The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2004, Vol. 460
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

OVER VRIJHEID

Karma
De geest en het lichaam kunnen het op talrijke manieren laten afweten. En het is in beide gevallen kommer en kwel. Vooral omdat vaak niets helpt en het je meestal alleen van je geld verlost. Yogis zullen je zeggen dat het karma is en dat je het moet uitwerken of... je er niet mee vereenzelvigen. Maar dat laatste is voor de meeste mensen al een stadium te ver. Alhoewel. De klassieke Yogafilosofie van Patanjali zegt (IV 7) om die reden:

Het karma van de Yogi is wit noch zwart, dat van anderen is drieërlei.††††††††
Karmaashoeklaakrishnam yoginas trividham itare-shaam.

Zieker dan je denkt†
Het is niet de bedoeling dat de Yogaleraar voor dokter of psychotherapeut gaat spelen, zoals nogal eens gebeurt. Daar is hij niet voor opgeleid. Trouwens er zijn nu al meer dan dokters en psychotherapeuten genoeg. En zij zijn opgeleid om mensen te behandelen, jammer genoeg niet om ze ten gronde te behandelen, want degenen die hen vormden missen een fundamenteel inzicht. Als zijn lichaam en zijn geest volgens alle wetenschappelijke normen kerngezond zijn dan is de mens volgens de Yogi nóg ziek. Hij lijdt namelijk ook dan nog aan de vreselijke kwaal van de Zelfvervreemding, die verantwoordelijk is voor het gros van alle problemen.

Schuldeisers

Swami Satchidananda: "God placed His art in the heart."††††††††
De wijzen brachten hun boodschap vaak met muziek. Zie bijvoorbeeld onze CD's: CD1 lied nummr 10:

Lagaale prema Ieshvara se


DE YOGA
VAN DE SAMENVATTING

Swami Sivananda

De Yoga van de Samenvatting is geschikt voor de grote meerderheid van de mensen. Het is een unieke Yoga.


LICHT UIT HET OOSTEN

Swami Krishnananda


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

BASIS VAN SAADHANAA


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

GNYAANA MOEDRAA


Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 269 tot 281