The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2002, Vol. 440
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

Een vers vertaald en verklaard

Pinde vaayvagnisamshoeddhe hritpadmasthaam paraam maam,
anviem jievakalaandhyaayennaadaante siddhabhavitaam.

Een student Indologie aan de RUG (Gentse universiteit) stuurde me per e-mail bovenstaand interessant Sanskritvers, dat ik al vele jaren ken, met een verzoek om hulp, niet zozeer bij de vertaling als wel bij de verklaring, want hij kan vanzelfsprekend de woordgroepen splitsen, de betekenis van de gevonden woorden opzoeken en een zin construeren, maar de diepere betekenis ontgaat hem. Zijn professoren Sanskrit zijn onderlegd in de spraakkunst, maar de filosofische ondergrond van de oude verzen, in dit geval uit de Bhaagavatam (XI.27.23), interesseert hen maar matig om niet te zeggen helemaal niet. Hun interesse beperkt zich grotendeels tot naamvallen, werkwoordsvormen, allerlei grammaticale bijzonderheden en de wonderbare schoonheid van de taal. Dit ontmoedigt degenen onder de studenten die in de eerste plaats komen uit interesse voor de hindoespiritualiteit. Ik heb dit niet van horen zeggen, want was zelf gedurende vier jaar een dankbare leerling van beide professoren. Ze zijn geÔnteresseerd in de verpakking, niet in de inhoud.

De vertaling nu van het vers:

Zijn lichaam gezuiverd hebbend met lucht en met vuur moet hij mediteren over Mijn subtiele hoogste vorm als Naaraayana, die gezeten is in de lotus van het hart en van wie de adepten zich bewust zijn op het einde van de Naada.

SARASVATIE

Sarasvatie betekent: zij die vloeit. De Sarasvatierivier wordt in de Rigveda met gloed bezongen als "de moeder van alle rivieren". De Sarasvatierivier leeft in de herinnering van de hindoes. Toen ik in 1986 Prayag (Allahabad) bezocht, deden we er een boottocht op de samenvloeiing van de Ganges en de Yamoenaa. De gids zei: "Hier vloeien drie rivieren samen: de Ganges, de Yamoenaa en de Sarasvatie, maar de Sarasvatie is onzichtbaar."

Swami Vivekananda

Swami Vivekananda was de vooraanstaande discipel van Ramakrishna. Ze leefden op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in Calcutta. Romain Rolland kreeg de Nobelprijs voor zijn biografie over hen beiden (La vie de Ramakrishna en La vie de Vivekananda I en II). Vivekananda was de eerste hindoeswami die het Westen bezocht en er talrijke discipelen maakte. Hij stichtte de Ramakrishna Mission. Swami Chidananda zei me eens: "Swami Vivekananda was geen mens, maar een fenomeen." Een van zijn discipelen schreef een groot aantal van zijn lezingen op in steno. Vivekananda's verzameld werk, dat in hoofdzaak bestaat uit die lezingen, uit brieven, artikels, gedichten enz., telt acht lijvige boekdelen. Het is al sedert dertig jaar een bron van inspiratie voor mij. Ik vertaalde het volgende gedicht eruit.

Woordverklaring:

Een sannyaasin is een verzaker.
Om Tat Sat is de drievoudige aanduiding van het Absolute. OM verzinnebeeldt het alles, de totaliteit. Tat betekent: Dat. Sat betekent: het zijnde, van de werkwoordswortel as, zijn (zie Bhagavad Gietaa VII 23 tot 28).
Maayaa: illusie.

Karma: handeling en vrucht van handeling.

HET LIED VAN DE SANNYAASIN

DE GNYAANI OF WIJZE


Ramana Maharshi

Uit: "Day by day with Bhagavan"