The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2007, Vol. 485
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNEN MET YOGA

Traditiegetrouw
Het is weer bijna zover. De tweede woensdag na Carnaval vindt traditiegetrouw de uiteenzetting voor beginners plaats. Dit maartnummer is het eerste nummer van ons maandblad dat de beginners in handen zullen krijgen. Het spreekt dan ook vanzelf dat tenminste een gedeelte ervan speciaal voor hen wordt geschreven. Ik probeer dat echter altijd zo te doen dat ook degenen die het al langer lezen er hun voordeel mee doen.

Vereniging
Het woord Yoga is geen Nederlands. Het is Sanskrit. Sanskrit is geen dode taal zoals het Latijn of het Grieks. Het is een schriftuurtaal. Yoga is afgeleid van werkwoordswortel yoej, verenigen. Het woord Yoga betekent dan ook vereniging. Als je het vergelijkt met het woord religie zul je merken dat er een klein, maar belangrijk verschil is tussen beide. Religie is afgeleid van het Latijn en betekent: opnieuw verenigen of verbinden. Het verschil ligt in dat kleine voorvoegsel re, opnieuw. De door Yoga beoogde vereniging werd immers nooit verbroken. De verbreking is slechts psychologisch van aard en nooit feitelijk. Als een psychiatrische patiënt zich bijvoorbeeld inbeeldt dat hij Napoleon is, moet hij om te genezen geen nieuwe persoonlijkheid ontwikkelen. Hij moet slechts de foutieve gedachte "Ik ben Napoleon" laten varen. Zo ook in Yoga.

Thuiskomen bij jezelf

Het grote geheim

Als een gewijde wetenschap

Waarom?
Dé vraag is: als de feitelijkheid van ons wezen Bestaan, Bewustzijn en Zaligheid (Satchidaananda) is, waarom ervaren we dat dan niet of waarom willen mensen dat dan niet? Hiervoor is Maayaa, de Grote Illusie, verantwoordelijk.

Zelfvervreemding

Yoga, een antwoord

Dwangmatigheid

Luister naar wat de wijzen zeiden

Leerstof

Berghouding

Kriyaas
Kriyaas zijn eenvoudige oefeningen waarbij het lichaam op alle mogelijk manieren wordt uitgerekt op het ritme en het inhouden van de adem. Dit zorgt voor een goede doorstroming van de energie. Kriyaas nemen energieblokkeringen weg. Iedereen kan ze zonder veel moeite leren. Ze zijn heel doeltreffend.

Yogahoudingen
Yogahoudingen zijn houdingen die volstrekt onbeweeglijk moeten zijn en waarin men zo goed mogelijk moet proberen te ontspannen. De adem moet vrij vloeien. Met andere woorden men mag de adem niet blokkeren. En men moet er hier en nu proberen bij te zijn. Yogahoudingen maken de wervelkolom lenig en zorgen voor een goede doorbloeding van het ruggenmerg. Ze werken op de endocriene klieren en regelen hun werking. Ze verstevigen de buikwand en zorgen voor een goede afvloeiing van het aderlijke bloed. Ze maken de geest rustig en ontspannen, zodat hij begint te werken op een hoger niveau.

Ademoefeningen
Ademoefeningen (praanaayaama; beheersing van de praana of levenskracht) leren je ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Dit draag je mettertijd mee buiten de oefening in je dagelijks leven. Ademoefeningen maken de longen gezond en zorgen voor een goede doorbloeding van het hart. Ze zorgen er dan ook voor dat de kans op een hartinfarct heel wat minder wordt. Het hart voorziet het hele lichaam van bloed, maar vergeet soms zichzelf. De Bijadem, de eerste van alle ademoefeningen of het abc van alle ademoefeningen, herinnert het hart eraan dat het ook voor zichzelf goed moet zijn en dat met andere woorden liefdadigheid thuis begint. De hartwand wordt door de Bijadem vanzelf goed doorbloed. Je kunt voelen aan je polsslag hoeveel krachtiger het hart gaat kloppen. Ademoefeningen hebben ook een groot ontspannend effect op de geest. Spanningen lossen op. Het hart jubelt en de geest verheugt zich, want ze vallen terug in hun eigen ritme en kunnen hun ding doen zonder te moeten afrekenen met de spanningen, die je anders onophoudelijk invoert. De geest en het lichaam bezitten een groot vermogen tot regeneratie, met andere woorden ze hebben de kracht zich snel te herstellen als ze daartoe de kans krijgen. En die kans geef je hen door de systematische beoefening van Yoga.

Het grote voordeel

De lichaamseigen elektriciteit

Belangrijke details

Nog over Berghouding

Boeken en cd's
In de loop van jaren schreven we enkele boeken en maakten we een aantal cd's. Ze zijn de neerslag van veel studie, oefening en ervaring. Er zijn er enkele bij die heel geschikt zijn voor beginners
Boeken:
Wegwijs in Yoga,144 bladzijden, geïllustreerd

Yoga, wat en hoe? 60 bladzijden, geïllustreerd

CD's:
De Stille Kracht, 4 geleide ontspanningen (2 korte en 2 lange)

Oefenen met Narayana, Berghouding en een oefenschema, Groet aan de Zon en Yoganidraa (met begeleidend boekje).deze cd werd opgenomen in de vroege morgen tijdens een Yoga Retraite in de abdij van Drongen.

Details betreffende de aankoop: zie blz. 2.
Op blz. 2 vind je ook de titels en prijzen van onze andere publicaties. Ieder boek is een juweel.

Wat de cd's betreft; er zijn naast de bovengenoemde cd's vier cd's met liederen en hymnen. Ze zitten alle (behalve De Stille Kracht) in een begeleidend boekje waarin de oorspronkelijke tekst en de vertaling zijn opgenomen.


YOGA RETRAITE
VERSLAG MET EEN DOEL


HOLIE

Swami Sivananda


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (14)