The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


RETRAITE IN DRONGEN
27 - 29 maart 2015
Deel 3


Jaya Radha Madhava

Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja-bihari
Jaya Gopi-jana-vallabha, Jaya Krishna Moerari
Yashoda Nandana, Vraja jana Ranjana
Jamuna-tira-vana-chari
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

 


Mahamantra

Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.

Aan het einde van Dvapara-Yuga, ging Narada naar Brahma en sprak hem dus: "O Heer, hoe zal ik, zwervend over de aarde, in staat zijn om Kali (yoega) over te steken?" Waarop Brahma antwoordde:.. "Wel Luister naar dat wat alle Srutis (de Veda's) geheim en verborgen houden, waardoor men Samsara van Kali (yoega) kan oversteken. Hij vernietigd de kwade gevolgen van Kali (yoega). Het Herhalen van de Naam van Narayana, Hij is de Allerhoogste Purusha.

Nogmaals vroeg Narada Brahma: "Wat is de naam?”

Waartoe Hiranyagarbha (Brahma) antwoordde dus: (de woorden zijn) "1. Hare, 2. Rama, 3. Hare, 4. Rama, 5. Rama, 6. Rama, 7. Hare, 8. Hare, 9. Hare , 10. Krishna, 11. Hare, 12. Krishna, 13. Krishna, 14. Krishna, 15. Hare, 16. Hare. Deze zestien namen (woorden) zijn destructief voor de kwade gevolgen van Kaliyoega. Geen beter middel dan dit kan in al de Veda’s gevonden worden. Deze (zestien Namen) vernietigen de Âvarana (de sluier van onwetendheid) van Jiva, omringd door de zestien Kalas (stralen) schittert Parabrahman alleen. "

Narada vroeg: "O Heer, wat zijn de regels in acht te nemen met betrekking tot het herhalen van de Mahamantra!?" Waarop Brahma antwoordde dat er geen regels voor zijn. Al wie in een zuivere of een onzuivere toestand, deze altijd herhaald, bereikt dezelfde wereld van Brahman.

(Samsaara is het domein van zintuiglijkheid. Kaalie is de zwarte godin, Kaliyoega, de duistere tijd, de vierde of laatste tijd die begon toen Krishna de wereld verliet.)


 

Chitta Chora Yashoda Ke Bal

Chitta Chora Yashoda Ke Bal

Chitta Chora Yashoda Ke Bal
Navanitha Chora Gopal

Gopal Gopal Gopal
Govardhana Dhara Gopal

Gopal Gopal Gopal Gopal
Govardhana Dhara Gopal