The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2006, Vol. 477
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER DE PORTEMONEE

De Swami Sivananda Yoga Aashram
Dit is de naam van het Yogacentrum waar de afdeling Aalst van The Divine Life Society (DLS) gevestigd is. Swami Sivananda stichtte de DLS in 1936 in Moeni-ki-reti, nabij Rishikesh, aan de Ganges. Yoga Vedanta Aalst (YV Aalst) is er lid van sedert zijn stichting in 1962. Het is Swami Chidananda die tijdens zijn eerste bezoek de naam Swami Sivananda Yoga Aashram aan het Yogacentrum gaf dat in die tijd (1969) gevestigd was in de Molenstraat. We namen de naam achtereenvolgens mee naar de Arbeidstraat, de Dirk Martensstraat en tenslotte naar de Volksverheffingstraat.


OVER ANGST

Vooruitgang
Er is een vers uit de Bhaagavatamdat in mijn geheugen is gegrift. Shrie Krishna zegt tegen zijn discipel Oeddhava:
Dvaaveva chintayaa moektau paramaanandaaploetau,
Yo vimoegdho jado baalo yo goenebhyah param gatah.

Slechts twee wezens zijn vrij van angst en versmolten met de hoogste zaligheid, het kind dat niets weet en nooit werkt en de wijze die uit de goenas (de natuur) is opgeklommen tot het allerhoogste.

Een groot geheim
En eerst een vraag: waarom zijn het kind en de wijze vrij (moektau of verlost) van angst (chintaa)? Ze hebben geen ego.

"O Arjoena, wees jij zonder goenas."

Twee gangsters als goeroe

Drie hindernissen

Een schoothondje als goeroe

Wat is een niet-geest?
Een niet-geest is een geest die je kunt vergelijken met de lakei van een rijke heer, zoals Jeeves, de butler van Bertram Wooster in de boeken van Wodehouse. Zijn meester merkt niet eens dat hij er is. Hij beweegt zich immers als een onbelichaamde geest, hij loopt onhoorbaar als op eieren, maar toch bedient hij zijn meester op zijn wenken. Een niet-anus, om een ander voorbeeld te geven, is een gezonde anus. Als het een door aambeien geteisterde anus is, kun je hem niet vergeten. Zo ook met de geest. Van een gezonde geest merk je niet dat hij er is, maar hij werkt perfect en hij bedient je op je wenken.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

Worstelen met de houding
We zijn op prestatie gerichte doeners. We willen dingen kunnen doen. Dat speelt ons ook parten in Yoga. Mensen vragen aan elkaar of ze al hun hoofd op hun knieën kunnen leggen zonder de knieën te buigen of ze al op hun hoofd kunnen staan enz. Dit zijn de verkeerde vragen, want het zijn doe-vragen. De prestatie heeft geen belang. Het effect of resultaat heeft belang. Ik zie mensen dan ook worstelen met de houdingen. En dat is totaal verkeerd.

Hoe moet het dan wel?

Yoga beter dan medicatie
Swami Sivananda, zelf een arts, zei: "Als je ziek bent, ga bij de dokter, want hij moet ook leven. Ga met je voorschrift bij de apotheker, want hij moet ook leven. Als je thuis komt, gooi je medicijnen in de vuilnisbak, want je moet ook leven." En: "Van één dokter krijg je een voorschrift, van twee dokters een consult en van drie dokters je crematie."


UITTIP:
"DE GODEN VERZOEKEN."

Onder de naam "De Goden Verzoeken" heeft het Tropenmuseum te Amsterdam een fascinerende tentoonstelling ingericht die laat zien hoe hedendaagse hindoes met hun goden omgaan.


GELUK, HET BELANGRIJKSTE STREVEN VAN DE MENS

Swami Sivananda

Het ene onophoudelijke streven van de mens is geluk. Hij denkt, spreekt, beweegt, werkt, eet, drinkt, plant zich voort -in het kort, leeft- in de hoop geluk te vinden. Niemand wil lijden.

Het monster van Frankenstein

Alleen Bhoema is zaligheid
Het ware geluk kan alleen worden gevonden in de Bhoema, het Oneindige. Er is geen plezier in het eindige. Het Oneindige is onsterfelijk, eeuwig. Het eindige is vergankelijk, voorbijgaand.

Aatman overal

Ik ben angstloos

Ik ben zaligheid

Kijk naar binnen

Genade


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (6)