The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2007, Vol. 491
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Vraagbaak

Brieven schrijven kost tijd en kost moeite en veel mensen zijn dan ook geneigd het uit te stellen. "Ik zal het morgen doen." Maar die morgen komt nooit. E-mail daarentegen is een gemakkelijk medium voor wie het onder de knie heeft welteverstaan: geen papier, geen enveloppen, geen postzegels, een druk op een knop en de klus is geklaard. Ik ontvang dan ook heel wat mails waarvan er niet weinig betrekking hebben op ziekte en gezondheid en op wat Yoga daaraan kan doen. Ook heel wat e-mails gaan over meer filosofische kwesties. Zo stuurde een lezer me een vers uit de Bhaagavatam(III.22.40) met de vraag wat het betekent en een andere vroeg een zin uit een lied van Swami Sivananda te verklaren. Een ander iemand wilde de verklaring van een beeldspraak uit de Poeraanas. En nog een ander iemand wilde de vertaling van een mantra. Hierna wordt met plezier aan hun verzoek voldaan.

Hoe Ganikaa verlicht werd
Op blz. 19 van Inspiring Songs and Kirtans staat Swami Sivananda's lied Song of Glory of Name, Lied van de Glorie van de Naam. Een van de zinnen luidt: Ganika was liberated by teaching the parrot. Ganikaa werd verlost door de papegaai te onderrichten.

Zoals kraanvogels

OM mani padme hoem

GESCHIEDENISVERVALSING

Einde 2006, begin 2007 was er in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel een tentoonstelling over India. Ik begon met hooggespannen verwachtingen aan de rondgang, maar mijn enthousiasme kreeg al onmiddellijk een flinke knauw, want het eerste wat ik las was dat in 1500 voor Christus de Ariërs, Sanskrit sprekende nomaden, door de bergpassen van de Himaalayas India binnendrongen. De organisatoren hadden weer domweg hun kennis gehaald uit boeken die men al lang uit de rekken had moeten nemen wegens hopeloos achterhaald. Je kunt hen vergelijken met de jongen die op het examen afschreef en zakte, want de andere jongen wist er even weinig van. Mijn kleindochter wou enkele weken later ook de tentoonstelling bezoeken en wilde graag dat ik meeging. De "1500 voor Christus" was ondertussen vervangen door "steentijdperk". Iemand die beter weet had wellicht opmerkingen gemaakt en ze hadden al wat water in hun wijn gedaan.

De mythe van de Arische Invasietheorie

De Sarasvatierivier

Schrift
Er werden tot nu toe meer dan 3000 inscripties gevonden op spekstenen zegels, koperen tabletten en potten. De Arische-Invasietheorie bracht mee dat men dacht dat deze inscripties waren geschreven in een Dravidische taal. Men is er dan ook nooit in geslaagd de inscripties te ontcijferen.

vervolg in het decembernummer

EEN LAATSTE LES

Op 23 juni 2007 vond de laatste les van YA2003 plaats. Cursus YA2003 begon traditiegetrouw met een vrijblijvende Oriëntatie op zaterdag 13 september 2003, vandaar de naam YA2003. Er schreven een dertigtal leerlingen in. De eerste les volgde op zaterdag 27 september 2003 om 13u. Uiteindelijk studeerden de volgende mensen af na succesvol beide data te hebben overbrugd (alfabetisch op de voornaam):

Ann Gevaert, Berty Terburg (NL), Ellis Terburg (NL), Guy De Jaeger, Ingrid Noy (NL), Jan Schamps, Karin Taverniers, Lambert Mauer (NL), Lenie Ozga, (NL), Leo Foubert, Linda Geldhof, Luisa Fernanda Velasques, Martine De Graeve, Nicole Rhode, Paul De Cooman, Raf Van Belle, Sonja Van De Vijver en Truus de Jong (NL).

Psychohygiëne
Goeroedev Swami Sivananda hield zijn discipelen voor dat er vier dingen zijn om over te mediteren en drie dingen om te doen. Wie er zich op toelegt, blijft geestelijk gezond en evenwichtig en behoudt zijn vrede in alle omstandigheden.

Drie definities van Yoga

Dwangmatigheid

Aan de leerlingen van de Yoga Academie (YA2003) werd vier jaar lang de Yogafilosofie onderwezen. Ze hebben ook de hindernissen bestudeerd. En er werd hen telkens weer op het hart gedrukt dat het pad kennen één ding is, maar dat het pad daadwerkelijk bewandelen een ander ding is. Met andere woorden ze werden ook onderricht in de Yogabeoefening, want een ons praktijk is beter dan tonnen theorie.

HARDNEKKIGE CONSTIPATIE

Iemand die lijdt aan een hardnekkige constipatie schreef: "Ik heb van alles geprobeerd, maar niets helpt. Kunt u me raad geven?"


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR

Deel 1: Voorwoord

De geschiedenis van de anatomie in India

Vedische periode

Post-Vedische periode


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (20)