The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2001, Vol. 430
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Wat ik ben is wat ik zoek.

Dit schreef ik hier in vorig nummer en daar kwamen enkele reacties op. Toen ik het een tijd geleden in een interview zei, werd er ook op gereageerd, vooral vanuit Nederland en via e-mail. Ze willen vooral weten wat ik precies bedoel. Ik bedoel gewoon wat ik zeg. Maar moderne mensen verloren hun eenvoud en doen graag moeilijk. Daar zouden we moeten van af zien te komen. We zouden dan heel wat gelukkiger zijn. Om een voorbeeld te geven. Swami Sivananda schreef een raadsel: "Wat is groter dan God? Wat is erger dan de duivel? Je kunt het niet eten, want als je het eet, sterf je." Als je dit aan iemand vraagt, krijg je geen of allerlei vergezochte antwoorden, behalve het voor de hand liggende. Wat is groter dan God en erger dan de duivel? Dat is toch overduidelijk: niets. Niets is groter dan God en niets is erger dan de duivel. En niets kun je niet eten, want als je niets eet, sterf je. Zo is het ook gesteld met de bewering dat datgene wat ik zoek, datgene is wat ik ben. Een van de namen van de Ultieme Werkelijkheid in het Sanskrit is Bholaanaatha, dat wil zeggen de Heer die van een uiterste eenvoud is.

Ademoefeningen

Ademen is leven. Leven is ademen. Slecht ademen is slecht leven. De adem is de schakel tussen het lichaam en de geest. Zodra die schakel wordt verbroken, gaat het lichaam tot ontbinding over. Ademoefeningen worden in het Sanskrit praanaayaama genoemd, beheersing van de praana of levenskracht. Praanaayaama is de vierde trede in het achtvoudige Yogapad van Maharshi Patanjali. Het wordt achtvoudig (ashtaanga) genoemd, omdat het uit acht (ashta) treden (anga) bestaat: yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa, dhyaana en samaadhi.

Belangrijke details

Ademoefeningen worden meestal in zithouding gedaan. Als men het niet op een ontspannen manier doet, wat normaal is voor beginners, dan is het mogelijk dat er veel meer bloed naar de borststreek stroomt en dat het bloed daardoor wordt onttrokken aan de hersenen. Dit heeft duizeligheid tot gevolg waardoor je kunt vallen. Als men zittend oefent, bestaat dat gevaar niet. Bovendien wordt in de zithouding de bloedsomloop korter waardoor het hart wordt ontlast en er veel meer bloed naar de buikorganen stroomt.

Over de grootste Schat

Satsang met Swami Sivananda

Glorie van de Naam

Je kunt vrede en echt geluk alleen vinden in de Ultieme Werkelijkheid, in het Aatman of je eigen Zelf. Sankiertan (meditatief zingen) is de gemakkelijkste manier om dat doel te bereiken.

Song of Chidaananda

Het doel van het leven

Uit de Bhaagavata Poeraana

Poeraana betekent: wat oud, maar toch altijd jong is. De Poeraanas vormen de hindoemythologie. Er zijn achttien Poeraanas. De Bhaagavatam is de belangrijkste. Het elfde boek van die Poeraana bevat de laatste boodschap van Shrie Krishna hier op aarde aan zijn discipel Oeddhava. Om mijn Sanskrit te onderhouden, vertaal ik af en toe enkele verzen. Dit geeft me rust en inspiratie. Hierna volgen verzen 1 tot 21 van hoofdstuk VI.

Kurushetra Vzw.

Met zijn tijd mee

N.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ELF

DE WIJZE

EEN WIJZE IS HET ZELF VAN ALLEN

De wijze gaat binnen in het hart van allen.
Hij wordt het Aatmaa of Zelf van allen.
Hij kan nooit zelfzuchtig zijn.
Alleen door zelfzucht enz. te vernietigen
Bereikte hij de verlossing.
Zijn verheven staat is ongeëvenaard.
Hij ziet de hele wereld als zijn lichaam.
Alle lichamen zijn alleen de zijne.
Alle handen, oren, ogen zijn alleen de zijne.
Als je één wijze te eten geeft,
Geef je de hele wereld te eten,
Want hij is het Zelf van allen.

