The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


RETRAITE IN DRONGEN
27 - 29 maart 2015
Deel 4

Shiva Shiva Mahaadeva

Shiva Shiva Mahaadeva Namah Shivaaya Sadaashiva (X2)

Naaraayana Hari Naaraayana Hari Naaraayana Hari Om (X2)

Goeroe Mahaaraaj Goeroedeva Goeroe Mahaaraaj Goeroedeva
Goeroe Mahaaraaj Goeroedeva Sadgoeroe Shivaananda

Bhagavaan Shrie Sivaananda Bhagavaan Shrie Sivaananda
Bhagavaan Shrie Sivaananda Om


Dasharathanandana Raama Raam

Dasharathanandana Raama Raam
Dashamoekhamardana Raama Raam
Pashoepatiranjana Raama Raam
Paapavimochana Raama Raam

Yamoenaatieravihaarie
Vrindaavanasanchaarie
Govardhanagiridhaarie
Gopaala Krishna Moeraarie

Shrie Raama Jaya Raama jaya Jaya Raam om
Shrie Raama Jaya Raama jaya Jaya Raam om


 

Jai Jai Sarasvati Mata

Jai Jai Sarasvati Mata Tucch Ko Lakho Pranam
Lakho Pranam Tucch Ko Koti Pranam
Jai Jai Laksmi Mata Tucch Ko Lakho Pranam
Jai Santhosi Mayya Tucch Ko Lakho Pranam
Govardhana Giridhari Tucch Ko Lakho Pranam