The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


RETRAITE IN DRONGEN
27 - 29 maart 2015
Deel 2

Jaya Jaya Hanoeman Jaya Jaya Hanoeman
Vira Maruti Gambhira Maruti
Dhira Maruti Adi Dhira Maruti
Dhuta Maruti Rama Dhuta Maruti
Bhakta Maruti Parama Bhakta Maruti

Viera: held; Maaroeti: zoon van de wind; Gaambhiera: nobel van karakter;
Dhiera: held; Aadi Dhiera: eerste onder de helden;
Dhoeta: gezuiverd van zonde; Raamadhoeta: gezuiverd van zonde door Raama;
Bhakta: toegewijde; Paramabhakta: hoogste of beste toegewijde

Raama Raama Raama Raama Raama Raama

Raama Raama Raama Raama Raama Raama
Raama Raama Raama Raama Raama Raama
Shrie Raama jaya Raama jaya jaya Raama Om
Sietaa Raama Raadhe Shyaama Hare Krishna Hare Raama

 

SONG OF FREEDOM

Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam
Sitaa Raam Raadheshyaam Hare Krishna Hare Raam
Raama Raama Raama Raama Raama Sitaa Raam
Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam

Krishnaswaami Antaryaami Sarvashaktimaan,
Nitya Shuddha, Siddha, Buddha, Satchidaananda
Naaraayana Vaasudeva, Mukunda Muraari
Hrishiekesa Padmanaabha Maadhava Govinda
Daamodara Shrinivaasa Maadhusudhana
Sitaaraama Raadheshyaama Shridhara Trivikrama
Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam

When shall I be free, when I ceases to be.
Be always Self-centred and drink the Aatmic Bliss.
Remove mala, get rid of vikshepa, destroy aavarana
Through Karma Yoga, Upaasana and Gnyaana Yoga.

 


  

Jai Hanuman Jai Hanuman

Jai Hanuman Jai Hanuman, Jai Hanuman Jai Jai Hanuman


Anjali Puthra Jai Hanuman, Aanjaneya Jai Jai Hanuman

|| Jai Hanuman ||

Baala Kumaara Jai Hanuman, Vaanara Veera Jai Hanuman

|| Jai Hanuman ||

Rama Doeta Jai Hanuman, Rama Bhakta Jai Hanuman

|| Jai Hanuman||


Charana Kamala Me

Charana Kamala Me Jutho Mujhe
Charana Kamala Me Jutho Rama
Charana Kamala Me Jutho Krishna
Charana Kamala Me Jutho
Mere Mahima Kahina Gaye
Mere Mahima Lisina Gaye