The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2004, Vol. 459
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Enkele reacties op de Voorjaars Yoga Retraite†††††††††
Wat een heerlijk weekend. Ik wil je nogmaals danken voor alle warmte en genegenheid. Het is een voorrecht om bij jullie aanwezig te zijn en te ervaren hoe wezenlijk Yoga is en op welke oprechte en zuivere manier je getuigt van Yoga. Ik bewonder jullie ten zeerste voor jullie kennis en vaardigheden. Vooral de kiertan heeft grote indruk op mij gemaakt. H.S.

Iets heeft me geraakt tijdens de retraite. Ik zou niet kunnen zeggen wat het was, maar op het einde van het weekend was het heel goed voelbaar. Toen ik naar huis reed barstte mijn hart zowat van een gevoel van liefde. Het was zo manifest aanwezig dat het bijna pijn deed.††
Het viel me op hoeveel echt mooie mensen verbonden zijn met de aashram. Ik heb daar bewondering voor. Ik denk dat het veel vertelt over de kwaliteit van de school. En ik ben heel dankbaar dat ik bij jullie les kan volgen.†††††
Ik kocht jullie boek De Uitweg en ben het nu aan het lezen. Het inspireert me heel erg. K.D.

De Najaars Yoga Retraite in oktober 2003 was zo deugddoend geweest dat ik verlangend uitkeek naar de komende retraite. Alles was liefde, geen oordeel, gewoon een alomvattend geluksgevoel. Die retraite heeft mijn leven veranderd, misschien had ik voor het eerst mezelf lief. Ik zocht het buiten en het zat al die tijd in mij. N.G.

Met heel veel warmte en blijdschap kijk ik terug op de Yoga Retraite. Wat een fantastisch fijne sfeer was er. Het viel me ook op dat er bij u zoveel vreugde uitstraalde. Alles zal heel veel mensen goed gedaan hebben. Dat geldt zeker voor mij. Het was een voorrecht om in Drongen te zijn. J.S.

Je straalt zoveel rust en vrede uit en dat geeft mij steeds weer nieuwe energie. Ik luister geboeid naar je levensbeschouwingen en dan lijken de dingen des levens plots zo vanzelfsprekend en eenvoudig. Hartelijk dank voor dit alles. S.V.

De Yoga Retraite was heel intens, inderdaad, de wereld draaide verder, terwijl we ons weer eens konden laven aan een echte Yogabron, wat doet het goed te kunnen neerzitten, luisteren, ervaren, Zijn, geïnspireerd worden, mijn grote dank daarvoor. Ook de zondagochtendsadhana door Hilda gegeven, was deugdelijk, krachtig en puur. Het weerzien van zovelen was hartelijk. L.F.

MET EEN SCHONE LEI

Het is even wennen†††††††††
In september start traditiegetrouw de nieuwe lessenreeks voor beginners. Om hen aan te moedigen heb ik voor deze maand, onder de titel HOE ALLES ALTIJD VOOR IETS GOED IS, de manier beschreven waarop ikzelf op het Yogapad terechtkwam nu bijna 45 jaar geleden.

Degenen die begonnen in maart 2004 worden verondersteld in september over te gaan naar de lessen voor gevorderden (zie blz. 3). Ze moeten nu de plaats laten aan nieuwe leerlingen. En ze hoeven daar niet bang voor te zijn. Trouwens in de beginnerscursus hebben ze vaak genoeg gehoord dat het niet om prestaties gaat. Bovendien houden hun leraren er rekening mee dat ze uit de beginnerscursus komen.

Meer dan het lijkt†††††
Wat is Yoga eigenlijk? Iemand die zich had geabonneerd op ons maandblad schreef me, nadat hij enkele afleveringen had ontvangen: "Ik ga elke week in mijn dorp in de Limburg naar de Yogales, maar als ik jullie blad lees, wordt het me duidelijk dat er iets meer in zit dan wat ik in de les meekrijg." Ik antwoordde hem dat dit met alles zo is.

De hoofdzaak††

Zelfvervreemding††

Yoga Vedanta†††††††††
De officiële naam van de Yogavereniging van Aalst is Yoga Vedanta Aalst.

Wat wordt uitgewerkt††††
In een goede Yogales wordt iets heel belangrijks uitgewerkt. Zoals ik zei, is Zelfbewustzijn het doel, maar het is ook de methode.

Om rekening mee te houden††††††††††
De lessen beginnen stipt.

De Yogales†††
De les is maar een les. Daarmee bedoel ik dat je er iets leert. En wat je leert is van groot wezenlijk belang.

Dit maandblad††††
Dit maandblad is enig in zijn soort. Het kan je leven hervormen. Het geeft uiterst interessante informatie voor mensen die hun leven een andere inhoud willen geven, want zich in eindeloze activiteiten storten, lukt maar een tijd. Teveel mensen zijn wat ze doen. En als dat doen hen wordt afgepakt, vallen ze in het zwarte gat, zoals dat heet. Alle menselijke verworvenheden, zoals kunst, wetenschap, religie enz. zijn als grote nullen. Ze zijn met andere woorden volstrekt waardeloos als er geen cijfer vóór staat. Staat er wel een cijfer vóór dan is elke nul van grote waarde. Het cijfer is Zelfkennis of Zelfbewustzijn. Wie dit laat postvatten in zijn geest en het er wortel laat schieten, heeft iets belangrijks gepresteerd, dat niemand hem nog ooit zal kunnen afnemen.

Zo hoor je het ook eens van een ander

HOE ALLES ALTIJD
VOOR IETS GOED IS

De voedselvergiftiging

Hoe het moest

In de buik van de walvis

Swami Satchidananda†††††††††
In mei 1966 hadden we onze eerste bezoeker uit India. Dat was Swami Satchidananda zaliger.

Een belangrijk feit

Cicero

YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

OVER CONCENTRATIE

SLUIER OVER HET ZELF
EN ZIJN VERWIJDERING

DE ENE HINDERNIS NAAR
ZELFVERWERKELIJKING

De Oepanishads benadrukken aparokshaanoebhoeti (de rechtstreekse ervaring) en zeggen dat de wereld een droom is. Waar is de eigenlijke ervaring? Een beledigend woord, een klein meningsverschil over de smaak van voedsel en de wereld die je een droom noemt, wordt plots heel werkelijk. Dat is het net waarin je gevangen zit.

MAAYAA, HAAR AARD
EN OVERWINNING


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda, vertaald uit het Engels door Dora Bral.
Oorspronkelijke titel: The Golden Present

GEZONDHEID IS JE GEBOORTERECHT

PROBEER DIT ZELF

HET IS IETS FANTASTISCH

JE KUNT JE OMGEVING BEÏNVLOEDEN

RUST OP DE TOP

WANNEER JE AAN GOD DENKT

Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 252 tot 268