The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2003, Vol. 447
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een nieuwe cursus Yoga Academie

Wanneer?

Op zaterdag 13 september 2003 beginnen we met een nieuwe cursus Yoga Academie (YA) in de Swami Sivananda Yoga Aashram met een vrijblijvende Oriëntatie, die duurt van 15u30 tot rond 17u en waarop de leraren, het leerplan en de leerstof worden voorgesteld.

Iedereen is welkom.

In juni 2003 sluiten we YA99 af. YA99 is de cursus die begon in 1999. YA2001 begint in september 2003 aan zijn derde jaar.

Zie ook onze website voor uitgebreider informatie.

De routine

Voor de leraren is het elke week les. Hun leerlingen komen om de veertien dagen.

De ene keer begint de les om 10u, de andere keer om 13u. Telkens eindigt ze om 18u15 met de wekelijkse Satsang, die onverbrekelijk deel uitmaakt van de YA.

De hele cursus duurt vier jaar.

Opzet

De YA Aalst ontstond als een onderdeel van Yoga Vedanta Aalst vzw, afdeling van The Divine Life Society, Rishikesh, India, die werd gesticht in 1936 door Goeroedev Swami Sivananda, een van India's grote wijzen.

YA Aalst is een door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België (YFN) erkende Vormingsschool voor Yogaleraren. De stichtingsdatum van de YA Aalst is 1969, zodat de school kan terugvallen op een grote ervaring in het doorgeven van de wetenschap van Yoga.

Soms hebben mensen aanvankelijk niet de bedoeling Yogales te gaan geven, maar willen ze zich verdiepen in Yoga. Dat kan ook. De belangrijkste vereiste is in alle gevallen enthousiasme, een open geest en een hart op de juiste plaats en de bereidheid ervaringsgericht bezig te zijn.

Drie delen

De cursus bestaat uit drie grote luiken:

de Yogafilosofie

de Yogapsychologie

de Yogabeoefening.

Met andere woorden, er is inzicht nodig in het te bereiken doel, in de hindernissen die in de weg staan en in de manier waarop die hindernissen kunnen worden aangepakt.

De Yogafilosofie

Een mens heeft een lichaam en een geest. Hij ademt, hij denkt, voelt en handelt. Hij heeft een hoofd, een hart en een hand. Al deze dingen hebben hun eigen wetmatigheden. Ze worden in hun totaliteit in Yoga een veld (kshetra) genoemd, omdat men er de vruchten van zijn daden op plukt. Yogis hebben het ook over de Kenner van het veld (kshetragnya) of Bewustzijn, een feit in verband met ons wezen dat in onze tijd en beschaving grotendeels werd verdonkeremaand met alle kwalijke gevolgen van dien.

Oriëntatie

We laten zoals gezegd de cursus traditiegetrouw voorafgaan door een vrijblijvende Oriëntatie (zaterdag 13 september van 15u30 tot 17u; zie ook blz. 3). Mensen moeten immers weten waar ze aan beginnen. De leraren, het leerplan en de leerstof worden voorgesteld. Nieuwkomers kunnen ook kennismaken met de sfeer van de aashram en de stijl van de groep. Ze beschikken dan over voldoende elementen om een besluit te kunnen nemen. En als ze besluiten zich met hart en ziel op de cursus Yoga Academie te concentreren, wordt hun leven een nieuw leven waarin ze dingen verwerven die niet met geld kunnen worden gekocht.

Onthechting

De Shiva Lingam

Verering van de Shiva Lingam

N.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

DRIE GROTE EUVELS

Het communisme dreigt.

De filosofie van gelijkheid en delen is goed,

Maar geweld, moorden, plunderen en schieten

Werden een dodelijk kwaad.

Dit moet worden stopgezet.

Communistische leiders moeten hier terstond op toezien.

Hindoes en moslims moeten in vriendschap samenleven.

Slechts dan zal er vrede zijn in het land.

Ze moeten het gevoel van broederlijkheid

En Zelfheid cultiveren.

Er is geen leerstelling in de islam

Dat een kafir moet worden gedood.

Dit druist in tegen de geest van broederlijkheid

Die werd gepredikt door Heer Mohammed.

De zwarte markt is een ander groot kwaad.

Het snijdt mensen de keel over.

Zwarthandelaars kunnen nooit voorspoed kennen.

Zwarthandel is een directe weg naar de hel.

O onwetende mens, wees eerlijk.

Slechts dan kun je vreugde en overvloed kennen.

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

OORZAAK EN GENEZING VAN ZIEKTEN

TERUG NAAR DE NATUUR

Zwakheid is het gevolg van onwetendheid.

Ook ziekte is het gevolg van onwetendheid.

Bereik daarom kennis of wijsheid.

De meeste ziekten zijn het gevolg

Van de moderne beschaving.

Hoge bloeddruk, ettering

Zijn producten van de moderne beschaving.

Leid een eenvoudig, natuurlijk leven.

Vermijd complicaties

Vitaminecomplexen zijn niet nodig.

Keer terug naar de natuur.

Moeder Natuur zal je gezond en wijs maken.

Haar regels zijn heel eenvoudig.

Haar honorarium is niets.

Haar geneeskrachtige kruiden en factoren

Zijn in overvloed aanwezig en goedkoop.

Het zijn Zonnegroet, Yogahoudingen, ademoefeningen,

Japa, kiertan, meditatie,

Karnemelk, tomatensap,

Citroensap, een diepe slaap, wandelen, rennen,

Zuivere lucht, zuiver water, volwaardig

En eenvoudig voedsel.

wordt voortgezet