The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2001, Vol. 426
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Met zijn tijd mee

Over Vedanta

In het vorige nummer schreef ik over Vedanta, het tweede woord in de naam van onze vzw: Yoga Vedanta Aalst. Vedanta betekent letterlijk: het einde (anta) van het weten (veda) of met andere woorden het hoogste weten. Het is een oeroude filosofie. Ze is niet geÔnteresseerd in het hoe het zou moeten zijn. Ze vertrekt van de feiten van het leven. Ze kan door iedereen worden toegepast en beleefd. Ze kan je leven een totaal andere inhoud en een volstrekt andere wending geven. De belangrijkste vertegenwoordiger van de Vedantafilosofie in de geschiedenis van India is Shankara. Ik vertaalde (blz. 6) uit Goeroedev Swami Sivananda's boek Saints and Sages de beschrijving van Shankara's leven zoals het leeft in de traditie en in het hart van de mensen. Moge het je inspireren. Moge het ons ertoe aanzetten af te dalen van ons hoofd naar ons hart. De Engelsen zeggen terecht sweet heart, letterlijk: zoet hart, tegen hun geliefden en niet sweet head: want het hoofd is niet zoet, alleen het hart is zoet en kan smelten. Swami Satchidananda zei: "God placed His ad in the head and His art the heart". Een ad is in het Amerikaans een advertentie. De uitspraak betekent dus dat God Zijn advertentie in het hoofd plaatste en Zijn kunst in het hart.

Over Japa Yoga

Nog een karpersprong of twee, drie

Uit Swami Sivananda's "Saints and Sages"

Inleiding

Geboorte

Shankara werd geboren in een heel arme familie in het jaar 788 na Christus in een dorp Kaalati genoemd, negen kilometer ten oosten van Alwaye, Kerala

Op zoek naar een goeroe

Shankara ontmoette Govindapaada Aachaarya in een kluizenarij in Badarikaashrama (Badarienaatha) in de Himaalayas en wierp zich aan zijn voeten.

Shankara's digvijaya

Shankara's filosofische veroveringen (digvijaya) zijn enig in de wereld

Moeders verassingsriten

Shankara kreeg nieuws dat zijn moeder ernstig ziek was. Hij verliet zijn discipelen en begaf zich alleen naar Kaalati. Zijn moeder lag te bed. Shankara raakte eerbiedig haar voeten aan. Hij loofde Heer Hari. Hari's boodschappers kwamen.
Shankara's moeder gaf haar stoffelijk lichaam op en ging samen met deze boodschappers naar de verblijfplaats van Hari.

Shankara's einde

Shringeri Matha

Dashanaami sannyaasins

Enkele anecdotes

Shankara's filosofie

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

- Geloof

- Vertrouw op God

- Prasaada

- Kracht van het Gebed

N.