The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2006, Vol. 475
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE NAJAARS YOGA RETRAITE, EEN VERSLAG

Het was die vrijdagavond, eenentwintig oktober 2005, beestenweer met een wolkbreuk op de koop toe. Er was een vrachtwagen gekanteld op de E40 met kilometers-lange files tot gevolg. Een tijd zag het ernaar uit dat dit onze Oriëntatie in de war zou sturen. Gelukkig zaten bijna alle deelnemers op tijd op hun mat, zodat we stipt om twintig uur konden beginnen. De Installatie of het toewijzen van de kamers verliep dit keer wat stroever, want de eenvoudige schikking van de kamers op vleugel A werd vervangen door een kamerschikking, die er op het eerste gezicht als een doolhof uitziet. Maar achteraf viel dat na de verwarring van het eerste uur toch best mee. De achtendertig kamers op de prachtig gerestaureerde vleugel A lagen vol en we hadden nog dertien kamers op vleugel B. De kamers in vleugel B zijn ruim en comfortabel. De wc's en douches zijn er evenwel op de gang. Er waren achtenvijftig deelnemers onder wie zeventien uit Nederland.

De morgenlessen werden respectievelijk gegeven door Hilda Verbeeck en ondergetekende. Om tien uur op zaterdagvoormiddag sprak Jan De Smedt over Boeddha en het boeddhisme. De zondagvoormiddag sprak Mira De Bock over de Bhagavad Gietaa. Frans Moens warmde de zaal voor de programma's begonnen op met sankiertan. Kiertan is het meditatieve zingen, letterlijk het bezingen van de kierti of faam (van de Ultieme Werkelijkheid of van wat je in je diepste wezen bent). Als er muziekinstrumenten worden gebruikt, spreekt men over sankiertan. Aangezien Frans zichzelf begeleidt op het harmonium had ik het over sankiertan. In de zaterdagavondsatsang deden we een uur lang sankiertan met Krishna. Nog lange tijd nadien, toen ik al in mijn bed lag, speelden de Namen en melodieën door mijn hoofd.

VOOR DE BEGINNERS

Tijd voor vernieuwing†
Er zijn in ons Yogajaar van januari tot december vier mijlpalen: de Voorjaars en de Najaars Yoga Retraites en de Uiteenzettingen voor Beginners de tweede woensdag na Carnaval en de eerste of de tweede woensdag van september. Het is dus alweer bijna zo ver. Terwijl ik dit schrijf is Carnaval in het verschiet (26 februari) en gelukkig daarmee ook de lente en de zomer. Na de lange winter is het lichaam toe aan ontgiften en vernieuwing. In de oude tijd hadden de mensen buiten wat kolen, ingelegde prei, winterwortelen en winterappelen geen vers voedsel. Het conserveren gebeurde met zout. Nierstenen en gruis op de nieren waren dan ook schering en inslag. Mensen kregen ook magnifieke zweren, zoals zevenogen en negenogen. We hebben nu vers voedsel het hele jaar door, maar dat vertoont nu andere tekorten, die hun tol, soms heel zware tol, eisen. Het is vaak te geraffineerd en dus vezelarm en het bevat heel wat schadelijke stoffen. Bovendien leven we in een erg stresserende tijd met veel glitter aan de buitenkant, maar vaak kommer en kwel aan de binnenkant. Er was een ruzie in mijn buurt. Een politieman die er woont probeerde de verhitte buren te kalmeren. Een voorbijganger zei: "Het is niet erg slim wat ze doen." De politieagent antwoordde: "Meneer, er lopen tegenwoordig niet veel slimme meer rond."

Men moet het been stijf houden††††††††††

Om altijd te onthouden††††

Hoe het wordt uitgewerkt††††

Lichaam en geest†

Vereenzelviging††††††

Belangrijk†††††
De lessen beginnen stipt, want er zijn twee lessen op een avond: er is ook nog een les voor gevorderden. Op woensdag komt die eerst en is de les voor beginners pas om 20u30 om tegemoet te komen aan neringdoenden en mensen die pas laat thuiskomen. Als je dus ziet dat de deur van de Yogazaal nog dicht is en dat er schoenen in de gang staan, dan is de les nog bezig en moet je wachten tot de mensen naar buitenkomen.

Hoe het werkt†
Het is, zoals ik zei, belangrijk te begrijpen dat het lichaam en de geest geen twee verschillende dingen zijn. "Het lichaam is de geest zichtbaar gemaakt voor het oog", zegt de Yogi. Het is immers de geest in zaadvorm die zich van in de moederschoot geleidelijk een lichaam heeft gemaakt met de bouwstoffen die de moeder aanreikte. In zijn prilste begin was het lichaam waarin de geest in een zaadvorm sluimerde niet meer dan een pas bevruchte eicel.

Stress


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

EEN HULPMIDDEL

De weldaad van omgekeerde houdingen††††
De omgekeerde houdingen zijn heel nuttige Yogahoudingen. De benen en het hele gedeelte van het lichaam onder het hart kunnen zich in die houdingen van hun aderlijk of afvalbloed ontdoen.

Hoe krijg je de klus geklaard?††††††

Verstevig de buikspieren††

Een waarschuwing†††††††††

Waar een wil is, is een weg†††††††††††


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (4)