The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2008, Vol. 497
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HET ZOEKEN VAN DE NECTAR
In het maartnummer had ik het over het karnen van de melkoceaan. De goden en de demonen karnen de melkoceaan om de nectar te vinden. De melkoceaan is de persoonlijkheid. De nectar is de verlichting. Het karnen van de melkoceaan is het proces van Yogasaadhanaa of Yogabeoefening. Er komen allerlei wonderbare dingen naar boven, maar ook een sterk vergif (halaahala). Shiva vangt het op in zijn handpalm en drinkt het op. Dit betekent dat tijdens de diepe meditatie allerlei wonderbare dingen naar boven kunnen komen, maar dat je ook kunt worden geconfronteerd met al het negatieve dat je in je onbewuste meezeult. In dat geval kun je alleen worden geholpen door een beroep te doen op de Ultieme Werkelijkheid zelf. Een lezeres vraagt in welke Schrift ze dat verhaal kan vinden. Ze wil het lezen in zijn originele vorm.

Het komt voor in hoofdstuk 17 en volgende van het Mahaabhaarata, in de Vishnoe Poeraana, sectie 1, hoofdstuk 9 en in de Bhaagavata Poeraana, achtste skandha (deel) en ook in het de Aranya kaanda van het Raamaayana van Vaalmieki komt het ter sprake. Al deze werken werden in het Engels vertaald en uitgegeven door Motilal Banarsidas, Delhi, India.

Ik vertaalde het verhaal zoals het wordt verteld in hoofdstuk VI en volgende van Skanda VIII van de Bhaagavata Poeraana door Shoeka aan koning Pariekshit.

Hoofdstuk VI van deel VIII
De berg Mandara wordt vervoerd
om de oceaan te karnen

Hoofdstuk VII
Het karnen van de melkoceaan

MAHAABHAARATA

Het verhaal dat het stramien vormt van het Mahaabhaarata-epos, zoals het werd verteld door Narayana in de Bijscholing van 5 januari 2008 en opgetekend door Fabienne Decroo.

Geboorte van Vyaasa, schrijver van het Mahaabhaarata
De vissersdochter Satyavatie moet reizigers naar de overzijde van de rivier brengen. Satyavatie is een beeldschoon meisje, maar ze verspreidt een vissengeur. Op zekere dag heeft ze als klant de wijze Paraashara. Haar sari waait open. Dit wekt de lust van de wijze op. Ze weigert hem echter ter wille te zijn. Hij doet haar evenwel een voorstel dat ze niet kan weigeren: hij zal haar maagdelijkheid herstellen en hij belooft haar te verlossen van haar lijfgeur. Uit hun vereniging wordt Vyaasa geboren, de schrijver van het Mahaabhaarata. Vyaasa verlaat zijn moeder spoedig. Hij stelt haar evenwel gerust door te zeggen dat hij er zal zijn zodra ze zijn naam uitspreekt.

Koning Shantanoe huwt Gangaa
De acht Vasoes, de goden van de windstreken, stelen op zekere dag de koe van een wijze om hun gemalinnen te behagen. Ze worden daarvoor veroordeeld tot een leven op aarde. Ze vernemen dat ook de godin Gangaa veroordeeld is tot dezelfde straf. Ze vragen haar ervoor te zorgen dat hun leven op aarde kort zal zijn.

Shantanoe huwt Satyavatie, de moeder van Vyaasa

De geboorte van de Paandavas en de Kauravas
Paandoe huwt twee vrouwen, Koentie en Maadrie. Wegens een grove overtreding tijdens de jacht wordt hij vervloekt: als hij een vrouw aanraakt zal hij sterven. Paandoe vertelt dit aan zijn vrouwen. Koentie zegt hem dat ze een mantra kent die ze kreeg van een wijze waarmee ze een god kan aanroepen die dan bij haar een kind moet verwekken. Ze weet dat dit werkt, want ze heeft de mantra ooit geprobeerd. Ze had Soerya, de zon, aangeroepen, maar aangezien ze nog ongehuwd was, had ze het kind in een mandje gelegd dat ze had toevertrouwd aan de rivier.

De oorlog

DE SLAPENDE DIAMANTHOUDING

De Slapende Diamanthouding is een van die Yogahoudingen die ik heel graag beoefen. De basis ervan is Vajraa-sana of Diamanthouding.

De Diamanthouding is eenvoudig. Ga zitten op de knieën, met de knieën samen en de grote tenen samen. Spreid de hielen en ga zitten op de binnenkant van de voeten. De handen liggen op de dijen. Hoofd en romp worden in één lijn gehouden.


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (6)

Edwin van Oostwaard

DE SPIEREN ROND HET ENKELGEWRICHT

Nu we een beeld hebben van de belangrijkste beenderen en gewrichten en een idee hebben van hoe de spieren in het lichaam zorgdragen voor het bewegen, kunnen we overgaan tot de bespreking van de afzonderlijke spieren en spiergroepen en hun bijdrage aan het bewegen. Voor de Latijnse benaming van de genoemde spieren staat de letter m. van musculus, Latijns voor spier.

Eversie

Inversie

Toepassing op Yogahoudingen


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (25)

Hier eindigt het verhaal over het leven van Milarepa.