The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2008, Vol. 501
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

De mens wikt en God beschikt
Eind augustus was het septembernummer verstuurd en lag het oktobernummer al bij de boekbinder. Maar toen, op donderdag 28 augustus om 18u29 Belgische tijd, kwam volgende e-mail:

Om Namo Bhagavate Sivanandaya!
We have received news that our beloved Sri Swami Chid-anandaji Maharaj was called back tonight, 28 August 2008, to Gurudev Sri Swami Sivanandaji's Eternal Abode.
Yours in the service of Gurudev,
Pannirselvam

(Wij ontvingen het nieuws dat onze beminde Shrie Swami Chidanandaji Mahaaraaj vanavond, 28 augustus 2008, terug werd geroepen naar Goeroedev Shrie Swami Sivanandaji's eeuwige verblijfplaats. De uwe in de dienst van Goeroedev.)

We maakten dan ook vanzelfsprekend van onze wekelijkse satsang op zaterdag 30 augustus een speciale satsang. De drukproef van het novembernummer was klaar, maar dat moest dan maar het decembernummer worden, want de idee werd steeds sterker, toen het feit van Swamiji's overlijden goed begon door te dringen, om het gehele novembernummer aan hem te wijden en aan hem op te dragen. Ik schoot, toen dat besluit in mijn geest had postgevat, onmiddellijk in actie. Ik vertaalde een tekst van Swamiji uit The Ultimate Journey, die hem ten voeten uit tekent. Daarna zocht ik een tekst op waarin Goeroedev Swami Sivananda over Swami Chidananda spreekt. Ik vond een toespraak die Goeroedev hield in 1955 op Swami Chidanandaji's negenendertigste verjaardag in een boek dat werd uitgegeven in 1976 ter gelegenheid van Swamiji's zestigtigste verjaardag.

Er zit veel achter deze weinige woorden
Goeroedev stichtte The Divine Life Society in 1936. Swami Chidananda volgde hem op als voorzitter in 1963. Swami Chidananda's eerste bezoek aan Aalst was in februari 1969, zijn laatste in juni 1995. Daar tussenin bezocht hij ons vele keren. De laatste brief die ik van hem ontving, was gedateerd 23 september 2006.

Wat wordt geboren, moet ook sterven

De bedoeling


WAT JE KUNT LEREN VAN SWAMI CHIDANANDA'S LEVEN

Swami Sivananda

Toespraak tijdens de viering van Swami Chidananda's negenendertigste verjaardag


DE ULTIEME REIS

Swami Chidananda

Elke dageraad, bij het begin van een nieuwe dag, is een voorspoedig raakpunt dat terecht kan worden aangeduid met de woorden: "Tamaso maa jyotir gamaya. Van de duisternis leid ons naar het licht." Van de duisternis van de nacht en de slaap kom je in het zachte licht van de dageraad en is er een staat van waakzaamheid en bewustzijn. Dit is het belangrijkste ogenblik van de nieuwe dag, dat je werd geschonken door God, want het is de aanvang van een nieuw begin. Op dit gezegende overgangspunt moet je beslissen welk soort dag je zult maken van dit nieuwe "vandaag", met welke schitterende en mooie gedachten je jezelf zult vullen, met welke zilvergetongde woorden en uitspraken je je medemensen nieuwe hoop en vreugde zult brengen en met welke gouden daden je eenheid, broederlijkheid, vreugde, vrede, harmonie en eenheid zult brengen in de wereld waarin je leeft. Dit alles en meer moet worden beslist in deze kostbare overgangstijd, op dit ogenblik van het begin. Het is dan ook heel belangrijk en het is van een gouden spirituele kwaliteit.


Discipelschap

Als het leven en de persoonlijkheid van de discipel een manifestatie zijn van de onderrichtingen van de Goeroe dan wordt discipelschap de gouden sleutel tot gelukzaligheid. Het licht van de Goeroe moet ieder ogenblik van zijn leven schijnen door de discipel.

Dit is een eer.

Dit is een groot geluk.

Het is ook een verantwoordelijkheid.

Het is een plicht.

Het is een waarheid die altijd in gedachten moet worden gehouden.

Ik moet zijn wat de Goeroe me leerde zijn.

Ik moet zijn wat de Goeroe is.

Dan zal de discipel waarlijk ieder ogenblik vooruitgaan. Hij zal worden bevoordeeld en naar het juiste doel toegroeien.

Swami Chidananda


Getuigenissen

Op Goeroepoernimaa, 10 juli 1949 wijdde zijne heiligheid Swami Sivananda in de heilige orde van sannyaasa iemand in, die, als zijn spirituele zoon, zijn werk moest uitvoeren in India, en het vanuit India, als een boodschapper van de oude goden moest verspreiden in de rest van de wereld. Ik ben gelukkig vandaag aan deze vrije en glorierijke geest eer te mogen betonen met deze eenvoudige woorden.

Als een broedermonnik ben ik ontroerd en trots telkens onze paden elkaar kruisen en ik zijn geliefde gestalte zie als een schaduw van Licht, met geen bewustzijn van stoffelijke grenzen, dienend, liefhebbend, overal heengaand, terwijl hij dat licht voor allen zonder onderscheid laat schijnen, de belichaming zelf van het Indiase ideaal.

Swami Satchidananda, New York
(24 september 1976)

Swami Chidanandaji's gevoelens voor de melaatsen werden spreekwoordelijk. De drie welbekende melaatsenkolonies in Brahmapoeri, Lakshmanjhoela en Dhalwala verwierven alleen de status van plaatsen waar menselijke wezens wonen door zijn inspanningen. De aanblik van armoede is een kwelling. Iemand zien lijden aan een verschrikkelijke ziekte als melaatsheid is hartverscheurend en moeten toekijken hoe de prille geest van de jeugd niet tot ontwikkeling kan komen door gebrek aan opvoeding als gevolg van economische verarming is uiterst pijnlijk. Swamiji heeft in vele richtingen gewerkt om iets tastbaars te doen aan deze euvels, zover als zijn mogelijkheden reikten. De ogen van God kunnen niet blind zijn voor deze edele al zijn het stille daden, die gebeden en zegeningen hebben doen opwellen uit het diepste van het hart van ontelbare mensen.

Swami Krishnananda, Sivananda Aashram
(24 september 1976)

Mensen gaan naar de bank voor een lening, naar de dokter voor een voorschrift, naar de advocaat voor wettelijk advies, maar wanneer ze de wijze opzoeken, komen ze met al deze en nog veel meer problemen. De wijze is een volledig mens, met directe toegang tot God en er is geen probleem dat hij niet kan behandelen. En Chidananda, die is uitgestegen boven de voorkeur en de afkeer die op deze wereld de menselijke relaties verzuren, heeft altijd een woord van troost, een vaderlijke raad klaar voor allen die zijn leiding zoeken. Swamiji geeft zijn wijze raad niet alleen aan degenen die hem opzoeken in Sivananda Aash-ram in Rishikesh, maar hijzelf zoekt de mensen op waar hij ook is, zo vaak als ze hem nodig hebben. En dat ondanks zijn tengere gestalte.

Ananthanarayan, biograaf van Swami Sivananda,
Sivananda Aashram (24 september 1976)