The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2003, Vol. 449
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Over de voorbije Yoga Retraite, want de nieuwe is in zicht

Maandag 24 maart jongstleden, de dag na de Voorjaars Yoga Retraite, tijd voor een kort verslag, nu het nog allemaal fris in het geheugen zit, met het oog op de Najaars Yoga Retraite.

We zullen aangewezen zijn op vleugel B, die minder mogelijkheden biedt, vooral wat de beschikbare zalen betreft, dan de in verbouwing zijnde vleugel A, waar we gedurende vijfendertig jaar in het voorjaar en het najaar fantastische Yoga Retraites hadden. Voor de volgende Yoga Retraite moeten kandidaat deelnemers dan ook eerst hun deelneming mededelen met het strookje op blz. 2 of via e-mail (gemakkelijkst en goedkoopst) of telefonisch en wachten met de betaling tot ze bericht krijgen. Het aantal is immers beperkt tot 50.

Goeroedev aanvaardde het offer van onze inspanningen in de vorm van 77 zoekers op het pad van Yoga, het pad dat verlicht en verlost. Het was weer een denderende Yoga Retraite. Zoals altijd putte ik grenzeloze inspiratie uit Goeroedevs ongeëvenaarde filosofische liederen (zie verder wat een professor daarover zei) en kiertans en dit keer ook uit het oeroude Mahaabhaarata-epos dat de basis vormt van de Bhagavad Gietaa, uit Maharshi Patanjali's behandeling van de yamas en de niyamas, uit de praktische Yogabeoefening die pilvrij maakt en uit de Sanskrit Namen van de Ultieme Werkelijkheid of God. Een van die Namen is Abhayankara, letterlijk: de maker van onbevreesdheid. Waar is dan de noodzaak voor Yogis aan pillen tegen angst? Er is voor de Yogi de drank van de nectar, waar is dan de nood aan alcohol en drugs? In de diepe ontspanning rusten de deelnemers in de Zelf-zaligheid. De Zelf-zaligheid? Als je in de zon zit en er schuift een wolk vóór de zon, in welk licht zit je dan? In het licht van diezelfde zon toch. Het inspireert me telkens mateloos als ik al die zalige, ontspannen gezichten zie. Ik heb het bij gelegenheid ook over het buik- en billenwerk, want waarom ook niet? Als het maar mensen helpt. Ik heb evenwel nooit het gevoel mensen te helpen. Men kan immers niemand helpen, men kan alleen dienen of de lepel zijn waarmee de soep wordt uitgeschept. Een deelnemer stuurde me volgende boodschap per e-mail: "Beste Narayana, duizendmaal dank voor het afgelopen weekend. Weet je waar ik Goeroedev ontmoet heb? Dat was in de keuken bij de afwas, nog nooit heb ik met zoveel enthousiasme en gedrevenheid mensen aan het werk gezien! Je mag alle boeken van wijsheid kennen en bezitten, als je er niets mee aanvangt, mist wijsheid haar doel! Dat is de Enige Echte en Ware Boodschap voor ons allemaal! Gentil." De Yoga Retraite maakt me ook steevast vrolijk, want hij brengt onweerstaanbaar het kind naar boven. Een Amerikaanse professor, ene Frederick Spiegelberg, zei na een Satsang tegen Swami Sivananda: "U zou uw liederen moeten komen zingen in Amerika. U zult het hele land hervormen. De mensen zullen er ondersteboven van zijn. Amerika heeft dit soort onderrichtingen broodnodig, eenvoudig en verrukkelijk. En de manier waarop u deze waardevolle instructies zingt, het is gewoon wonderbaar!"

We maken er opnieuw, Bhagavaan kie kripaa se (als 't God belieft), een geweldige Yoga Retraite van.

Yoga kan worden vergeleken met een strijd tegen de onwetendheid.

Het "Sivananda" in de titel van dit Yoga Magazine verwijst naar een grote wijze, die werd geboren in Zuid-India op 8 september 1887 en die overleed op 14 juli 1963 in de aashram die hij in 1936 stichtte. In 1962 en 1963 correspondeerden wij met hem. En dat ligt aan de basis van Yoga Vedanta Aalst. Vedanta (spreek uit: vedaanta) betekent: einde (anta) van het weten (veda) of met andere woorden het hoogste weten. Het duidt een allerbelangrijkst inzicht aan.

