The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2001, Vol. 431
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Is yoga een therapie?

Toen ik in 1959 met Yoga begon, leed ik al een zevental jaar aan een chronische darmontsteking. Met chronisch bedoelt men dat de kwaal nooit echt geneest en dat men bijna constant voelt dat iets niet helemaal is zoals het hoort te zijn. Twee, drie keer per jaar werd de ontsteking acuut. Dat wil zeggen: heftige darmkrampen, overgeven, misselijkheid. Na drie maanden Yoga verdween mijn chronische darmontsteking zonder ooit terug te keren. Op de vraag of Yoga een therapie is, kan ik dus alleen volmondig en enthousiast ja antwoorden.

Ene Dr. Ornish deed zo'n twintig jaar geleden in Amerika onderzoek naar het effect van Yoga op het hart. Hij beschreef zijn bevindingen in een boek "Stress, Diet and your Heart". PatiŽnten met in die tijd nog inoperabele aandoeningen van de kransslagader werden in twee controlegroepen ingedeeld. De eerste groep werd behandeld op de gewone manier. De andere groep werd behandeld op de Yogamanier. Dat wil zeggen dat ze op een vetloos dieet werden gezet, dat ze onderworpen werden aan een reeks van Yogahoudingen en dat ze leerden mediteren. De resultaten waren opzienbarend: de aantasting van de kransslagader werd gestopt, in vele gevallen trad er een grote verbetering in en in enkele gevallen kon men zelfs spreken van een genezing. Diezelfde Dr. Ornish doet nu onderzoek op patiŽnten met prostaatkanker. Hij wil op dit ogenblik alleen kwijt dat de gegevens hoopgevend zijn.

Er zijn heel wat mensen die alleen Yoga beoefenen voor hun gezondheid. Er zijn er die Yoga beoefenen voor de schoonheid van het lichaam. Ze kijken niet zozeer naar binnen, zoals Yogis verondersteld worden te doen, ze kijken achterom en naar voren: ze willen een Yoga? achterwerk en een Yogabuik. En als ze wat enthousiasme investeren in hun beoefening, zullen ze niet worden ontgoocheld. Yogahoudingen en Yoga?ademoefeningen zijn inderdaad de meest wonderbare oefeningen, op voorwaarde dat men ze beoefent met regelmaat, met kennis van zaken en zonder overdrijving. Ze kunnen in dat geval vele lichamelijke en geestelijke kwalen verdrijven. Op een ongeŽvenaarde manier ontgiften ze immers het lichaam, verbeteren ze de bloedsomloop, regelen ze de bloeddruk en de werking van de endocriene klieren en, bovenal, doorbreken ze stress op een doortastende manier.

Vaak zie ik dat mensen afhaken als ze worden geconfronteerd met een of andere kwaal. Ze gaan bij de dokter en die raadt hen in zijn onkunde af nog Yoga te beoefenen. PatiŽnten geloven hem jammer genoeg en volgen zijn slechte raad op. Het minste dat men kan zeggen, is dat ze een bolwassing verdienen. Als een ziekte zich manifesteert, komt het erop aan de Yogabeoefening te intensiveren en er ernstiger werk van te gaan maken. Een vrouw krijgt borstkanker. Amputatie, bestraling, chemotherapie, want door de amputatie beginnen de uitzaaiingen te woekeren, dikke arm, lusteloosheid enz. Als ze op dat ogenblik met regelmaat en intensiteit Yoga zou gaan beoefenen en dieet houden (wat ook Yoga is), dan zouden de neveneffecten van de behandeling voor een groot gedeelte worden geneutraliseerd en dan kreeg haar arm weer de kans de oude te worden. En ze zou haar lichaam helpen in zijn strijd tegen de kwaal. En als mocht blijken dat de ziekte het toch haalt, dan zou ze in haar meditatie ontdekken dat ze alleen in haar lichaam en in haar geest ziek kan zijn, maar nooit in wezen.

kiertan

Op blz. 3 van het blad dat je in handen houdt, worden allerlei speciale programma's aangekondigd. Onder andere zie je dat er 's zaterdags satsang is. In Nederland en nu ook al wel eens bij ons hebben ze het over workshops als ze het over andere programma's hebben dan de Yogales en de lezingen allerhande. Ik vind het eerlijk gezegd een nogal onnozel woord. En het is evenmin Nederlands. Als we dan toch een vreemd woord adopteren waarom dan niet bij onze Yogabronnen blijven? Sat is afgeleid van de werkwoordswortel as, zijn. Het betekent: dat wat is. Sang of sanga betekent: gemeenschap. Satsangs zijn bijeenkomsten van gelijkgestemde zoekers. In de traditie betekent het ook en vooral: samen zijn met een wijze. Dat is het ook: er staat een foto van Swami Sivananda vooraan. We zitten dus in zijn gezelschap. Hij is de cementerende kracht.

