The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2004, Vol. 461
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OVER HET MUSKUSHERT

Muskus komt uit de navel van het muskushert,††
Dat er in het bos overal naar op zoek gaat.†††
Zo ook verblijft Raama in ieder hart,††††
Maar mensen zien het niet.

In de mens zelf verblijft de Meester,†††††††††
Maar misleid, weet hij het niet,††††
Helemaal zoals het muskushert†††
Dat telkens weer overal snuffelt aan het gras.

De zoeker van Raama, zegt Kabier,†††††††††††
Ging naar Singhal (Ceylon; op bedevaart),††
Maar hij ontdekte Raama in zijn hart.††††
Denk niet minder hier en meer daar,†††
Het Absolute bestaat overvloedig op elke plaats.
Voor degenen die weten is Het dichtbij,††††††††††
Voor wie zegt dat Het veraf is, is Het veraf.

Ik kende Hari als ver weg,†††
Maar Hari is overal, hier en daar.†††
Je kende Hem als ver weg,


Hij is ver weg en toch dichtbij.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kabier

Over het Westelijk front†††
Breek je het hoofd niet over deze titel. Hij heeft niets te maken met de beroemde roman van Remarque over de eerste wereldoorlog, Van het Westelijk Front geen Nieuws. Hindoes mediteren met het gezicht naar het oosten, zodat ze de rug de westkant of het westen begonnen te noemen. Het gaat deze maand namelijk over de rug, over een aanval in regel erop en over de wederopstanding.

Oorzaken††††††
Er zijn talrijke oorzaken waarom er zoveel aan de rug wordt geleden. De eerste is de stoel. "Toen ze de stoel uitvonden, vonden ze het ziekenhuis uit", zei Swami Satchidananda. De leuning van de stoel neemt de functie van de wervelkolom over, die daardoor geleidelijk aan degenereert. Het is dan ook van belang, zoals je in Yoga leert, dat je geruime tijd leert zitten in een goede zithouding met de benen gekruist. De tussenwervelschijven vullen zich dan veel beter met water en worden volumineuzer. De bloedsomloop wordt korter en hierdoor wordt een tijd het hart ontlast. Als je er een punt zou van maken elke morgen een half uur tot een uur in meditatie te zitten, zou je heel wat rug- en andere problemen vermijden.

Vriendelijk zijn voor de rug met oefeningen†††
In de eerste plaats is er Berghouding, parvataasana. We hebben dit op cd: Oefenen met Narayana. De cd zit in een begeleidend boekje met tekst, uitleg en illustraties. Frans Moens nam dit op in de morgenles tijdens een Yoga Retraite in de abdij van Drongen.

Nog enkele belangrijke raadgevingen†††††††††
Kom na de Lijkhouding of Yoganidraaniet onmiddellijk overeind. Span eerst de lage rug krachtig aan. Houd dit een geruime tijd vol. Kom pas daarna overeind. De tonus van de spieren is dan weer normaal.

Drie dingen om over te mediteren†††††
Hygiëne is belangrijk. Als je het lichaam niet wast, begint het na een tijd kwalijk te ruiken. Psychohygiëne is belangrijk om dezelfde reden. Als je de geest niet wast, begint ook hij te stinken. Maar in zijn geval noemt men het geen stank. Men geeft er allerlei geleerde namen aan.

Goeroedev zei dat iedereen dagelijks zou moeten mediteren over drie dingen: het lijden dat eigen is aan deze wereld, de glorie van de Ultieme Werkelijkheid en de grote wijzen.

De eerste meditatie is over het lijden. Niemand ontsnapt eraan. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Het is eigen aan dit leven. Het komt voor in vele vormen. Het komt uit drie bronnen: uit het lichaam, uit de geest en van buiten uit. Laat het aan je geestesoog passeren. Het zal je dan nooit bij verrassing nemen.

De tweede meditatie is over de glorie van de Ultieme Werkelijkheid. Je kunt je vinger niet opsteken om ze aan te raken. Je kunt ze evenmin zien, horen, ruiken of proeven. Ook je geest slaagt er nooit in ze te vatten in ideeën en je mond kan ze niet uitdrukken in woorden. Maar het is door de kracht van de Werkelijkheid dat je ogen zien, je oren horen, je neus ruikt, je huid tast en je tong proeft. Het is door die Werkelijkheid dat je mond spreekt en je geest denkt.

Ze verbergt zich achter een formidabele Illusie, Maayaa genoemd, die drie vormen aanneemt. Haar eerste vorm is het geloof dat alles een veelheid is. Haar tweede vorm is de idee dat dat wat je zoekt ergens ver weg is in de tijd en in de ruimte. Haar derde vorm is de diepgewortelde overtuiging dat alles in wezen lijden is.

De derde meditatie is over de wijzen, die ons zijn voorgegaan en die kampten met dezelfde moeilijkheden als waar wij mee kampen. Mediteer over je goeroe of over een of andere wijze die je inspireert. Installeer hem in de top van het hoofd op een open gebloeide lotus. De lotus is het symbool van Yoga. De lotus groeit in het water en de modder, maar wordt er niet door bezoedeld. In V 10 van de Bhagavad Gietaa vind je: "Hij is onaangedaan door zonde als een lotusblad door water. Lipyate na sa paapena padmapatramivaambhasaa." De Yogi is in de wereld, maar hij is niet van de wereld. De boot ligt op het water, maar het water mag niet in de boot dringen, zei Swami Satchidananda.

Controle is een illusie†††††
Iemand schreef me een tijd geleden dat een belangrijke Yogaleraar hem had gezegd dat hij allergisch is voor goeroes. De vraag was wat ik daarvan denk. Allergie is een ziekte waarvoor men genezing moet zoeken. De goeroe is belangrijk, zoals je ook kunt lezen in Yogavan Swami Chidananda.


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram


GRONDBEGINSELEN VAN SAADHANAA

In dit proces kun je niet tien keer vallen, maar honderden of duizenden keren. Saadhanaa is gaan van vaak naar minder vaak falen. Het falen wordt geleidelijk minder. In meditatie zie je de hele wereld als Aatma (Zelf). Maar zodra je 's morgens je ogen opent en in wereldse activiteiten belandt, zie je de ene mens als goed en de andere als slecht. Er is dan ook moed nodig om te vorderen op het pad, de Aatmischeervaring te verwerven, helemaal niet te geven om ontmoedigingen, vooruit te gaan en te verwerven wat moet worden verworven.


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda,
vertaald uit het Engels door Dora Bral. Oorspronkelijke titel: The Golden Present


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

PADAHASTAASANA

Soetraneti


Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 282 - 297