De praktijk

Die houdingen zijn alle opgebouwd rond de wervelkolom, die kan buigen in zes richtingen: voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts links en rechts en in een schroefbeweging rechts en links. Je kunt ze ook omkeren. De wervelkolom is zo belangrijk, omdat ze voor het lichaam is wat de pilaar is in een kerk. Ze bevat het ruggenmerg, waarin de ruggenmergszenuwen zijn ingeplant. Die zenuwen gaan tussen de wervels door naar alle delen van het lichaam. Ze werken maar goed als ze goed worden gevoed. Ze worden gevoed aan hun wortels. Als je ouder wordt, ga je krimpen. Dit betekent dat de wervels steeds dichter op elkaar worden gedrukt. Daardoor wordt de doorbloeding van het ruggenmerg gebrekkig en komt de voeding van de ruggenmergszenuwen in het gedrang. Als je vooroverbuigt met gestrekte knieën zover je met gemak kunt en op die manier blijft staan terwijl je probeert het lichaam een zo diep mogelijk gemak te laten vinden in die houding en de longen toelaat vrij te ademen, dan zijn de wervels uit elkaar getrokken waardoor de druk ertussen grotendeels verdwijnt en er vanzelf een veel betere doorbloeding van het lichaam optreedt. De ruggenmergszenuwen worden daardoor terdege gevoed en ze gaan dan ook onmiddellijk veel beter functioneren en de organen die ze bedienen veel betere impulsen sturen. Allerlei kwalen en ongemakken zullen verdwijnen. De energie begint te stromen in de rugzijde van het lichaam en dit maakt de geest veel rustiger en ontvankelijker.

Belangrijk

Er is geen speciale uitrusting nodig om Yoga te beoefenen.

Wanneer?

Yogahoudingen kunnen, zoals gezegd, worden beoefend als de maag leeg is. 's Morgens vroeg is dus een uitstekende tijd. Ook 's middags vóór het middagmaal is uiterst geschikt. Als je wat gewicht wil verliezen en je gezondheid extra wil ondersteunen, is de tijd vóór het avondmaal het beste ogenblik.

Take it easy, don't be lazy

Een van de oefeningen die je na enkele weken leert, heet Groet aan de Zon. Hindoes groeten elkaar door de handen vóór de borst tegen elkaar te plaatsen. Ze zeggen daarbij: "Namaste", of "Namaskaar." Dit is afgeleid van de werkwoordswortel nam, groeten. Te betekent: aan u, aan jou. Kaar betekent: maker. De oefening heet in het Sanskrit: Soerya Namaskaaram. Soerya is de zon. De zon maakt alles mogelijk door haar aanwezigheid. Als de zon ophield te schijnen dan zou alles tot stilstand komen. Soerya staat voor dat wat je in wezen bent.

Vereenzelviging

Er is een andere belangrijke Yogaoefening, die de verschrikkelijke naam Lijkhouding (shavaasana) draagt.

De doener

We zijn onverbeterlijke doeners. Als we lopen, vragen wij ons evenwel niet af hoe we de ene voet vóór de andere moeten zetten, hoe we links en rechts met onze armen moeten zwieren enz. Maar als we om de een of andere reden iets bijzonders moeten gaan doen of in de belangstelling moeten treden, zoals bijvoorbeeld op een podium komen, dan worden we bevangen door faalangst. Door de angst te struikelen. Door de angst ons te verspreken. Door de angst een figuur te slaan. Enzovoort. Het wordt dan ook vaak een jammerlijke afgang.

Normaal

Dokters en patiënten zijn gaan geloven dat artrose, een hoge bloeddruk, spatader enz. op middelbare leeftijd of jonger normaal is. Maar dat is niet zo. De vele gepensioneerden die er de laatste jaren zijn bijgekomen, zijn bijna allemaal vaste klanten van dokters, specialisten, apothekers enz. Die zijn daar natuurlijk heel blij mee. Mensen beschouwen deze situatie als normaal, maar ze vergissen zich. Als ze Berghouding zouden leren en de simpele oefeningen doen die tot de voorbereiding ervan behoren, dan zouden ze bijvoorbeeld veel minder gemakkelijk of geen artrose krijgen. Ze zouden dan hun bloedsomloop op peil houden. Als ze elke dag enkele eenvoudige Yogahoudingen beoefenden, zouden heel wat kwalen die nu zo gewoon zijn dat iedereen denkt dat ze tot de normale gang van zaken behoren hun hielen tonen.

Regelmaat

De les is een les. Met andere woorden je steekt er iets op. Het komt er dan op aan het ook te beoefenen, zodat je je het geleerde eigen maakt.

Hoofd en hart

Swami Satchidananda placht te zeggen: "God placed his ad in the head and his art in the heart." Een ad in het Amerikaans is een advertentie. Letterlijk vertaald betekent dit dus: God plaatste zijn advertentie in het hoofd en zijn kunst in het hart: ad in head, art in heart. Hij hield heel veel van zulke interessante woordspelingen, een liefde die ik deel. Het Yogapad is het pad van het hoofd naar het hart. Het is dus maar een vijftien tot twintig centimeter lang. Alleen het hart kan smelten. Het hoofd kan alleen botsen.

Narayana


Vertaling van
Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN


TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

DE ONVERDRAAGZAME NATUURGENEZER

HOOFDSTUK ACHTTIEN HET BESTE

HET BESTE

HET GROOTSTE DING

wordt voortgezet