The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2009, Vol. 505
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

ALLE BEGIN IS MOEILIJK, DOORZETTEN IS DE BOODSCHAP, WANT HET IS ERG LONEND

De uiteenzetting voor beginners vindt zoals ieder jaar plaats op de tweede woensdag na Carnaval. Dat is in 2009 op 4 maart. De lessen beginnen al de dag nadien (voor dagen en uren, zie blz. 3). Het volgende werd vooral voor de beginners geschreven, maar ook de andere lezers zullen er beslist iets aan hebben, want het is altijd goed om zelfs na jaren af en toe stil te staan bij je eigen kleine begin.

Take it easy
Dit zijn woorden van een van mijn eigen leraren, Swami Satchidananda: "Take it easy, don't be lazy. Doe het kalm aan, maar wees niet lui." De haast, de jacht en de angst van de moderne mens waren aan hem niet besteed.

Ik begon met Yoga in 1959, maar dan in de verengde zin die eigen is aan onze Westerse wereld, namelijk het doen van bepaalde oefeningen. Die oefeningen hadden een totaal andere invalshoek dan alle andere oefeningen die ik kende: ze werden gekenmerkt door onbeweeglijkheid. Men heeft het dan ook niet over Yogaoefeningen, maar over Yogahoudingen. Het kwam erop aan een bepaalde tijd in de voorgeschreven houdingen te blijven en dan dag na dag die tijd geleidelijk aan op te drijven. Ik moest proberen er zo goed mogelijk in te ontspannen en ik moest bovendien mijn best doen om er dan en daar bij te blijven. Het begon met voorwaartse buigingen staand en zittend. Daarna volgden in verloop van maanden een evenwichtshouding, de achterwaartse buigingen, de schroefhouding, de omgekeerde houdingen enz. Allemaal heel interessante, hoogste wonderbare dingen, vooral achteraf bekeken.

Een cultuur van Bewustzijn
Onze geschiedenis gaat niet verder terug dan tot een korte tijd vóór Christus, de tijd van de Oude Belgen en de druïden. De oudste geschreven Nederlandse tekst, een kort liefdesgedicht, dateert van ongeveer 1100: "Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu." Dit betekent zoveel als: "Alle vogels zijn aan het nestelen, behalve ik en jij. Waar wachten we op?" Hindoes daarentegen hebben een besef van een schier beginloos verleden dat teruggaat tot vele eeuwen vóór onze tijdrekening en hun oudste geschriften zijn duizenden jaren oud.

Zo is de trend
In soaps en reportages heeft men het op tv soms over Yoga, al proberen ze het natuurlijk meestal in het belachelijke te trekken. Dit is in overeenstemming met de moderne mentaliteit. Zoals Toon Hermans zegt in zijn Tango van het blote kontje: "Zo is de trend, we halen alles naar beneden." Soms zie je op het tv-scherm mensen die met gesloten ogen een zoemend geluid zitten voort te brengen: "OMOMOMÖ".

De ziel uitgedrukt
Ik schreef hierboven dat hindoes geloven in de kracht van hun ziel. De OM-klank drukt uit wat die ziel is. Ze zeiden in de oude catechismus, die we in de lagere school vanbuiten moesten leren, dat de mens een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel heeft. Dat eerste is ontegensprekelijk juist, maar het tweede is nonsens: de mens heeft geen ziel, hij IS een ziel. En die ziel is in wezen niet verschillend van de ziel van het heelal, die in de hindoe filosofie de Viraat Poeroesha, het Universele Wezen of Bewustzijn, wordt genoemd.

Iets ontstaat, duurt een tijd en vergaat dan. Maar die Werkelijkheid, die ik hier pour le besoin de la cause aanduid met het woordje ziel, dat zoals alle andere woorden veel tekortschiet, was er vóór iets ontstond en zal er zijn nadat al het geschapene weer verging. En ze is er ook in de tussentijd. In die tussentijd verkeer je enkele uren in waakbewustzijn en ga je als je slaapt soms in droombewustzijn en ben je tussen dromen in in de diepe droomloze slaap. Van die drie staten is Bewustzijn de gemeenschappelijke, onveranderlijke en onvergankelijke basis. Dat wat er was vóór wat dan ook werd geschapen, Dat wat er nu is en Dat wat er zal zijn als alles weer is opgeslorpt in zijn bron en Dat als Bewustzijn aanwezig is in het verleden, het heden en de toekomst als het Gouden Nu, Dát is OM.

