The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2002, Vol. 436
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Berghouding

Gedragenheid

Spannen en ontspannen

De longen leeg houden

Een goede doorbloeding

Wie zal het zeggen?

Kriyaas

Vanuit Berghouding kunnen allerlei kriyaas worden beoefend. Het lichaam wordt dan op verscheidene manieren uitgerekt op het ritme van de inademing en het inhouden van de adem. Uitademend wordt het rekken beëindigd. De longen zijn dan leeg tot vanzelf de nieuwe inademing komt. Men is zich de hele tijd bewust van de voetzolen, de gedragenheid van het lichaam, de beweging en het vloeien van de adem. Houd tijdens de kriyaas de onderkant van de tong tegen het verhemelte.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

GOD IS IN JOU

JIJ BENT HET LICHT DER LICHTEN

HOOFDSTUK VEERTIEN_ECHTE RELIGIE

ECHTE RELIGIE

WEZENLIJKE EENHEID VAN ALLE RELIGIES

GODDELIJK LEVEN

ESSENTIE VAN GODDELIJK LEVEN

De essentie van Goddelijk Leven

Kan worden weergegeven als vier sa's:

Sankiertan, satsang, santosha, sadaachaara:

Gods Namen zingen, het gezelschap van wijzen,

Tevredenheid en een zuiver gedrag.

Verwerf de vier sa's en

Bereik saayoejya (eenheid met de Ultieme Werkelijkheid).

wordt voortgezet

N.