The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2005, Vol. 470
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

Een welgemeend compliment voor Yoga Magazine. Er zijn weinig bladen die ik helemaal lees. Dit wel. Toos Ansems, Nederland

EEN OPROEP

Swami Chidananda bezocht ons sedert het einde van de zestigerjaren tot een paar jaar geleden vele keren en we hebben dan ook enorm veel aan hem te danken. Swamiji werd negenentachtig in september van dit jaar en leeft teruggetrokken in Dehra Dun, een garnizoenstad, met de wagen op een uurtje rijden van Goeroedevs Aashram in Moeni-ki-reti aan de Ganges en de voet van de Himalayas. Goeroedev had er vele discipelen in zijn tijd, vooral onder de militairen. The Divine Life Society (DLS) erfde er het huis van een diplomaat. De DLS-afdeling van Dehra Dun is er nu gevestigd en wordt geleid door Shrie Shabarwal, een brigadegeneraal in ruste. Swamiji is nog steeds voorzitter van de DLS. In het juninummer van The Divine Life publiceert hij in die functie een oproep aan:

de discipelen van Goeroedev Swami Sivananda, de leden van de DLS Headquarters (hoofdkwartier), de leden en bestuursleden van DLS-afdelingen in India en in het buitenland en aan de lezers van The Divine Life.

En laat ik er een categorie aan toevoegen:

degenen die de weldaden genieten van Yoga Vedanta, afdeling Aalst van de DLS.

Swamiji schrijft:

"Een sedert lang bestaande behoefte van Sivananda Aashram en een oprechte vraag van bezoekende discipelen van de zeer eerbiedwaardige Goeroedev Shrie Swami Sivanandaji Maharaj krijgt eindelijk vorm met je liefdevolle medewerking.

Sedert de mahaasamaadhi (het overlijden) van Goeroedev Shrie Swami Sivanandaji Maharaj organiseert Sivananda Aashram geregeld grote programma's, zoals Goeroepoernimaa (dag van de spirituele leraar), Aaraadhanaa-dag (speciale eredienst), Saadhanaa-weken, Shriemad Bhaagavatam Saptah (het reciteren van de Bhaagavatam in zeven dagen), Mahaashivaraatri (nacht van Shiva), Skanda Shaasti (viering van Skanda, de broer van Ganesha), Shrie Krishnajayanti (geboortedag van Shrie Krishna), Doergaa Navaraatri Poejaa (negendaagse eredienst van de Moeder), spirituele retraites voor buitenlanders met kerstmis en nieuwjaar enz. Aangezien de aashram niet de mogelijkheid heeft om zulke grote groepen te ontvangen, moest ieder jaar een tijdelijk auditorium worden opgericht door aannemers, vooral tijdens Goeroepoernimaa, de Saadhanaa-week en de aaraadhanaa van onze beminde Goeroedev in de maanden juli en augustus. Dit betekent het uitgeven van grote bedragen ieder jaar aan de met waterdicht zeildoek overdekte pandaal (ruimte voor ceremonies), wat bovendien zorgt voor heel wat ongemak voor de aashrambewoners en wat ook de serene atmosfeer van de aashram verstoort. De maanden juli en augustus vallen bovendien in het regenseizoen. Er is dan ook vaak het doorsijpelen van regenwater, intense vochtigheid en groot ongemak voor de deelnemers en bovendien maakt de hevige regenval op het dekzeil de sprekers onhoorbaar. Ook wordt de pandaal belaagd door de apen die op het zeildoek springen en spelen, wat een zeer storend effect heeft op het verloop van de programma's. Gesterkt door de ongemakken van de bovengenoemde tekortkomingen bad iedereen tot eerbiedwaardige Goeroedev ons een blijvende oplossing aan te reiken. Als een uitkomst hiervan, met de genade van de vereerde en eerbiedwaardige Goeroedev Shrie Swami Sivanandaji Maharaj, vele opbouwende discussies en een gedetailleerde planning werd besloten een groot auditorium te bouwen met een capaciteit van 1500 deelnemers en 62 kamers op de twee verdiepingen. Ik heb het project eindelijk goedgekeurd na lange beraadslagingen, waaruit de grote noodzakelijkheid bleek voor Goeroedevs aashram.

De nieuwe kamers zullen het probleem van het onderdak brengen van de deelnemers grotendeels oplossen. Tijdens de grote programma's ieder jaar huurt de aashram kamers in naburige aashrams en dharmashaalaas (tehuizen voor pelgrims) enz. en zelfs dat vormt een grote financiële last en brengt talloze ongemakken met zich mee vooral voor oudere discipelen en vrouwen. De geschatte kost van het gehele project is 2,5 tot 3 crore roepies (crore: 10 miljoen; 1 euro is ongeveer 50 roepies). De constructie van het auditorium moet geschieden op een voorrangbasis. Deze noodzakelijkheid, een waarachtige behoefte van de tijd, wordt dan ook aan je voorgelegd met een vurige oproep en gebeden om het zo spoedig mogelijk te helpen verwerkelijken. Alle toegewijde liefdegaven zullen met dank worden aanvaard en voor dit project worden gebruikt.

Ik betuig mijn liefdevolle groeten en breng het warme enthousiasme over van het toegewijde team achter de missie van deze Goeroe sevaa (het dienen van de goeroe of spirituele leraar) aan jullie allen. Moge je naar voren komen met een uitgestoken steunende hand en delen in de speciale genade van beminde en eerbiedwaardige heilige meester Shrie Swami Sivanandaji Maharaj en deelnemen aan de vreugde van dit ogenblik."

YA2001, DE GEDIPLOMEERDEN

ANGST OVERWINNEN


Uit Swami Sivananda's boek Conquest of Fear(eerste uitgave: 1950)

DENKBEELDIGE ANGSTEN

FOBIEEN

WEK GEEN "SPOOK" OF "BOZE WOLF"
SAMSKAARAS OP

HET OVERWINNEN VAN ANGST


EEN VRAAG OVER DE BHAGAVAD GIETAA

In het eerste hoofdstuk van de Bhagavad Gietaa komen de volgende verzen voor:

10 en 11. Ons leger, aangevoerd door Bhieshma, schijnt onvoldoende (al is het groter), terwijl hun leger, aangevoerd door Bhiema, voldoende schijnt.


EEN VRAAG OVER HET SANSKRIT
IN DE BHAGAVAD GIETAA


DE ZINTUIGEN:
TWEE SOORTEN OFFERS

Swami Krishnananda

Uit het Engels vertaald door Hans Nijs.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE
SHALABHAASANA - SPRINKHAANHOUDING


Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 506 tot 538