The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2003, Vol. 450
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

Terugblikkend

Zo'n dertig jaar geleden nodigde onze parochiepriester, E.H. De Cubber zaliger, me uit om in het parochiehuis te komen spreken over Yoga. Het was nog de tijd dat pastoors alleen voor hun eigen parochie moesten zorgen en niet voor nog twee of drie andere zoals nu, al hing de crisis al in de lucht. Pastoor De Cubber had zelfs nog een onderpastoor en een meid. Hij was geen gewone pastoor. Het huis van de afgevaardigde van de Bond Moyson, de socialistische mutualiteit, dat op een boogscheut van de pastorie stond, brandde af. De pastoor had die man nog nooit in zijn kerk gezien, toch organiseerde hij een geldinzameling voor hem die flink wat opbracht. De pastoorsmeid kreeg kanker al was ze nog betrekkelijk jong en vitaal. Ze verafgoodde haar pastoor en verzette bergen werk in de parochie. Hij vergat dat niet en verzorgde haar eigenhandig tot op het einde.

Het belangrijkste

Veronderstel dat iemand je een cheque geeft met op de plaats van het bedrag enkele nullen. Wat krijg je voor zo'n cheque? Helemaal niets al staan er twintig nullen op. Dat weet het kleinste kind. De cheque is met andere woorden volstrekt waardeloos, om de zeer eenvoudige reden dat vr de nullen geen cijfer staat. Staat er wel een cijfer vr, dan krijgt elke nul een grote waarde. Zo zijn ook alle menselijke verworvenheden, zoals religie, wetenschap, kunst, onderwijs enz., even zoveel nullen. Dat wil zeggen dat ze totaal waardeloos en volstrekt nutteloos zijn als er geen cijfer vr staat. Dat cijfer is gnyaana of Zelfkennis of kennis van de Kenner. De belangrijkste van alle vragen is dan ook: "Wie ben ik?" In het Sanskrit: "Koham?" Omdat we op deze vraag geen afdoend antwoord hebben, gaat het overal in bijna alle domeinen van het leven mis met ons. Het is hier dat Yoga ons iets belangrijks te leren heeft. Of om het met Swami Satchidananda's woorden te zeggen: "Yoga stelt je voor aan iemand die je niet kent: jezelf." En alleen dt kan het mateloos gebruik van pillen tegen alles en nog wat terugdringen. Meditatie geen medicatie, zeg ik altijd.

Naaham kartaa

Verscheidenheid is de wet van de natuur

Lied van de voortdurende Yoga

Hari bola yetaan Hari bola jaataan

Oetathaan basathaan Hari bola

Hari bola dethaan Hari bola ghetaah

Hasathaan khelathaan Hari bola

Hari bola ekanthi Hari bola lokanthi

Deha tyajathaan anthie Hari bola

Hari bola janie Hari bola vanie

Eka Janaardani Hari bola

De geest, een spiegel

Kabier:

Je kunt Hari niet hebben als je hart niet rein is.

(Hari naa mile bin hirde soeddha.)

Niemand is hopeloos

Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd, moet iedereen een hart onder de riem steken en duidelijk maken dat het voor niemand te laat is. In de Meditatie over de Gietaa komt het volgende vers (vers 8) voor:

Ik groet Hem, Maadhava (die zoet is als honing), de hoogste zaligheid, wiens genade de stommen welsprekend maakt en de kreupelen bergen doet beklimmen.

(Moekam karoti vaachaalam pangoem langhayate girim, Yatkripaa tamaham vande paramaanandammaadhavam.)

OVER KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen is het meesterwerk van Shankara, de grote wijze en filosoof die leefde in de achtste eeuw (788-820). Het is een werk over Advaita Vedaanta in 581 verzen. Vedaanta betekent: einde (anta) van het weten (veda) of met andere woorden het hoogste weten. Advaita betekent letterlijk: niet-tweeheid of non-dualisme. De a in advaita heeft, zoals in het Latijn, de waarde van een negatie en betekent dus: niet. Dvaita is afgeleid van dvi, twee.

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

BHASTRIKA

Bhastrika is een ademoefening. Het woord bhastrika betekent: blaasbalg. Zit is een stevige zithouding, flink rechtop en ontspannen. Sluit de ogen. Adem uitsluitend door de neus. De mond blijft de hele tijd gesloten.

Bhastrika gebaseerd op kapaalabhaati

KOOP EEN BOEK

DE STEM VAN SIVANANDA

vertaling van Swami Sivananda's

The Voice of Sivananda

160 blz., waaronder 20 blz. zeldzame foto's, o.a. Yogahoudingen gedemonstreerd door Swami Chidananda; dierbare momentopnamen uit de geschiedenis van Yoga Vedanta Aalst. Het boek werd uitgegeven in 1982 ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Yoga Vedanta Aalst en bevat 1982 genummerde ideen van Goeroedev Swami Sivananda.

Wat volgt is blz. 94 van het boek, ideen 1174 tot en met 1190.

ALLE VERERING GAAT NAAR DE ENE WERKELIJKHEID

Swami Chidananda

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HET GROOTSTE DING

HOOFDSTUK NEGENTIEN

HINDERNISSEN EN HUN VERWIJDERING

SPIRITUELE VOORUITGANG IS LANGZAAM

HINDERNISSEN

KONINKLIJKE WEG NAAR ZALIGHEID

STREEF, STREEF, STREEF

DIE MORGEN KOMT NOOIT

VAIRAAGYA

VORM JE KARAKTER

HEB SATSANG

Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 59 tot 96