EEN WIJZE IS DE ZIEL VAN DE HELE WERELD

Een arm man wilde eens duizend brahmanen
Te eten geven (sahasra bhojana),
Maar hij had niet genoeg geld.
Zijn buur zei hem:
"Geef de grootste heilige, Ekanaath, te eten,
Je zult evenveel verdiensten verwerven
Als door duizend brahmanen te eten te geven."
En dus gaf hij Ekanaath te eten met geloof.
De man wilde het blad wegnemen waarop Ekanaath gegeten had,
Hij moest duizend bladeren wegnemen.
Een heilige of wijze is de ziel van het hele heelal.
Hij is de viraat svaroepa zelf: de essentie van het heelal.
Wie hem te eten geeft,
Geeft te eten aan de hele wereld.

DRIE SOORTEN GNYAANIS

Dattaatreya was een zuivere gnyaani.
Koningin Choedalai en Sadaasiva Brahman
Waren Yogi gnyaanis:
Ze beoefenden Raaja Yoga én Gnyaana Yoga.
Ze beschikten over grote krachten
. Raamakrishna Parmahamsa,
Sambandar, Appar en Soendaramoerthi
Waren bhakta gnyaanis.
Ze beoefenden bhakti of devotie
En door bhakti bereikten ze gnyaana of wijsheid.

DE SANNYAASIN HOUDT VAN VIER J'S

De sannyaasin houdt van vier j's:
Jaga, jungle, jala en jignyaasoe of
Afgelegen plaatsen, bossen en wouden,
Goed water en dorstende zoekers.
Waar hij die vier j's vindt,
Daar verblijft hij graag.

PSEUDO SANNYAASINS

O pseudo sannyaasins, kleur de geest.
Het is niet genoeg dat je je kleren verft.
Kleur ook je geest.
Je draagt gevlochten haar
En houdt een maalaa (meditatiesnoer) in je handen.
Je smeert je lichaam in met as
En brengt een tilak aan op je voorhoofd.
Je bezoekt heilige plaatsen om goede verdiensten te verwerven.
Welk nut heeft dit alles
Als je de onzuiverheden niet uit je geest verwijdert?
Er ligt nog veel passie verborgen in je geest.
Je bent erg prikkelbaar.
Uiterlijke voorwerpen bekoren je.
Je neemt namen en vormen voor werkelijkheid.
Je loopt achter zintuiglijke voorwerpen aan.
Zodoende verwerf je nog grotere zonde
En verlies je de verdienste van deze menselijke geboorte.
Je bent gegrepen door het wiel van geboorte en dood
En je probeert niet je eigen essentie te verwerkelijken.
Herinner je de grote Goeroe Naaraayana,
Die je dit menselijke lichaam gaf,
Het meest geschikte instrument voor saadhanaa.
Denk onophoudelijk aan Hem,
Die je beschermde in de schoot van je moeder.
O dwaas, waarom vergeet je die Goeroe en
Loop je vergeefs achter vergankelijke voorwerpen aan?

WAT EEN WIJZE VOELT

De wijze voelt:
"Ik ken alles wat moet worden gekend
En er blijft niets te kennen over.
Niets kan me pijn berokkenen.
Al mijn begeerten zijn bevredigd.
Ik heb niets meer te begeren (aapta kaama).
Ik heb alles bereikt
En niets blijft te bereiken over (praapti praapyam).
Ik heb al mijn plichten vervuld (krita kritya).
Ik ben wat Ik ben.
Ik ben altijd zuiver.
Ik sta vast in mijn Zelf.
Ik ben heel en al zaligheid en kennis."

WIJZEN ZIJN ONGEWOON

Wijzen zijn zeer ongewoon.
Er is geen bepaalde scheidingslijn.
Heer Yama was een volmaakte wijze.
Hij was ook een volmaakte karma kaandi.
Dat was ook de wijze Vasishtha.
Jada Bharata scheen dom en traag van begrip te zijn.
De wijze Janaka bestuurde een koninkrijk.
Sadaasiva Brahman deed vele wonderen.
Shankara werkte hard en vestigde kevalaadvaita (non-dualisme).
Dattaatreya verborg zich in een rivier.

HET GEDRAG VAN WIJZEN

Kennis is dezelfde in alle wijzen,
Maar hun gedrag is verschillend.
Shrie Vasishtha was een karma kaandi.
Hij deed havans (vuuroffers) en offers.
Raja Janaka regeerde zijn rijk en
Genoot koninklijke genoegens.
Shrie Dattaatreya was een zwerver.
Hij was een avadhoeta, een naakte fakir.
Kagboesandhi was een Yogi.
Sommigen waren gehuwd.
wordt voortgezet