Een belangrijke bron van de namen die in de kiertan worden gezongen is de Vishnoesahasranaama. Sahasra betekent: duizend. Naama betekent: namen. Vishnoe betekent: de Aldoordringende. Er wordt de Ultieme Werkelijkheid of God mee bedoeld. Deze hymne komt voor in de Anoeshaasana parva van het Mahaabhaarata?epos. Anoeshaasana parva betekent: boek van instructies of onderrichtingen. Bhieshma is gewond door pijlen. Je kunt nergens je vinger zetten zonder een pijlwond aan te raken, zegt de tekst. De pijlpunten staan op de grond en Bhieshma hangt tussen hemel en aarde. Alvorens zijn lichaam op te geven onderricht hij koning Yoedhishthira in Raajya Dharma, Aapaddharma en Moksha Dharma. Dharma is een van die schier onvertaalbare woorden. Het wordt vertaald als religie, wet, rechtvaardigheid en woorden van dezelfde strekking. In het moderne Hindi betekent het religie. De beste vertaling is wellicht: spiritualiteit. Het is afgeleid van de werkwoordswortel, dhri, houden. Van deze wortel is ook afgeleid dhaaranaa, concentratie. In concentratie houd je de geest immers op ťťn punt. Dharma is dat wat in stand houdt. Raajya Dharma is het dharma van de koning. Aapaddharma is het dharma dat alleen geldt in tijden van nood. Moksha betekent: verlossing. Dit onderricht van Bhieshma vind je in de Shaanti Parva, het boek van de vrede.

Pijnlijke knieŽn

Ik hoor het vaak van mensen in mijn les dat hun knieŽn pijn doen of ze zeggen dat hun knieŽn versleten zijn. Dat slijtageproces kan worden voorkomen of gestopt. Ik leer mijn leerlingen daarvoor twee nuttige Yoga?oefeningen: de Stoelhouding Shankataasana) en een voorbereiding van de Slapende?Diamanthouding Soeptavajraasana). Beide zorgen voor een goede doorbloeding van de knieŽn en voor een goede doorstroming van de energie, zodat het kraakbeen niet gaat verharden.

Stoelhouding

De Stoelhouding is even gemakkelijk als doeltreffend. Sta in een kleine spreidstand. De benen zijn gespreid op heupbreedte, schouderbreedte. Ga zitten op een denkbeeldige stoel en leg de armen op de denkbeeldige leuning met de handen voorbij de leuning, zodat ze slap neerhangen. Dit moet niet worden herhaald, maar probeer elke dag wat langer in de houding te blijven. Vermijd overdrijving, want dan bestaat de kans dat je het tegenovergestelde effect bereikt en je knieŽn overbelast. "Take it easy, don't be lazy." Of: doe het kalm aan, maar wees niet lui.

Voorbereiding op de Slapende?diamanthouding

Ook de oefening die de Slapende? diamanthouding voorbereidt, is gemakkelijk. Zit op de knieŽn. De knieŽn samen en de grote tenen samen, de hielen zo goed mogelijk gespreid. De dijen, de romp en het hoofd vormen ťťn lijn. De handpalmen tegen de dijen. Leun nu enkele centimeters achterover, zonder in die ene lijn van dijen, hoofd en romp een kromming te veroorzaken: het blijft ťťn lijn. Het hoofd wordt niet in de nek gelegd. Ook dit moet niet worden herhaald. Ook hierin moet je de tijd die je in de houding blijft systematisch opdrijven, zonder overdrijving.

Overgewicht en constitutie

Wie met zijn knieŽn sukkelt en aan overgewicht lijdt, zal gediend zijn met gewichtsverlies en met een evenwichtige voeding. Dergelijke algemene raadgevingen brengen natuurlijk weinig aarde aan de dijk. Om meer concrete richtlijnen te kunnen geven, vroeg ik Ramanie, die in onze cursus Yoga Academie Aayoerveda onderricht, per e?mail om nuttige informatie en prompt stuurde ze me een tekst terug, die hierna volgt, enigszins bewerkt.

Ramanie's adviezen en onderrichtingen

Bij pijnlijke knieŽn moet overbelasting worden vermeden. Overgewicht beperken en/of tegengaan bespaart de knieŽn een bijkomende belasting, waardoor er minder druk wordt uitgeoefend.Overgewicht kan verscheidene oorzaken hebben, ook als het niet gaat om bepaalde ziekten, zoals stofwisselingsproblemen:

De drie dosha

De smaken beÔnvloeden de doshas.

Algemene tips om overgewicht tegen te gaan

Overheersende kenmerken van de doshas, een beknopt overzicht

Kenmerken van vaatatypes:

Kenmerken van pittatypes:

Kenmerken van kaphatypes:

Wat kun je onmiddellijk doen tegen de pijn in je knieŽn?

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWAALF DIENST

DIEN, DIEN, DIEN

DIEN MET LIEFDE

GEEN DIENEN, GEEN VEDANTA