The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2004, Vol. 457
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HINDERNISSEN OP HET YOGAPAD EN HUN VERWIJDERING

Een discipel

Scott vertelde dat hij wél een discipel was van Swami Krishnananda. Swamiji had hem een formule gegeven om over te mediteren, zei hij. Die luidde: "God is everything. God is everywhere. Outside Him nothing can exist. God is alles. God is overal. Buiten Hem kan niets bestaan. " Hij moest dat een miljoen keer herhalen.

Een leemte

Eenheid in verscheidenheid†††
We kunnen hierover nu gaan redetwisten, ruzie maken en elkaar verketteren. Maar dat zou het toppunt van dwaasheid zijn en bovendien een belediging jegens de Ultieme Werkelijkheid. Iemand zei dat wat wordt beoefend waar hij les volgt met niets anders verenigbaar is. Ik heb dat nog gehoord. Ik heb het te vaak gehoord. En het is in één woord larie. Ramakrishna zei in al zijn eenvoud: "Er zijn zoekers die suiker willen proeven in plaats van suiker te zijn." Ik schreef dan ook terug aan de lezer dat hij noch het evangelie noch de Gietaa moest afzweren en voegde eraan toe: "Als de tijd rijp is of met andere woorden als jij rijp bent, zal de Schrift vanzelf haar geheimen openbaren."

Drie hindernissen †††††††††††
Er moeten op het Yogapad, het pad dat verlicht en verlost, drie hindernissen worden overwonnen. Die drie hindernissen zijn de onzuiverheid van de persoonlijkheid, de rusteloosheid van de geest en de sluier van onwetendheid.


MAHATMA GANDHI

In de film Gandhi , die ze in december 2003 nogmaals uitzonden op TV1, komt een scène voor waarin Gandhi aan de Amerikaanse verslaggever Walker op de vooravond van de beroemde zoutmars vertelt over zijn huwelijk met Kastoerbai. Er wordt een vuur aangelegd volgens in de Vedas neergelegde regels. Het vuur is de getuige van het sacrament. Zo'n sacrament wordt samskaara genoemd. Letterlijk betekent dit: inprenting.


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda, vertaald uit het Engels door Dora Bral.
Oorspronkelijke titel: The Golden Present

WORD EEN NUTTIG INSTRUMENT

MAAK PLEZIER EN SPEEL JE ROL

STILTE

GOD IS NIET GEK


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

SAADHANAA VOOR DE MODERNE MENS

AUTOSUGGESTIE

Hiervoor heeft Vedanta de juiste richtlijn gegeven. Vedanta legt alle nadruk op de cultuur van de geest en zegt: "Begin je saadhanaa op het mentale vlak. En psychologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het mentale vlak." Vedanta is een volledig spirituele psychologie. We vergaten onze wezenlijke aard. Wat is de remedie hiertegen? Het ons te herinneren en opnieuw te bevestigen. Dit is één punt van Vedanta. Autosuggestie is de grondslag, de pilaar van Vedanta.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE KOPSTAND


DE HYMNE VAN
DE DUIZEND NAMEN

Vishnoesahasranaama is een hymne uit het Mahaabhaarata-epos . Bhaarata is de Sanskritnaam voor India. Bhaarata is afgeleid van Bharata . Bharata was een beroemde keizer van India. Hij was de zoon van koning Doeshyanta en Shakoentalaa .


JE KINDEREN ZIJN JE KINDEREN NIET

En een vrouw met een baby aan haar borst zei,††
Spreek ons over kinderen.††
En hij zei:†
Je kinderen zijn je kinderen niet.†
Ze zijn de zonen en dochters van††
's Levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door jou, maar niet van jou,††††
en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten,††††††

want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel,†††

want hun ziel toeft in het huis van morgen,†††
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je mag trachten hun gelijk te worden,
maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet achteruit†††
noch talmt het bij gisteren.

Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen†††††††
als levende pijlen worden weggeschoten.
De Boogschutter ziet het doel†
op het pad van het oneindige†
en Hij buigt je met Zijn kracht††††††
dat Zijn pijl snel vliegt en ver.

Laat het gebogen worden door de hand
van de Boogschutter een vreugde voor je zijn,††
want zoals Hij de pijl bemint,††††
zo bemint Hij ook de stevige boog.


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 228 tot 244