The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2005, Vol. 467
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

KIERTAN

Zing je sat†††††
Het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb nooit muziek geleerd. Ik kan nog geen noot lezen zo groot als een kerk. En nu op mijn zeventigste zal het wel te laat zijn. Toch ben ik een fervent en fanatiek zanger, maar dan van een speciaal soort muziek. Laten wij ze Yogamuziek noemen. Ik zing me geregeld sat.

Het juiste woord
Maar laat ik eerst kort enkele woorden verklaren. Sat betekent: het zijnde, dat wat is. Sanga (of sang: hindisprekers slikken de uitgangs-a in) betekent: gehechtheid, gezelschap. In de nabijheid van een wijze vertoeven of samen zijn met gelijkgestemde zoekers is satsang.

Goeroedevs liederen zijn wonderbare, inspirerende liederen over alle facetten van het spirituele leven. In het boekje dat bij elke cd gevoegd is, staan de oorspronkelijke tekst en de vertaling. Er zitten vele uren werk en opzoekingen in. Een lezer wees me erop dat op cd nr. 4 een lied staat zonder vertaling. Het gaat om Song of Saadhanaa. Ik beloofde voor een vertaling te zorgen.

Song of Saadhanaa vertaald†††††††††
Saadhanaa of saadhana (beide vormen, respectievelijk vrouwelijk en mannelijk, komen voor) is afgeleid van de werkwoordswortel saadhof sidh: slagen. Het Sanskrit woordenboek geeft als betekenis: leading straight to a goal, guiding well, furthering, wat recht naar een doel leidt, wat goed leiding geeft en bevordert. Swami Sivananda's Yoga Vedanta Dictionary geeft als betekenis: self-effort, tool, implement, spiritual practice, eigen inspanning, werktuig, instrument, spirituele oefening.

Song of Saadhanaa staat op cd nr. 4 als lied nr. 1.

SONG OF SAADHANAA

HET LIED VAN SAADHANAA

Saadhanaa is de geest rustig maken en hem vestigen op de Heer,††††
Het geeft je vrijheid, zaligheid, vrede en onsterfelijkheid.
Vrienden, zwoeg geduldig voort zoals een boer aan zijn ploeg,
Wees volhardend, wees regelmatig in je dagelijkse saadhanaa.††††
Vernietig slaperigheid (tandraa), luiheid (alasya) en het bouwen van luchtkastelen,†
Gebruik 's avonds licht voedsel en verdrijf aldus slaperigheid.†††
Wees regelmatig in je japa, kiertan en meditatie,††
Regelmaat in saadhanaa is van het allergrootste belang.†††††††††††
Zoals je de pit van het moenjagras scheidt,††††††††††
Scheid zo dit Zelf (aatma) van de vijf scheden (koshas).††††††††
Vrede, opgewektheid, tevredenheid en onbevreesdheid†††††††††
Tonen aan dat je vooruitgaat op het spirituele pad.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE: De achterwaartse buigingen††

vervolg
Aasanas of Yogahoudingen zijn opgebouwd rond de wervelkolom, die kan bewegen in zes richtingen: voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts links en rechts en schroeven links en recht; ze kan bovendien worden omgekeerd.

Narayana


ANGST OVERWINNEN

Uit Swami Sivananda's boek Conquest of Fear (eerste uitgave: 1950)

De Oepanishads over moed††††
Er is angst in dualiteit (non-dualiteit alleen is vrij van angst).Brihadaaranyaka Oepanishad I.4.2.†††
Yaagnyavalkya zei: "O Janaka, u hebt het angstloze (Brahman, het Absolute) bereikt." Brihadaaranyaka Oepanishad IV.2.4.
Het niet bereikend, keren de spraak en de geest terug. Wie deze zaligheid van het Absolute kent, is voor niets bevreesd. Taittiryie Oepanishad II.9.


MANTRA JAPA

Swami Narayanananda


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren in de
Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

AARD VAN HET BESTAAN

ZINTUIGLIJKE KENNIS ONBETROUWBAAR

VERSCHIJNSELEN ZIJN ONWERKELIJK

BEPERKT GEBRUIK VAN BOEDDHI

GELOOF EEN ESSENTIELE FACTOR

DE GLORIE VAN SANNYAASA


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda,
vertaald uit het Engels door Dora Bral. Oorspronkelijke titel: The Golden Present

HELP HEN ALS JE KUNT

UNIVERSITEIT

VERTROUWEN

HET HART ZAL OVERWINNEN

ER IS DE NATUURLIJKE ZWAARTEKRACHT

GA JE GANG


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 420 tot 448