Verklaring van OM
O is een tweeklank, een samenvoeging van a en oe (u). Laat ik het verduidelijken met een voorbeeld uit een bevattelijker materie. Als je geel en blauw mengt, krijg je groen. Geel en blauw zijn basiskleuren. Groen is een mengkleur. Zo zijn er ook basisklanken en tweeklanken. En ook die klanken reageren op elkaar zoals kleuren dat doen. Dit heet in het Sanskrit sandhi (overgang van het ene naar het andere).

OM-zingen
Zit goed rechtop met een zo recht mogelijke rug, maar toch goed ontspannen. Adem diep in door de neus. Open de mond en laat de o-klank vanzelf opstijgen vanuit de basis van het lichaam. De trillingen verspreiden zich opwaarts door de hele romp. Sluit de lippen wanneer de trillingen de keel bereiken en zoem dan een m. De trillingen verspreiden zich door het gehele hoofd en eindigen in de top van de schedel.

Hét probleem
Weten is niet genoeg. Wat je weet, moet worden omgezet in de praktijk. Dat zegt Jezus over de schriftgeleerden: "Luister naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden." Ze spraken wijze woorden, want ze haalden de Schrift aan, maar hun daden vertelden een heel ander verhaal. Wat je ziet, is vaak niet wat je krijgt. Die gespletenheid speelt iedereen parten in mindere of meerdere mate. En ze is de grote hindernis op het pad.

Dwaze vragen
En vergeet de prestaties. Prestaties zijn onbelangrijk. Mensen vragen: "Kun je de grond al aanraken zonder je knieën te buigen. Kun je al dit, kun je al dat?" Dit zijn dwaze vragen, want het zijn doe-vragen, dat wil zeggen prestatiegerichte vragen. Het is het resultaat dat telt. Maar over die resultaten moet je je geen zorgen maken. Ze dragen zorg voor zichzelf en ze manifesteren zich zodra de tijd rijp is en geen ogenblik eerder.

Stress
Stress is een modern woord voor een oud zeer. Ik had een klein weegtoestel om pakjes te wegen. Iemand had er een kilo broodsuiker opgezet. Toen ik dat merkte was het al te laat. Het wegertje werkte niet meer. De veren waren gebroken. Zo staan ook mensen, vooral in deze tijd, voortdurend onder druk. En ook hun veren kunnen het begeven. Als je jong bent, is je organisme veerkrachtig. Maar naarmate de leeftijd vordert, kan het heel wat minder hebben. Stress is er voor iedereen, maar je kunt leren hem te doorbreken en te beletten dat hij zich opstapelt. Kun je dat niet dan is stress nefast voor het organisme.

Het tegengif
Dit laatste -doen zonder doen- is wellicht nieuw voor jou en onbegrijpelijk. Toch is het eenvoudig genoeg. Je moet gewoon leren het lichaam en de geest over te laten aan henzelf zonder je ermee te vereenzelvigen. Je moet leren ze een eigen bestaan te laten leiden. Ze zullen dan perfect werken.

Waarom de rug pijn doet
Ene Manon Kluten stuurde me een e-mail waarin onder andere het volgende stond: "Als freelance journalist ben ik verbonden aan het tijdschrift Feeling. Hiervoor maak ik momenteel een artikel over de positieve invloed van beweging op rugpijn. En dit bekeken vanuit/becommentarieerd door verschillende deskundigen. Er komt een sportinstructeur aan bod, een osteopaat, een Yogadocent en ook een psycholoog die iets kan vertellen over hoe psychisch het best omgaan met (chronische) rugpijn."

De systematische manier van Yoga
Als men van al deze problemen op de systematische manier van Yoga werk gaat maken dan verdwijnt de rugpijn vanzelf, zoals menig ander ongemak. Ten eerste moet de verkramping van het bekken worden aangepakt. De beste methode daarvoor is een Yogahouding die Berghouding (Parvataasana) wordt genoemd. Men staat in een kleine spreidstand (de benen zijn amper geopend). De armen hangen en het hoofd staat rechtop in zijn meest natuurlijke houding. Op een systematische en heel gemakkelijke manier worden de spieren aangespannen en ontspannen. Dit brengt de bloedsomloop op gang wat men merkt aan het feit dat men het er warm van krijgt. Men gaat dan welbewust zijn bewustzijn naar lager gelegen centra brengen: van het hoofd naar de hartstreek, van de hartstreek naar de buik, van de buik naar het bekken, van het bekken naar de voetzolen. Het lichaam geeft daardoor stilaan zijn verkramping op.

