The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2006, Vol. 481
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

SATSANG

Mensen schrijven in verband met onze Satsangs:

Beste Narayana,
Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor de mooie Satsang zaterdagavond.
Wij hebben meestal niet zoveel tijd om er nog wat over te praten, maar weet dat je woorden mij wel deugd hebben gedaan.
Ik ben een tijdje weggeweest, omdat ik met zoveel twijfels te kampen had, maar zaterdagavond voelde het als weer thuiskomen en ik kreeg een warm gevoel van binnen.
In september kom ik terug naar de meditatie, omdat ik mij daar nog altijd het beste bij voel, maar ik zal zeker proberen op de speciale Satsangs aanwezig te zijn.
Hartelijk dank.
Myriam

Beste Narayana,
Dank voor de Satsang. De Satsang was buitengewoon inspirerend, jammer dat Aalst niet naast de deur is!
Tot een spoedig weerziens bij de Yoga Retraite in Drongen.
Met alle genegenheid,
Herbert

Er is elke zaterdag Satsang om 17u30.

NOVEMBER

Vier dingen om te onthouden

De ommekeer

Herinner je de dood

Herinner je de wijzen

Herinner je God

Een lied uit India
Hierna volgt, op aanvraag (nadat ik zong in de Satsang), de tekst van een eenvoudig lied dat gaat over de aldoordringendheid en alomtegenwoordigheid van God (Raama) en dat wordt onderwezen aan de kinderen in de scholen.

Dit is de tekst zoals hij in Goeroedevs Inspiring Songs and Kirtans staat:

Padho pothi me, dekho kalam me Ram
Likho takte par Ram, Hare Ram Ram Ram Ram

Piyo coffee me Ram, jimmo khane me Ram
Bolo ghumne me Ram, Hare Ram Ram Ram Ram

Dekho ankhose Ram, suno kanose Ram
Bolo jihvase Ram, Hare Ram Ram Ram Ram

Bolo jagrat me Ram, dekho svapna me Ram
Pawo supthi me Ram, Hare Ram Ram Ram

Balyavastha me Ram, yuvavastha me Ram
Vriddhavastha me Ram, Hare Ram Ram Ram

Vertaling door Avinaash (Alphonse van Well)

Lees Raam in je boek en zie hem in je pen,
Schrijf op de lei: Hare Raam Raam Raam Raam.
Drink Raam in je koffie, eet Raam in je eten,
Zeg Raam als je rond wandelt: Hare Raam Raam Raam Raam.
Zie Raam met je ogen en hoor Raam met je oren.
Zeg Raam met je tong: Hare Raam Raam Raam Raam.
Zeg Raam in de waaktoestand, zie Raam in de droomstaat.
Vind Raam in de slaap, Hare Raam Raam Raam Raam.
In de kindertijd Raam, in de adolescentie Raam.
Op de oude dag Raam, Hare Raam Raam Raam Raam.


Narayana

YOGANIDRAA,
DE PSYCHISCHE SLAAP

Het contact met The Divine Life Society, die werd gesticht in 1936 door Goeroedev Swami Sivananda, kwam tot stand in 1962 via briefwisseling. We namen de datum van Goeroedevs eerste brief, 6 december 1962, als stichtingsdatum, om aldus te onderstrepen dat Yoga Vedanta Aalst de uitkomst is van Goeroedevs Satsankalpa (waar voornemen).

Toen Swami Satchidananda, een van Swami Sivananda's vooraanstaande discipelen, in 1966 op uitnodiging van de filmregisseur Conrad Rooks, naar Amerika reisde, deed hij eerst Europa aan. Terwijl zijn gastheer aan toerisme deed, contacteerde Swami Satchidananda de mensen die ze in Rishikesh op hun adressenlijst hadden staan. Zijn brief kwam uit Londen. Het tweede contact was via de telefoon vanuit Hotel Napoleon, Parijs. Hij bezocht ons in mei van dat jaar en bleef veertien dagen. Overal waar hij daarna kwam, zong hij onze lof. Dit had tot gevolg dat meer Swamis naar Aalst afzakten. De eerste was Swami Satyananda, stichter van de Bihar School of Yoga, die tijdens een van de programma's die we organiseerden (20 juli 1968 in de feestzaal van het stadhuis) een Yoganidraa begeleidde. Wat volgt is de tekst van die Yoganidraa.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (10)


OVER HET ONDEELBARE
Kabier (1440 - 1518)