The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2002, Vol. 441
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Wat de oude wijzen Zeiden

We zijn hier op deze wereld maar pelgrims, met twee zekerheden. De eerste is dat we moeten sterven. Ze hebben namelijk nog nooit iemand vergeten. De tweede is dat we niet weten wanneer. Als ik mensen hoor klagen, zeg ik hen dat tegen hun kwalen en kwaaltjes maar één methode is en dat is jong sterven. Maar als je die kans verkijkt, zul je vaststellen dat de leeftijd zich hoe dan ook laat gevoelen. Want dit is de wereld en het is een grote vergissing dát te vergeten. Want als je het vergeet, vergeet je ook dat we hier zijn met een doel. Dat is tenminste wat de oude wijzen zeiden. En wat is dat doel? Het is de Zelfverwerkelijking. In de Bha-gavad Gietaa lees je (VII 3):

Onder duizenden mensen is er amper één die streeft naar volmaaktheid; onder duizenden zoekers is er amper één die Me in wezen kent.

(Manoeshyaanaam sahasreshoe kashchidyatati siddhaye,††††

yatataamapi siddhaanaam kashchinmaam vetti tattvatah.)

Een Prangende vraag

Swami Sivananda : "Time sweeps away kings and barons."

Swami Chidanandaji's Samaadhi instructies

Ieshaavaasyopanishad

 

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

VEREENZELVIGING†††††††††

Je zegt gewoonlijk: "Ik heb me verbrand aan heet water."†

Hoe kan water je verbranden?

Het is de hitte in het water die je verbrandde.

Je zegt ook: "Ik heb me verbrand aan dit gloeiend ijzer."

Hoe kan ijzer je verbranden?

Het is de hitte in het ijzer die je verbrandde.

Wanneer ze afkoelen,†††††

Is er geen hitte meer in het water en het ijzer.††††††

Hitte is toegevoegd aan heet water en gloeiend ijzer.††

Zo is ook het bewustzijn in het intellect††

Het bewustzijn van het Aatmaa of het Zelf.

DE ZINNEN-BIJEN†††††††

Wanneer de koningin vertrekt, volgen de andere bijen.

Zo ook met de praana: wanneer de praana beweegt,†††††

Volgen de zinnen.††††††††

Waar de praana is, daar zijn de zinnen.††††††††

Waar de geest is, daar is de praana (levenskracht).

DE TRUC MET HET TOUW††††††

De tovenaar werpt een touw in de lucht.

Hij klimt erop.†

Hij vecht daarboven tegen iemand en doodt hem.†

Dan komt hij naar beneden.†††††

Dit is maar een truc.†††††

Heel de tijd staat hij op de grond.††††

Alles is toverij.††††††††

Zo is ook de wereld de toverij van Brahman.††††

Brahman (het Absolute) is de tovenaar.

Ken Brahman, ken de tovenaar,†††††

Zijn toverij, de wereld zal verdwijnen.