The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2005, Vol. 469
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEGINNERS

Alle begin is moeilijk††††††††††
De uiteenzetting voor beginners tweekeer per jaar (de tweede woensdag na Carnaval en de eerste of tweede woensdag van september) is altijd spannend voor ons én voor de beginners. Ik heb het al zovele keren meegemaakt, maar het is telkens toch altijd nieuw. Het is voor beide partijen een avontuur. Zij moeten iets leren dat totaal nieuw is in al zijn facetten en wij staan voor de niet gemakkelijke opdracht over te brengen wat ons bezielt. Ik weet ondertussen wat Yoga is en wat de hindernissen zijn op het pad en ik weet onderhand ook dat mensen naar Yoga komen met de idee dat ze allerlei lichamelijke, psychische en sociale problemen hebben waarvan ze willen worden verlost. En hierin ligt precies de grote les die ze moeten leren, als ze echt willen worden geholpen, namelijk dat ze geen problemen hebben, maar een probleem zijn.

Meditatie beter dan medicatie

Hét probleem†††††††††††
Om nu direct met de deur in huis te vallen: mensen zijn Zelfvervreemd: ze kennen veel, maar ze kennen de Kenner niet. Ze denken dat Bewustzijn een product is van de hersenen. En dát nu is de grote leugen. Bewustzijn was er vóór de hersenen. Yogis noemen het het Zelf, omdat het de zelfheid is van de dingen: het is niet iets wat je hebt, het is dat wat je bent. Zelfvervreemding houdt ook in dat je je vereenzelvigt met je lichaam, je geest, met allerlei relaties en met je activiteiten. Dit zelfbeeld kan positief zijn, maar het is heel vaak door en door negatief. Vaak zo negatief dat het onleefbaar wordt en dat het leidt tot vele zelfvernietigende gedragingen.

Hatha Yoga†††

De drie goenas††††††††††

Men leert het dosisgewijs††
In het begin leert men gedragenheid en geaardheid in een Yogahouding die Berghouding (parvataasana) wordt genoemd -wat al een grote verworvenheid is- om van daaruit met eenvoudige oefeningen te zorgen voor een goede doorstroming van de energie. Deze laatste oefeningen worden kriyaas genoemd.

"There is always a silver lining."†

Wat is een Yogahouding?†††††††††
Het woord aasana (Yogahouding) komt van de Sanskrit werkwoordswortel aas, zitten. Het was de oorspronkelijke bedoeling het lichaam in een zithouding in zo'n staat te brengen dat het je toelaat zijn beperkingen te overstijgen of om het eenvoudig te zeggen om te zitten op zo'n manier dat het is of er geen lichaam is.

Houd het simpel

Andere programma's

Satsang†††††††††

Meditatie†††††††

Yoga Retraites†††††††

Yogadag††††††††
Op zondag 4 december hebben wij eveneens in Drongen een Yogadag, ook voor degenen die zich de luxe van een Yoga Retraite om welke reden ook niet kunnen veroorloven. We vieren er de drieënveertigste verjaardag van Yoga Vedanta Aalst.

Lege maag††††

Ons cd-aanbod: blz. 2†††††††††
De Stille Kracht bevat vier geleide ontspanningen, twee korte en twee lange.

Een oefenschema en Yoganidraa werd opgenomen in de vroege morgen tijdens een Yoga Retraite in Drongen. Het bevat een oefenschema op basis van Berghouding, een geleide ontspanning, Soeryanamaskaaram (Groet aan de Zon) met de twaalf soeryamantras. De cd zit in een begeleidend boekje.


YA2005: NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE

De nieuwe cursus YA2005 begint met een vrijblijvende Oriëntatie, die plaatsvindt †
op zaterdag 17†september van 15u30 tot 17u. Daarna is er mogelijkheid tot inschrijving.

DE YOGA RETRAITE

Wellicht heb je al gemerkt dat de volgende Yoga Retraite 90 euro kost. Dat is 10 euro meer. De Oude Abdij voert om de zes maand een prijsindexering door. Wij volgden geen enkele keer met een prijsstijging. Bovendien gaat hun prijs omhoog nu de verbouwingen aan vleugel A bijna achter de rug zijn.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE
BHOEJANGAASANA,
COBRAHOUDING

Gezonde nieren

Uitvoering††††

Uitgangshouding†††

Eenvoudige variatie††††††††††

De eigenlijke Cobrahouding†††††††††


ANGST OVERWINNEN

Uit Swami Sivananda's boek Conquest of Fear(eerste uitgave: 1950)

STA OP, O MENS!†††††††††††
Angst is denkbeeldig, hij kan niet leven. Moed is eeuwig, hij zal nooit sterven. Levensgevaar, rampen, gevaar behoren onveranderlijk tot het lot van ieder mens hier op aarde. O mens, versterk je geest met moed en geduld. Vastberadenheid, moed, tegenwoordigheid van geest zullen je door alle gevaar heen helpen. Zoals een rots in de branding standvastig is en niet in het minste wordt bedreigd door de beukende zee, zo wordt ook een moedig mens niet geraakt door de duistere, hachelijke golven van dit samsaara (zintuiglijk heelal). Hij is onbuigzaam in alle benarde situaties en omstandigheden en hij bereikt op het einde de overwinning.

WAT IS ANGST?††††††††

OORZAAK VAN ANGST††

ANGST EN GEHECHTHEID†††††††


Toespraken door Swami Chidananda in de vroege morgen in de Samadhi Hall in Goeroedevs Aashram

HOUD DE DEUREN VAN JE HART OPEN

Gegroet zij alle Brahmavidyaa goeroes(leraren die de kennis van het Absolute onderwijzen) sedert de vroegste tijden -zelfs van vóór de schepping- en aan alle grote wezens die dit heilige land India hebben gezegend met hun aanwezigheid, hun tijd heiligend, de grond zelf heiligend waarop ze liepen.


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 471 tot 505