The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2009, Vol. 510
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


VIER G’S EN DRIE K’S

Niets kan snel genoeg gaan in deze tijd. Schrijven vormt daarop geen uitzondering. Ik ben van een generatie die nog heeft geschreven met een griffel op een lei en daarna nog jaren met een pennenstok. Noodgedwongen heb ik de pc leren gebruiken. Volgens onze secretaris, Geert Roeland, die het medium heel goed beheerst en die me al menige keer depanneerde, trek ik goed mijn plan. Hij is geen vleier en dus beschouw ik zijn uitspraak als een pluim op mijn hoed. Mensen sturen veel gemakkelijker e-mails als ze vragen hebben dan dat ze vroeger brieven schreven. Zo kreeg ik een e-mail met de vraag wat de vier G’s en de drie k’s van het hindoeïsme zijn.

Ik herinnerde me dat de drie k’s iets is van de grote wijze Ramakrishna Paramahamsa (Calcutta, 1836-1886). Zijn gesprekken en toespraken werden door discipelen opgetekend en gebundeld in twee dikke boekdelen. In mijn jonge jaren heb ik dat allemaal met groot enthousiasme gelezen en herlezen. En het meeste is blijven hangen. Wie iets van het hindoeïsme weet, moet over de vier G’s niet lang nadenken.

De vier G’s zijn: Gaayatrie, Gietaa, Goeroe, Gangaa. De drie k’s zijn: kaanchana, kierti, kaama.

De eerste G: Gaayatrie
De Gaayatrie is de grote Vedische mantra, een smeekbede tot de Ultieme Werkelijkheid, die wordt verklankt door de letter OM, voor licht of verlichting. De naam is afgeleid van de werkwoordwortels gaa, zingen en traa, beschermen. Dit is de mantra, die zingt en beschermt:

Om bhoer bhoevah svah tat savitoer varenyam bhargo devasya dhiemahi dhiyo yo nah prachodayaat.

De Gaayatrie mantra is een mantra met een grote kracht. Gaayatrie is de belangrijkste versmaat (vier groepen van zes lettergrepen; bhoer, bhoevah en svah worden niet meegerekend, omdat ze vervat zijn in de a, oe en m van de letter OM). De Gaayatrie mantra telt dus vierentwintig lettergrepen.

In de Bhagavad Gietaa (X 35) zegt Krishna: “Van alle versmaten ben Ik Gaayatrie. Gaayatrie chchhandasaamaham.” Bhoeh, bhoevah en svah zijn het grofstoffelijke, het subtiele en het causale of oorzakelijke heelal.

Woord-voor-woordvertaling 

Vertaling 

De tweede G: Gietaa

De derde G: Goeroe

De vierde G: Gangaa

De drie k’s


CORRECT LEREN ADEMEN

Vervolg (3)

OEJJAAYIE
Als je enkele weken bhraamarie hebt beoefend en zoemend een geruime tijd kunt in- en uitademen zonder buiten adem te raken, dan kun je een stap verdergaan door het geluid amper hoorbaar te maken. Dit laat toe heel langzaam en gemakkelijk in en uit te ademen. Deze adem-oefening wordt oejjaayie genoemd. Dit is een veelbetekenende naam. Hij wil namelijk letterlijk zeggen: wat de overwinning geeft.

De zithouding

De neus

Het reinigen van de neus

Soetraneti


YOGA IN ACTIE

Bhagavad Gietaa II 50:
Yogah karmasoe kaushalam.
Yoga is bedrevenheid in de handeling.


ZO SPRAK GANDHI


IK HEB EEN DROOM


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (12/3)

Edwin van Oostwaard

DE SCHOUDERSPIEREN (vervolg) TOEPASSING OP YOGAHOUDINGEN

Flexibiliteit
Er zijn tal van Yogahoudingen waarin de armen langs de oren op worden gestrekt. De spieren die de mogelijkheid tot het opstrekken van de armen beperken zijn de antagonistische paren: tweehoofdige armspier/driehoofdige strekspier en grote borstspier/brede rugspier. Hoe vrij de armen kunnen strekken is gemakkelijk zelf te bepalen door rechtop met de rug tegen een wand te gaan staan, zodanig dat de schouderbladen en het zitvlak de wand zacht raken. De onderrug is een heel klein beetje hol en je kunt je vlakke hand net tussen de wand en de onderrug steken. Breng nu met gestrekte ellebogen langzaam de armen naar voren en omhoog met de handpalmen naar elkaar toe gericht. Je kunt de armen gemakkelijk strekken tot het punt waar je voelt dat de onderrug gaat aanspannen en holler wordt. Vanaf dat moment kost het moeite en voel je duidelijk rekking in de hierboven genoemde spieren.

Kracht


Lezers schrijven


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (7)

II. SAADHANA PAADA