De Yogales
De les is een groepsgebeuren. Dit betekent dat het onmogelijk naar de wensen van iedereen kan zijn en dat bepaalde ongemakken onvermijdelijk zijn. Maar de les is maar een les. Met andere woorden, je leert er iets. De bal ligt daarna in jouw kamp: je moet het geleerde thuis met geduld beoefenen, zodat je het je eigen kunt maken. Ga in en na de les niet zeuren en zagen. Ga niet van je neus zitten maken. Vraag je af hoe je de leraar tevreden kunt houden en hoe je het de andere leerlingen naar de zin kunt maken. Dit werkt bevrijdend. En pin je vast op dat wat je hebt geleerd en maak er een deel van je bestaan van. Je leven zal veranderen. De poorten van de hemel zullen zich openen.

Het belangrijkste is dat je met regelmaat oefent en met regelmaat bedoel ik liefst dagelijks en het is even belangrijk dat je niet overdrijft. Overdrijving wordt altijd afgestraft. Het lichaam houdt er niet van en kan er niet tegen. De oefening maakt gifstoffen in het lichaam vrij. Het moet deze gifstoffen kunnen verbranden en afvoeren. Dit proces vraagt de nodige tijd en kan niet ongestraft worden geforceerd. Leer met je lichaam om te gaan zoals Tom Boonen met zijn fiets, zoals Paganini zaliger met zijn viool, zoals moeders met hun baby.

Vinger omhoog
Yoga wordt beoefend op een lege maag.
Draag een losse kledij liefst gemaakt van een niet-synthetische stof. Ook de mat of de deken waarop je oefent is liefst niet-synthetisch. Synthetische stoffen maken statische elektriciteit, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort.
Oefen liefst op blote voeten.
Zet verdorie je gsm uit!!!
Is de vorige les nog bezig, stoor die dan niet door in de gang luidruchtig te staan praten.
De zaal wordt niet betreden met schoenen aan. Plaats je schoenen in het schoenenrek.
Laat tassen achter in de gang: maak er in de Yogazaal geen rommeltje van.
De lessen beginnen stipt. Telaatkomers storen de les.
De leraar heeft er geen boodschap aan dat mensen zitten te kletsen in de les. Het breekt de sfeer.
Doe zoals thuis, respecteer ons Yogahuis.

Duur van de lessenreeks
De lessenreeks die in maart start, eindigt einde juni. De nieuwe uiteenzetting voor beginners vindt plaats begin september. De lessen beginnen de dag nadien. Degenen die in maart inschreven kunnen dan overgaan naar een meer gevorderde groep (zie blz. 3).

In juli en augustus organiseren wij naargelang van de beschikbaarheid van de leraren een vakantieprogramma, dat wordt gepubliceerd in het juninummer.

Speciale programma's
De deelneming aan de speciale programma's die worden medegedeeld op blz. 3 en soms op andere pagina's zijn inbegrepen in het lidmaatschap. De lessen Yoga Academie zijn bedoeld voor ingeschreven leerlingen. Voor de twee Yoga Retraites per jaar in de Oude Abdij van Drongen moet worden ingeschreven. Deelnemers moeten lid zijn van Yoga Vedanta Aalst of geabonneerd zijn op Licht van Sivananda

Koken kost geld
Wij houden onze prijzen democratisch. Maar door de stijging van de onkosten hebben we heel wat minder armslag dan vorige jaren. Achteraan in de zaal staat een bokaal. Leg er af en toe iets in. Ik weet niet meer wie die bokaal daar lang geleden zette en of hij of zij zich bewust was van de boodschap waaraan hij me telkens weer doet denken. De bokaal heeft een smalle hals. Als ik het geld eruit haal, moet ik mijn hand zo klein mogelijk maken en dan word ik telkens weer herinnerd aan het feit dat hebzucht de grootste van alle menselijke ondeugden is. Zo vangt men apen in India: men legt nootjes in een kruik met een smalle hals; de aap grijpt ze en is gevangen; hij moet slechts zijn vuist openen om te worden verlost, maar zijn hebzucht is groter.

Lessen op andere plaatsen
Op andere plaatsen zijn bepaalde opgesomde regels van zelfsprekend niet alle van toepassing, maar de geest is dezelfde. Misschien kan de leraar wat hulp gebruiken om de zaal in orde te brengen.

EEN BEETJE SANKSRIT

Een lezer vraagt: in de Goeroestotra die we soms in de Satsang reciteren, komt het woord Goeroerdevo voor. Wat doet die r na Goeroe, je hebt het toch altijd over Goeroedev?
Goeroedeva (Goeroedev in het Hindi) is een samenstelling van de woorden goeroe en deva. Een goeroe is een leraar. Het woord betekent letterlijk: zwaar. De goeroe is immers een belangrijk persoon, die veel gewicht in de schaal werpt.

Deva betekent: god of goddelijk. Het betekent letterlijk: iets wat schittert. Je kunt het woord Goeroedev best vertalen als spirituele leraar. Het is een woord dat groot respect en genegenheid uitdrukt.

