The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2005, Vol. 471
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Geen goeroes††††††††††
Ik heb in mijn Yogakamer een meterslange, goedgevulde boekenkast. Een driehonderdtal boeken zijn van de hand van Swami Sivananda. Deze vormen een vierde van het gehele aantal. Een tijd geleden nam ik me voor ze eens niet oppervlakkig, maar grondig en degelijk schoon te maken. Dit betekent onder andere de boeken uit de kast nemen, ze afstoffen, de schappen schoonmaken en de boeken terugplaatsen. Het werk schoot langzaam op, niet in het minste door het feit dat vele boeken herinneringen oproepen en dat het dan moeilijk is ze zomaar weg te zetten en ze niet eerst even open te slaan en enkele regels of bladzijden te lezen. Zo kwam ik, een dag later al, aan twee dikke, ingebonden boekdelen "Geestelijke Werken van den H. Joannes a Cruce", uit het Spaans vertaald werk van Sint-Jan van het Kruis. Ik kreeg die boeken ooit cadeau van onze parochiepriester, pastoor De Cubber zaliger. Ik sloeg het eerste deel open en las: "En beter lichtte 't mij/ Dan 't middaglicht, terwijl het mij geleidde/ Daarheen, waar op mij beidde/ Dien ik wel kende, heel ter zij/ Waar niemand kwam die van elkaar ons scheidde."

Het gat in de markt††

Een bijzondere tijd††

Onwil
De moeilijkheid is dat de mens niet zozeer een redelijk wezen is. Hij is vooral een driftmatig wezen. Met andere woorden, hij doet dingen ondanks zichzelf.

Niyama†††††††††††
Yogis noemen de methode om deze bijzondere moeilijkheid aan te pakken niyama. Dit is de tweede trede van het achtvoudige pad van Maharshi Patanjali, de schrijver van de Yoga Soetra, het handboek van de strikt klassieke Yogafilosofie. De eerste trede is yama. Deze houdt zich bezig met het scheppen van harmonie in onze relaties. Ook niyama heeft te maken met relaties, maar dan met het eigen lichaam en de eigen geest. Er zijn vijf niyamas: saucha, santosha, tapas, svaadhyaaya en Ieshvarapranidhaana of in het Nederlands: zuiverheid, tevredenheid, versterving, studie en overgave aan Ieshvara.

Waarom zou ik mij het leven moeilijk maken?


ANGST OVERWINNEN

Uit Swami Sivananda's boek Conquest of Fear(eerste uitgave: 1950)

TRIOMF OVER ANGST


HET BESTE DEEL VAN KENNIS

†Swami Chidananda

Uit het Engels vertaald door Hans Nijs


INTELLECTUEEL BEGRIJPEN

Swami Krishnananda

Uit het Engels vertaald door Hans Nijs


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE
ARDHADHANOERAASANA - HALVE-BOOGHOUDING

Dhanoes betekent: boog. Ardha betekent: half. Dhanoeraasana of de Booghouding is een enigszins moeilijke en lastige aasana of Yogahouding. Ze moet dan ook goed worden voorbereid en met geduld en regelmaat worden aangepakt. Maar ze is de inspanning overwaard dat men ze zich eigen maakt en een vaste plaats geeft in het dagelijkse oefenschema, want ze is om het organisme in goede conditie te houden heel doeltreffend. De Halve-Booghouding is gemakkelijk en een goede voorbereiding voor de eigenlijke Booghouding.


Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 539 - 581

Aldus eindigt
Het Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen
(Vivekachoedaamani),
geschreven door Shrie Shankara Bhagavatpaada,
de leerling van
Shriemat Paramahamsa Parivraajakaachaarya Shrie Govinda Bhagavatpaada.