Maar niet die van de andere drie staten.

Een wetenschapper is een extrovert.

Hij bombardeert atomen.

Hij vindt daar geen zuiver Bewustzijn.

Hij zal zijn zinnen moeten terugtrekken

En rusten in zijn innerlijke Zelf.

Hij moet duiken in de oceaan van Absoluut Bewustzijn.

De studie van de psychologie is niet het summum.

De psychologie van de Yoga Vaasishtha is grootser.

De geest is een ijl niets.

Hij is een bundel van subtiele begeerten,

Gewoonten en gedachten.

Er is ook dood voor de geest.

Je moet hem overstijgen

Om de Ultieme Werkelijkheid te vinden.

Ook het rationalisme is defect.

Het kan je geen blijvende vrede geven.

Het intellect is een eindig en kwetsbaar instrument.

Het wordt beperkt door tijd en ruimte.

Het kan niet de Uiteindelijke Waarheid zijn.

Het heeft een begin en een einde.

Het is een product en een effect.

wordt voortgezet