In Goeroerdevo staan de woorden goeroe en deva in zinsverband. De gehele zin luidt: Goeroer Devo Maheshvarah. In dit geval staan alle woorden in de nominatief of het onderwerp van de zin. Dat ze in dezelfde naamval staan, betekent dat ze gelijk zijn. Dit maakt een werkwoord overbodig. De zin betekent dus: de goeroe is de god Shiva (de vernietiger). Maheshvarah is een naam van Shiva en betekent: grote Heer of degene die de God van de religie overstijgt. De diepere betekenis is: de Goeroe vernietigt alles wat in de weg van de verlichting staat.

De woorden in de nominatief zijn: goeroeh, devah en maheshvarah. De d van devah is stemhebbend en maakt van de stemloze uitgang van goeroeh een stemhebbende r. De stemhebbende m van Maheshvarah maakt van de stemloze uitgang ah van devah een stemhebbende o.

Dit gebeurt in het Nederlands ook. Bijvoorbeeld: op straat en op de straat. Als je aandachtig luistert, merk je dat je eigenlijk zegt: opstraat en obde straat: de stemhebbende d van demaakt van de stemloze p van opeen stemhebbende b. Het verschil is dat men in het Sanskrit die klankwisselingen ook schrijft. Deze klankwisselingen, die sandhiworden genoemd, laten de taal beter klinken.

LEZERS SCHRIJVEN

Beste Narayana, Gisteren kreeg ik Licht van Sivananda (het novembernummer dat helemaal aan Swami Chidananda was gewijd) in de bus. Meestal lees ik het in meerdere keren. Ditmaal heb ik het in één keer uitgelezen. Voor mij was Chidananda een figuur bij wie ik het gevoel had er op de ene of andere manier niet bij te kunnen. Iemand die ik moeilijk kon vatten. Toch liet zijn overlijden me niet onberoerd.
Om terug te komen op Licht van Sivananda, het is zoals met goede wijn die beter wordt met de jaren. Dat is het gevoel dat ik heb, alsof de artikels krachtiger, indringender, treffender worden. Misschien ligt dat voor een stuk ook wel aan de lezer zelf!? In elk geval is Licht van Sivananda iedere maand een inspiratiebron, voor mezelf en ook voor de Yogalessen die ik geef. Het is een Godsgeschenk. Daarom mijn dank voor je onverdroten inzet om het spirituele erfgoed van Sivananda te verspreiden.
Het 501ste nummer geeft me tevens een andere kijk op Chidananda. Het artikel "De ultieme reis" is misschien het krachtigste dat ik ooit gelezen heb. Het is alsof alle weten, alle kennis over het leven, van de geboorte tot aan de dood in één artikel zijn samengebracht, alsof de ganse Yoga hierin is samengevat! Dit is een artikel om te koesteren, te herlezen en nogmaals te herlezen, een leidraad voor een Yogi.
Hartelijk dank, Jan


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (11/1)

Edwin van Oostwaard

DE NEKSPIEREN

In dit deel van deze artikelreeks worden de belangrijkste spieren besproken die zijn betrokken bij het bewegen van de nek en het hoofd. Het nekgedeelte is het meest flexibele gedeelte van de wervelkolom en kan voor-, achter- en zijwaarts buigen. Daarnaast kan de nek draaien. De bovenste twee nekwervels, de atlas en de draaier (axis), zijn zo gevormd dat het hoofd bewegingsvrijheid heeft ten opzichte van de nek. Over de nekwervels is meer te lezen in deel 4 van deze reeks (februari 2008, vol. 494).

Beweging

Agonisten

Achterwaarts

Monnikskapspier
Schouderbladheffer
Borstbeensleutelbeentepelspier
Autochtone rugspieren
Korte nekspieren

 

Prevertebrale spieren Scheefhoekige halsspieren Borstbeen sleutelbeen tepelspier

Zijwaarts

Schouderbladheffer
Scheefhoekige halsspieren
Prevertebrale spieren
Autochtone rugspieren
Korte nekspieren
Borstbeensleutelbeentepelspier

Draai

Korte nekspieren
Autochtone rugspieren

Tabel: de nekspieren

De spieren die de nek en het hoofd doen bewegen zijn als volgt in te delen:
1. spieren van de schoudergordel die aan het hoofd of de nekwervels zijn gehecht;
2. spieren van de wervelkolom die de nekwervels onderling verbinden of met de ribben of met het hoofd;
3. spieren die de nekwervels verbinden met de ribben;
4. spieren in de hals die de nekwervels onderling verbinden of de nekwervels met het hoofd.

Volgende maand: toepassing op Yogahoudingen


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

I. SAMAADHI PAADA

Vervolg (4)