The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2006, Vol. 480
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

We deden dit jaar tweemaal een beroep op de portemonnee van onze leden en lezers: eenmaal voor de bouw van een auditorium in Goeroedevs Aashram in Rishikesh en andermaal voor de vloer in onze eigen Yogazaal. De werkzaamheden aan de Yogazaal in de Swami Sivananda Aashram Aalst werden begin juli zoals gepland uitgevoerd. De nieuwe kurken vloer is in alle opzichten een grote verbetering. Het auditorium in Goeroedevs Aashram werd op 11 juli, Goeroepoernimaa, in gebruik genomen.

We danken van harte allen die op onze oproep reageerden. Goeroedev schreef: "You make a living by what you earn, you make a life by what you give. Je voorziet in je levensonderhoud met wat je verdient, je maakt je leven met wat je geeft."Dit "geven" zag hij in de meest ruime betekenis, want welke waarde heeft het leven als het niet bedoeld is om anderen gelukkig te maken? De oude wijzen noemden dit paropakaara.

GANESHA

Van jagmoekh naar gajmoekh††
Ik heb het hier al vaak over Ganesha gehad, de in India erg populaire en erg geliefde god van de wijsheid, die als rijdier een rat heeft, die het lichaam van een man en de kop van een olifant heeft. En nog blijft men er vragen over stellen. Hij heeft vier armen en een dikke buik. In zijn vier handen houdt hij de symbolen van de functies van de godheid vast: schepping, instandhouding, vernietiging en verlossing. Zijn slurf is zijn vijfde arm waarmee hij je zegent, waarmee hij hindernissen op je pad wegneemt en ook hindernissen opwerpt. Ook dit laatste is zijn zegen, want het brengt al het beste in jou naar boven.

Nog een vraag†††††††††††††††††††††††††††
"U vertaalt de naam Ganesha als Heer (Iesha) van de cijfers (ganas), maar ik las dat de ganasspeciale wezens zijn", schrijft een andere lezer.

BOEKEN

Pieter Breugel (zestiende eeuw) was een groot schilder. Zijn leermeester was een Aalstenaar, naar wie nog altijd een straat genoemd is in Aalst, de Pieter Coeckestraat. Breugel huwde de dochter van zijn leermeester, Maaike Coecke. De leermeester was belangrijk. De leerlingen spanden zijn doeken op, mengden zijn verf, namen allerlei andere klussen voor hun rekening enz. Ze wilden van hem leren wat hij van zijn meester had geleerd en wat hij had uitgebouwd door eigen ervaring. Zo ook in Yoga. De leermeester of goeroe is uiterst belangrijk. Goeroe betekent letterlijk: zwaar. De goeroe is immers iemand die veel gewicht in de schaal werpt.

Hogere en lagere kennis†††

KIERTAN

Wie de film Gandhi heeft gezien, herinnert zich wellicht de lievelingskiertan van Mahatma Gandhi. Kiertan betekent letterlijk: het bezingen van de kierti of faam (van de Ultieme Werkelijkheid of God of het Zelf). Het is het meditatieve zingen. Een voorzanger zingt een regel en de groep zingt diezelfde regel op dezelfde toonhoogte en tegen dezelfde snelheid.


ZEGT KABIER


SAMSKAARAS
Swami Sivananda

Hoofdstuk XIV van: Mind, its Mysteries and Control
vertaald door Hans Nijs

Herinnering, een heropleving van samskaaras

Hoe samskaaras worden gevormd

Cyclische oorzakelijkheid van gedachte en samskaara

Samyama over samskaaras

Goede en slechte samskaaras

Voorbije samskaaras vormen praarabdha

Karma

De tot slaaf makende keten van samskaaras

Gedachten en verlangens zijn afhankelijk van de samskaaras


Negatieve samskaaras, de ware vijand

Hoe goede samskaaras te ontwikkelen

De dood van samskaaras leidt tot moksha

Saadhanaa bestaat uit het vernietigen van samskaaras


UIT DE GEDICHTEN VAN TOEKAARAAM


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

Ardhachandraasana - Halve-maanhouding

Laat ik nogmaals stilstaan bij Paadahastaasana†

Pashchimottanaasana†


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (9)


SATSANG EN MEDITATIE
IN DE SWAMI SIVANANDA YOGA AASHRAM

YV Aalst begon in 1968 met de wekelijkse Satsang op zaterdag, jaar in jaar uit, ook in de vakantie. Ook de meditatie op vrijdagavond is al vele jaren een vaste waarde. Slechts als er Yoga Retraite is, zijn we in Drongen en vervallen zowel de meditatie als de Satsang.

De gewone Yogalessen worden druk bezocht. Voor de Satsang en de meditatie is er merkbaar minder belangstelling. Dit is natuurlijk een teken van de tijd. En dat mensen niet mediteren, verklaart het merendeel van hun problemen, want authentieke Yogameditatie (en dat geldt ook voor echt diepe ontspanning) heeft altijd te maken met jezelf en meer bepaald met dat wat je in wezen bent. En hier is het dat het schoentje wringt: mensen zijn door en door Zelfvervreemd, ze hebben geen echt Zelfbewustzijn, ze gaan door het leven met een totaal vertekend zelfbeeld, dat vaak zo negatief is dat het onleefbaar wordt. Ik heb het al zo vaak gezegd en geschreven! En zal dat blijven doen zolang dit lichaam het toelaat, want wat moet ik anders met mijn gepensioneerd leven? Vissen, kaarten of aan de toog hangen? God bewaar me. En al reageert er maar één iemand op dan was het toch de moeite waard.

Voor de prijs hoeft niemand het te laten, want de deelneming aan beide programma's is in het lidmaatschap inbegrepen.

De Satsang maakt integraal deel uit van de Yoga Academie, maar dat belet niet dat andere leden tegen 17u30 de YA-groep vervoegen.

In het begin kunnen mensen zich wat onwennig voelen. Ze moeten het vanzelfsprekend tijd geven om ervaring op te doen door geregeld deel te nemen. Of om het met de woorden van Swami Satchidananda te zeggen: "Take it easy, don't belazy."

Op vrijdagavond worden ademoefeningen en de diepe ontspanning (Yoganidraa) onderwezen en beoefend. Daarna zitten we een half uurtje in meditatie. Ook dat leert men maar door het ook te beoefenen. Doe niet zoals de man die op het droge bleef staan omdat hij niet kon zwemmen. Hij zal het op die manier nooit leren. Gooi je erin met hart en ziel. Meditatie is stukken beter dan medicatie.

††††††††† N.