The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2007, Vol. 487
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Feesten in India

Zoals beloofd zal ik het hier dit jaar hebben over de grote feesten en vieringen in India. Deze maand wordt de geboorte van twee grote wijzen van India gevierd, Shankara en Boeddha. Shankara is de grondlegger van de Advaita Vedantafilosofie. Vedanta (spreek uit: Vedaanta) is een samenstelling van veda (weten) en anta (einde) en betekent: einde van het weten of het hoogste weten.

Door Sadgoeroedev Swami Sivananda's boeken, die hij ons stuurde in het voorjaar van 1963, raakten we diep geïnteresseerd in de Vedantafilosofie. We noemden de vereniging die we in 1962 stichtten dan ook Yoga Vedanta Aalst, niet Yoga én Vedanta, alsof het twee verschillende dingen zouden zijn. Ze vullen elkaar volmaakt aan. Het Vedanta-element zorgt er bovendien voor dat men niet vast komt te zitten in het louter lichamelijke, zoals dat al te vaak het geval is.

Om licht te werpen op het leven en werk van Shankara vertaalde ik een lezing van Swami Krishnananda, die hij hield in Goeroedevs aashram op Shankara jayanti, 17 mei 1972. Boeddha wordt door Swami Sivananda met liefde geportretteerd in een interessant artikel dat ik met veel plezier heb vertaald. Swamiji schrijft dat Boeddha werd geboren in 560 voor Christus, maar de laatste jaren zijn er veel meer feiten over de geschiedenis van India aan het licht gekomen en moeten vele dateringen helemaal worden herzien. De resultaten van het werk van archeologen en geschiedkundigen leidden ertoe dat zijn leven nu meer dan duizend jaar vroeger moest worden gedateerd, van 1890 tot 1810 voor Christus.

Gedurende vele jaren werkte ik aan de vertaling van Shankara's meesterwerk Vivekachoedaamanie of Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen. Ze verscheen in afleveringen in Licht van Sivananda, die na afloop werden gebundeld door Frans Moens in een handig en aantrekkelijk boek op A4-formaat dat 44 blz. telt. De 581 verzen zijn gezet in een goedleesbare letter.

Deze inspirerende verzen vormen de beste bron om Shankara's werk te leren kennen. Het boek werd geschreven in de vorm van een dialoog tussen een leerling, die vele vragen stelt, en zijn Goeroe of spirituele leraar, die allerlei wonderbare antwoorden geeft om zijn discipel naar de verlichting te leiden. Lees hierna met een open geest wat de Swamis zeiden.

SHANKARA, HET GENIE

Swami Krishnananda

Vandaag is het vaisakha shoekla pañchamie, de vijfde dag in de heldere veertien dagen van de maand april-mei (in 2007 valt dit op zondag 22 april; we waren dan in Drongen in de Yoga Retraite), waarop we de komst vieren van de grote aachaarya (leraar) Shankara. Zijn leven en werk zijn een gevolg van de opeenvolging van gebeurtenissen in de sociale geschiedenis en de logica van het menselijke denken.

Maar hoe kunnen we de voorwerpen die we willen offeren overdragen aan de goden in de hemelse regionen? Ze zijn immers onzichtbaar. Er werden dan ook offers of yagnyas ingesteld en het heilige vuur, het gewijde Agni(vuur), werd de geheime boodschapper of de drager die de offergaven bij de goden bracht. We zeggen: "Agnaye svaahaa", en offeren aan de hoogste boodschapper van het goddelijk Wezen, Agni. Moge Hij tevreden zijn. In alle havans (vuuroffers) en yagnyas is Agni de eerste godheid die wordt aangeroepen. Dit ritueel wordt Agnisthaapanam genoemd. Het is een aanroeping van het hemelwezen achter het vuurprincipe of de godheid van het vuur, de Vuurgod of Agnidevataa. Hij wordt als eerste aangeroepen en er wordt Hem gezegd: "Breng dit bij Indra", "Breng dit bij Yama", "Breng dit bij Varoena",enz. Hij brengt onze offers bij de goden die worden aangesproken met Mantras gevolgd door svaahaa.

BOEDDHA

Swami Sivananda

Inleiding
In de tijd dat Boeddha werd geboren (zijn geboortedag valt in 2007 op woensdag 2 mei) was religie vergeten in India. De hoogstaande leringen van de Vedas waren op de achtergrond verdwenen. Er was nog alleen priesterpolitiek. Oneerlijke priesters dreven handel in religie. Ze bedrogen de mensen op alle mogelijke manieren en vergaarden voor zichzelf grote rijkdommen. Zelf waren ze alles behalve religieus. In de naam van religie volgden de mensen in de voetstappen van wrede priesters en voerden betekenisloze rituelen uit. Ze doodden voor hun offers onschuldige redeloze dieren. Het land had dringend nood aan een hervormer van Boeddha's type. In zo'n kritische periode waarin er alom wreedheid, degeneratie en onrechtvaardigheid waren, werd de hervormer Boeddha geboren om de priesterpolitiek een halt toe te roepen en de dierenoffers te stoppen, om de mensen te verlossen en de boodschap van gelijkheid, eenheid en kosmische liefde te verspreiden.

Geboorte

De voorspelling van de astroloog

Soeddhodana's voorzorg

Verzaking

Verlichting

Het verspreiden van de leer

Het einde
Boeddha ging naar Sraavastie, de hoofdstad van het koninkrijk Kosala. Hier schonk een rijke zakenman hem een uitgebreid en prachtig woud. Boeddha verbleef er gedurende verscheidene regenseizoenen en hield er vele machtige sermoenen. Boeddha predikte zijn leer gedurende vijfenveertig jaar reizend van plaats naar plaats.

Boeddha stierf aan een voedselvergiftiging. Hij werd ziek door het eten van soekara-maddavam, voor hem bereid door een dame. De commentator vertaalt het woord als "varkensvlees". Soebhadara Bhikshoe denkt dat het iets is waarop wilde varkens verzot zijn en beweert dat het op een truffel lijkt. Dr. Hoey zegt dat het geen varkensvlees is, maar soekarakanda of varkenswortel, een knolgewas dat vooral in het oerwoud wordt gevonden en dat hindoes heel graag eten. Het is eenphalahar (vrucht), die wordt gegeten op vastendagen.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (16)

Wat voorafging:
Een oom en tante beroven Milarepa, zijn moeder en zijn zus van hun erfenis. Gedreven door wraakgevoelens stuurt zijn moeder hem bij een magiër. Milarepa leert er hoe de ondergang van zijn oom en tante te bewerkstelligen. Maar dit bezwaart zijn geweten, zodat de magiër hem bij de spirituele leraar Marpa stuurt. Milarepa wordt door Marpa op allerlei manieren vernederd en op de proef gesteld. Ook eist hij dat Milarepa zijn magische krachten gebruikt om een bende struikrovers te doden, die zijn discipelen belagen. Hij belooft Milarepa daarna te zullen inwijden. Na zijn inwijding beleeft Milarepa vele avonturen.